Det beste bindet absorberer raskt og holder tørt

Uppdragstest

Det beste bindet absorberer raskt og holder tørt

Foto: Testfakta Research
Foto: Testfakta Research
Foto: Testfakta Research
Foto: Testfakta Research
Foto: Testfakta Research
Foto: Testfakta Research
Foto: Testfakta Research
Foto: Testfakta Research

Produsentene forsøker å lage sanitetsbindene så tynne og tørre som mulig. Likevel er forskjellene store mellom de ulike produktene, viser Testfakta Researchs store laboratorietest av sanitetsbind på det nordiske markedet.

Testfakta Research Publicerad: 15 Feb, 2012

Supertynn og samtidig høy absorpsjonsevne uten lekkasjer.

Det høres ut som en kombinasjon av selvmotsigelser. Men det er dette de ulike produsentene av sanitetsbind prøver å få til. Markedet oversvømmes av forskjellige merker som lover at nettopp deres produkt lever opp til kravene: et bind som nesten ikke merkes og som likevel oppfyller sin funksjon fullstendig.

Testfakta Research har på oppdrag for produsenten Procter & Gamble testet og sammenlignet 15 forskjellige bind på det nordiske markedet, med noe variasjon ut fra land. Procter & Gamble produserer selv sanitetsbindet Always Ultra Normal Plus.

Testen er utført ved det autoriserte laboratoriet SGS Fresenius i Tanusstein, Tyskland.

Produktutvalget i testen består av de vanligste tynne sanitetsbindene som forbrukerne finner i butikken. Alle har en tykkelse som er under 3 mm og med såkalte vinger.

Laboratorietestens overordnede formål er finne ut hvilket bind som absorberer best og raskest, samt å måle bindets evne til å holde på væsken. Testen ble derfor delt i tre: absorpsjonshastighet ved menstruasjon, total absorpsjonsevne og bindets evne til å holde på væsken.

Når karakteren skulle settes veide absorpsjonshastigheten tyngst, mens den totale absorpsjonsevnen fungerer som benchmark og ble ikke gitt karakter.

Testen ble gjennomført med en kunstig menstruasjonsvæske, basert på blod fra geit.

I det første momentet, enkelblødning, ble 5 ml av væsken dryppet på bindet. Dette ble gjentatt to ganger, og alle verdier ble registrert av en elektronisk måler.

Testvinneren Always viste den raskeste absorpsjonsevnen. Det tok i gjennomsnitt 11 sekunder før bindet hadde sugd opp væsken. Nest raskest var Siempre, med 15 sekunder. De fleste bindene tok til seg samme mengde væske i et intervall på 24 til 38 sekunder.

I det andre momentet, flere blødninger, ble bindenes evne til å absorbere væske som tilføres i flere omganger målt. 3 ml av væsken ble dryppet på bindet tre ganger, med 20 minutters mellomrom. Tiden for absorpsjon ble målt og måleverdien i tabellen ble beregnet på samme måte som ved enkelblødningen.

Testresultatet i momentet gjenspeiler utfallet ved enkelblødningen. Always håndterte flere blødninger best. Den tredje blødningen tok i gjennomsnitt 15 sekunder før den ble absorbert. Nest raskest var igjen Siempre, som klarte den tredje blødningen på 33 sekunder.

I et tredje moment ble bindenes totale evne til å suge opp væske målt, ved at de ble dynket i en saltløsning. Vekten av det tørre bindet, i forhold til det som har trukket til seg saltløsningen, viser hvor effektivt materialet i bindet absorberer væske.

Testen viste at samtlige bind klarte å absorbere 7-11 ganger sin egen vekt, noe som tilsvarer den mengden væske som forekommer under et døgn med menstruasjon.

Derfor har heller ikke dette momentet gjort utslag i karaktersettingen.

Jo tørrere et bind er, desto bedre føles det mot huden. I det avsluttende momentet ble det målt hvor godt bindene klarte å holde på væsken, uten at det skulle føles fuktig for brukeren. 7 ml blodvæske ble dryppet midt på bindet. Etter 20 minutter ble et filterpapir presset i 15 sekunder over området der væsken ble dryppet. Filterets vektøkning ble et mål på hvor mye væske bindet slapp igjennom. I dette momentet var Siempre best, med en vektøkning på 132 mg. Det er rundt ti ganger mindre enn Apoliva, der vektøkningen var 1474 mg.

Best i test med karakteren 48 ble Always, først og fremst fordi bindet hadde den beste absorpsjonsevnen sammenlignet med de øvrige merkene som var med i testen. Omtrent like bra - 4,7 - ble Siempre, som er best på å holde på væsken.

Natracare, det tynneste bindet i testen, får på grunn av sin langsomme absorpsjonsevne karakteren 2,2 og havner på jumboplass.

