Meny
  • Foto: Testfakta Research
  • Foto: Testfakta Research
  • Foto: Testfakta Research
  • Foto: Testfakta Research
  • Foto: Testfakta Research
  • Foto: Testfakta Research
  • Foto: Testfakta Research
  • Foto: Testfakta Research
-A A +A

Det beste bindet absorberer raskt og holder tørt

Produsentene forsøker å lage sanitetsbindene så tynne og tørre som mulig. Likevel er forskjellene store mellom de ulike produktene, viser Testfakta Researchs store laboratorietest av sanitetsbind på det nordiske markedet.

Supertynn og samtidig høy absorpsjonsevne uten lekkasjer.

Det høres ut som en kombinasjon av selvmotsigelser. Men det er dette de ulike produsentene av sanitetsbind prøver å få til. Markedet oversvømmes av forskjellige merker som lover at nettopp deres produkt lever opp til kravene: et bind som nesten ikke merkes og som likevel oppfyller sin funksjon fullstendig.

Testfakta Research har på oppdrag for produsenten Procter & Gamble testet og sammenlignet 15 forskjellige bind på det nordiske markedet, med noe variasjon ut fra land. Procter & Gamble produserer selv sanitetsbindet Always Ultra Normal Plus.

Testen er utført ved det autoriserte laboratoriet SGS Fresenius i Tanusstein, Tyskland.

Produktutvalget i testen består av de vanligste tynne sanitetsbindene som forbrukerne finner i butikken. Alle har en tykkelse som er under 3 mm og med såkalte vinger.

Laboratorietestens overordnede formål er finne ut hvilket bind som absorberer best og raskest, samt å måle bindets evne til å holde på væsken. Testen ble derfor delt i tre: absorpsjonshastighet ved menstruasjon, total absorpsjonsevne og bindets evne til å holde på væsken.

Når karakteren skulle settes veide absorpsjonshastigheten tyngst, mens den totale absorpsjonsevnen fungerer som benchmark og ble ikke gitt karakter.

Testen ble gjennomført med en kunstig menstruasjonsvæske, basert på blod fra geit.

I det første momentet, enkelblødning, ble 5 ml av væsken dryppet på bindet. Dette ble gjentatt to ganger, og alle verdier ble registrert av en elektronisk måler.

Testvinneren Always viste den raskeste absorpsjonsevnen. Det tok i gjennomsnitt 11 sekunder før bindet hadde sugd opp væsken. Nest raskest var Siempre, med 15 sekunder. De fleste bindene tok til seg samme mengde væske i et intervall på 24 til 38 sekunder.

I det andre momentet, flere blødninger, ble bindenes evne til å absorbere væske som tilføres i flere omganger målt. 3 ml av væsken ble dryppet på bindet tre ganger, med 20 minutters mellomrom. Tiden for absorpsjon ble målt og måleverdien i tabellen ble beregnet på samme måte som ved enkelblødningen.

Testresultatet i momentet gjenspeiler utfallet ved enkelblødningen. Always håndterte flere blødninger best. Den tredje blødningen tok i gjennomsnitt 15 sekunder før den ble absorbert. Nest raskest var igjen Siempre, som klarte den tredje blødningen på 33 sekunder.

I et tredje moment ble bindenes totale evne til å suge opp væske målt, ved at de ble dynket i en saltløsning. Vekten av det tørre bindet, i forhold til det som har trukket til seg saltløsningen, viser hvor effektivt materialet i bindet absorberer væske.

Testen viste at samtlige bind klarte å absorbere 7-11 ganger sin egen vekt, noe som tilsvarer den mengden væske som forekommer under et døgn med menstruasjon.

Derfor har heller ikke dette momentet gjort utslag i karaktersettingen.

Jo tørrere et bind er, desto bedre føles det mot huden. I det avsluttende momentet ble det målt hvor godt bindene klarte å holde på væsken, uten at det skulle føles fuktig for brukeren. 7 ml blodvæske ble dryppet midt på bindet. Etter 20 minutter ble et filterpapir presset i 15 sekunder over området der væsken ble dryppet. Filterets vektøkning ble et mål på hvor mye væske bindet slapp igjennom. I dette momentet var Siempre best, med en vektøkning på 132 mg. Det er rundt ti ganger mindre enn Apoliva, der vektøkningen var 1474 mg.

Best i test med karakteren 48 ble Always, først og fremst fordi bindet hadde den beste absorpsjonsevnen sammenlignet med de øvrige merkene som var med i testen. Omtrent like bra - 4,7 - ble Siempre, som er best på å holde på væsken.

Natracare, det tynneste bindet i testen, får på grunn av sin langsomme absorpsjonsevne karakteren 2,2 og havner på jumboplass.

Generelt kan testen oppsummeres med at forskjellene på bind er størst når det gjelder oppsugingsevnen. Forskjellene er betydelig mindre når det gjelder evnen til å holde på væsken, slik at bindet føles tørt.

Som forbruker finnes det også grunn til å veie den relativt store prisforskjellen mot de relativt små forskjellene i effekt.

Ifølge Carolin Söderblom, pr-ansvarlig for Always hos Procter & Gamble, bekrefter resultatene fra laboratorietesten Procter & Gambles egne tekniske tester.

– Forklaringen er både innovasjon og produktutvikling. Blant annet bidrar små og subtile forskjeller i utformingen av Always overflate til den høye absorpsjonsevnen, sier hun.

 

Fler tester och nyheter från Testfakta