Generelt kan testen oppsummeres med at forskjellene på bind er størst når det gjelder oppsugingsevnen. Forskjellene er betydelig mindre når det gjelder evnen til å holde på væsken, slik at bindet føles tørt.

Som forbruker finnes det også grunn til å veie den relativt store prisforskjellen mot de relativt små forskjellene i effekt.

Ifølge Carolin Söderblom, pr-ansvarlig for Always hos Procter & Gamble, bekrefter resultatene fra laboratorietesten Procter & Gambles egne tekniske tester.

– Forklaringen er både innovasjon og produktutvikling. Blant annet bidrar små og subtile forskjeller i utformingen av Always overflate til den høye absorpsjonsevnen, sier hun.

 

Fakta

Testfakta Research har på oppdrag for selskapet Procter & Gamble (Always) laboratorietestet et utvalg av sanitetsbind. Utvalget består av tilsammen 15 ulike produkter fra det danske, finske, norske og svenske markedet. Følgende produkter er blitt testet:

 • Always Ultra Normal Plus
 • Siempre Ultra Plus Normal
 • Easy Ultra Plus
 • Libresse Normal Wing Invisible
 • Matas Ultra Normal
 • Kropp & Sjael Normal
 • Natracare Natural Ultra Pads
 • Vuokkoset Slim Normal
 • Pirkka Ohut Terveysside
 • Rainbow Siivellinen Ohutside
 • ICA Ultra Normal
 • Coop Normal Ultra Thin
 • Apoliva Ultratunn Binda
 • Landlord Bind Ultra
 • First Price Ultra

Utvalget består av de vanligste produktene på de ulike geografiske markedene. Samtlige produkter i utvalget er tynne (ultratynne) bind med vinger. Med tynne menes det at bindet har en tykkelse under 3 mm. Angitte priser er aktuelle stormarkedspriser ved kjøpstidspunktet.

Testen er utført av det tyske og uavhengige laboratoriet SGS Fresenius i Tanusstein. Formålet med testen har vært å  vurdere hvilket produkt som absorberer raskest og holder best på menstruasjonsvæsken. Laboratorietesten omfatter momentene absorpsjonshastighet ved en enkelblødning, absorpsjonshastighet ved flere blødninger, total absorpsjonsevne og evne til å holde på menstruasjonsvæsken.

Absorpsjonshastighet enkelblødning

Testmetoden måler hvor raskt bindet absorberer en gitt mengde menstruasjonsvæske under et spesielt trykk. Testen ble utført med en kunstig, blodbasert (geiteblod) menstruasjonsvæske. 5 ml kunstig menstruasjonsvæske ble dryppet på bindet og tiden det tok før bindet hadde absorbert væsken ble målt med et elektronisk måleinstrument (Lister AC). De rapporterte måleverdiene er et gjennomsnitt av 10 målinger per testet bind.

Absorpsjonshastighet flere blødninger

Testmetoden måler hvor raskt bindet absorberer en gitt mengde menstruasjonsvæske, som blir tilført i tre omganger og under et visst trykk. Testen ble utført med en kunstig, blodbasert (geiteblod) menstruasjonsvæske. 3 x 3 ml av den kunstige menstruasjonsvæsken ble dryppet på bindet med 20 minutters tidsintervall. Tiden frem til bindet hadde absorbert væske fra hver av de tre blødninger ble målt med et elektronisk instrument (Lister AC). Rapporterte måleverdier er et gjennomsnitt av 10 målinger per blødning og testet bind.

Total absorpsjonsevne

Testmetoden måler bindets totale absorpsjonskapasitet, det vil si hvor mye væske som bindet i sin helhet kan absorbere. I testen ble bindet dynket i en saltoppløsning i 20 minutter. Vektforskjellen mellom et tørt og et dynket bind ble registrert. Testen viser kun effektiviteten i bindets absorberende materiale. Bindene i testen absorberte mellom 7-11 ganger sin egen vekt, noe som er betydelig mer enn den væsken som avgis i løpet av et døgns menstruasjon.

Evne til å holde på menstruasjonsvæsken

Testmetoden måler bindenes evne til å holde på den absorberte menstruasjonsvæsken. Jo tørrere bindet føles mot huden, desto bedre.

I testen ble 7 ml en kunstig, blodbasert (geiteblod) menstruasjonsvæske dryppet på ett 40 x 30 mm stort område midt på bindet. Etter 20 minutter ble et filterpapir plassert over bindet  og de to ble presset sammen i 15 sekunder. Filterpapirets vektøkning viser hvor mye menstruasjonsvæske som bindet slipper igjennom. Rapporterte måleverdier er et gjennomsnitt av 10 målinger per blødning og testet bind.

Resultatene av de ulike momentene har blitt vurdert på en skala fra 1 til 5, hvor 1 tilsvarer utilfredsstillende og 5 meget tilfredsstillende resultater.

Karakterene på ulike momentene har sammen gitt én poengsum med følgende vekting:

- Absorpsjonshastighet 60 prosent (resultatet fra enkelblødning 25 prosent og den tredje blødningen i momentet med flere blødninger 75 prosent)

- Evne til å holde på menstruasjonsvæske 40 prosent

Resultatet for den totale absorpsjonen er ikke vektet inn i den totale vurdering. Total absorpsjon viser kun effektiviteten i bindets absorberende materiale, og tar ikke hensyn til lekkasje eller hvor raskt bindet absorberer. Samtlige bind absorberte betydelig mer enn den menstruasjonsvæsken som forekommer i løpet av et helt døgn.

 

Ladda ner tabell med testresultat som PDF

Fler nyheter

Laboratorietest

Robotstøvsugere – så godt gjør de rent

Ha ikke for høye forventninger når du kjøper robotstøvsuger, og vær nøye med hvilken maskin du velger. Testfaktas test av sju ulike merker viser at evnen til å gjøre rent varierer kraftig.

Laboratorietest

Store forskjeller i kvalitet mellom vinterdresser

Vil du at barnet ditt skal slippe å fryse i vinter, gjelder det å velge riktig vinterdress. Flere av årets plagg er ikke vanntette, til tross for at de lover det, viser Testfaktas test.

Laboratorietest

Flere regnsett lekker

Alle regnsett er tette når de er nye. Men etter en tids bruk er det flere som lekker, viser Testfaktas test.

UPPDRAGSTEST
Laboratorietest

Smart børste best for plakk og tannkjøtt

Bytt til elektrisk tannbørste, er ofte tannlegens råd. Men hvor mye bedre blir det med en elektrisk tannbørste, og er det noen forskjell på ulike modeller? Testfakta Research har testet seks ulike modeller i premiumklassen. Resultatet bekrefter tannlegens råd, men viser også at noen modeller er klart mer effektive.

Laboratorietest

Den beste bleien for babybaken

Det er større forskjell i pris enn i kvalitet mellom bleier, viser Testfaktas test. Det er mulig å spare tusenvis av kroner ved å velge riktig fabrikat.

Laboratorietest

Bilbarnestoler gir ulik beskyttelse

Riktig bilbarnestol kan være avgjørende når ulykken er ute. Testfaktas test viser at stolene gir ulik beskyttelse for barnet. – Det er ekstra tydelig når det gjelder kollisjon fra siden, sier professoren i trafikksikkerhet.

UPPDRAGSTEST
Laboratorietest

Penseltest avslører stor forskjell på effektivitet og resultat

At en malingspensel tar opp og slipper fra seg malingen på en kontrollert måte er avgjørende for ytelsen. I Testfakta Researchs store laboratorietest av malingspensler for bruk innendørs ble en videreutviklet utgave av Jordan Ultimate testvinnere.

UPPDRAGSTEST
Laboratorietest

Luftrensere – en ren fornøyelse

Allergisk eller ikke – kvaliteten på inneluften blir stadig viktigere. En luftrenser kan gjøre stor forskjell, men produsentenes kapasitetsmål er ofte vanskelige å tolke, og det er ikke lett å sammenligne ulike fabrikater.

Laboratorietest

Takbokser kan være livsfarlige i kollisjon

Flere vanlige takbokser består ikke Testfaktas kollisjonstest. Ski og støvler flyr som prosjektiler, eller så seiler hele boksen av.

Laboratorietest

Klassiker utklasser i saksetest

Det er verd å legge noen ekstra kroner i en klassisk merkesaks, viser Testfaktas test. Flere andre modeller klipper dårlig allerede som nye og blir raskt dårligere av slitasje.

Laboratorietest

God kattemat trenger ikke å koste skjorta

Ja – den dyrere kattematen er bedre. Men det er usikkert om premiummerkenes høye priser virkelig er begrunnet. Det viser Testfaktas laboratorietest av åtte ulike tørrfôr.

UPPDRAGSTEST
Laboratorietest

Test av dusjhåndklær

Testfakta Research har på oppdrag av Rusta AB gjennomført en laboratorietest av kvaliteten på dusjhåndklær. Hensikten med testen er å sammenligne kvaliteten på Rustas håndklær med noen av de større fabrikatene på markedet. Rustas håndklær klarer seg gjennomgående bra i testen og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Puten er like viktig for søvnen som sengen

En god pute er like viktig for nattesøvnen som en god seng. Men det er vanskelig å vite hva man får når man kjøper en pute. Testfakta har testet åtte forskjellige merker.

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta här.