Meny
  • Foto: Anna Sigge
-A A +A

Overmadrassen kan påvirke sengens ergonomi negativt

Det er betydelige forskjeller i ulike sengers evne til å støtte og avlaste kroppen. I tillegg kan overmadrassen svekke sengens ergonomiske egenskaper. Det viser Testfaktas laboratorietest av åtte senger som selges på det norske markedet.

Testfakta Research har på oppdrag fra den norske produsenten Ekornes laboratorietestet et utvalg senger fra de store produsentene på det norske markedet. I testen sammenlignes komfort og kvalitet for åtte vanlige 90-senger med fjær- og overmadrass.

For første gang har Testfakta engasjert det uavhengige tyske laboratoriet EIM – Ergonomie Institut i München. EIM har i 25 år spesialisert seg på å teste ergonomiske egenskaper for senger, madrasser og stoler. Testlederne hos EIM har unik kunnskap om hvordan møbler bør være tilpasset for at det skal bli så behagelig som mulig å sitte og ligge i dem.

– Vi er først og fremst et testinstitutt, men vi er også konsulenter for ulike selskaper som ønsker å forbedre ergonomiske egenskaper for ulike produkter. Vi har utviklet spesielle testmetoder der vi tar utgangspunkt i ergonomi og hvordan man kan optimalisere et produkt for sittende og liggende stilling, forteller Dr. Florian Heidinger, testleder hos EIM.

Med hjelp fra EIM har vi utviklet testen vår av sengers ergonomiske egenskaper, for eksempel ved å gjøre målinger av hvor godt sengene avlaster og støtter hele kroppen og hvordan de bevarer ryggradens naturlige form.

EIMs test tar for seg sengenes ergonomiske egenskaper med hensyn til fjæringens stivhet, fleksibilitet og støtte samt trykkfordelende egenskaper for ulike kroppsdeler og hele kroppen totalt. Testene er basert på tre ulike kroppstyper – lett, middels tung og tyngre.

For at kroppen skal kunne trives i en seng, må fjæringsstivheten variere etter ulike soner. Fjæringen bør være mykere ved skuldrene, noe hardere i korsryggen og middels myk ved hoften for å gi sengen optimale ergonomiske egenskaper. Alle sengene i testen bortsett fra Dux har en mer eller mindre tydelig soneinndelt fjæringsstivhet.

– Alle delene av en sengs konstruksjon er viktige for ergonomien. En liten detalj som overmadrassens overtrekk kan ha en negativ påvirkning på en ellers veldig god madrass. Konstruksjonsfeil kan påvirke funksjonen i stor grad, sier Dr. Florian Heidinger.

At overmadrassen både kan ha en positiv og negativ betydning for en sengs ergonomiske egenskaper, kommer tydelig fram i testen. Mens madrassen i Dux` seng påvirker ergonomien positivt, har overmadrassen i Wonderlands seng en noe negativ effekt på sengebunnens ergonomiske egenskaper. Også sengenes pusteevne påvirkes av overmadrassen. Den relative fuktigheten etter en natts søvn varierer mellom 53 prosent som beste og nesten 60 prosent som dårligste testresultat.

Testen viser også at det er store forskjeller når det gjelder hvor harde sengene er, selv om de alle selges som middels harde. Generelt passer hardere fjæring bedre for litt tyngre personer, noe som delvis bekreftes av resultatene fra testen. Svanes seng, som har en litt fastere fjæring, viser bedre ergonomiske egenskaper for middels tunge og tyngre personer.

At de beste sengene i testen har så gode ergonomiske egenskaper samlet sett, har å gjøre med at de har en godt gjennomtenkt konstruksjon, mener Dr. Florian Heidinger.

– De oppfyller alle krav man måtte ha til elastisitet, og soneinndelingen i sengene er så god den kan bli. Sengene som har fått dårligere resultater, har for eksempel for stive overtrekk eller for harde bunner», sier Dr. Florian Heidinger.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har testet sengenes bestandighet og slitestyrke. For å teste hvor godt sengene tåler mange års bruk, har sengene blant annet blitt rullet over 45 000 ganger med en 140 kilo tung trommel. Dette tilsvarer den belastningen som sengen utsettes for i løpet av ca. 10–12 års bruk. SP har også gjort støttester på ramme, stamme og bunn for å se hvor godt de tåler at barn hopper opp og ned i sengene.

Ingen av sengene i testen fikk noen vesentlig innsynking eller endring i fjæringene etter utholdenhetstesten. Derimot viste mange av sengene tegn på skade etter støttesten.

– Noen senger fikk flere skader enn andre. Det er snakk om alt fra nuppete overtrekkstoff til ribber som har sprukket eller er knekt. Når ribbene knekker, skjer dette vanligvis fordi treverket har kvister eller ikke er tilstrekkelig fleksibelt. Mange av sengene har dessuten en tynnere fjæringspakke på kortsidene, noe som gjør dem ekstra følsomme for støt ved hode og føtter, og det er også der ribbene ble skadet under støttesten, forklarer Bengt-Åke Andersson, testleder hos SP.

Testens vinner er Svane Zefir fra Ekornes, som viser både gode komfortegenskaper og kommer ut av SPs tøffe bestandighetstest uten skader.

– Dette kommer ikke som en overraskelse, siden sengene våre er grundig testet og designet rundt de tre viktigste egenskapene som gir god komfort – pusteevne, støtte og avlastning, sier Jon Anders Höntorp, utviklingsansvarlig i Ekornes.

Ifølge Jon Anders Höntorp kan de gode komfortegenskapene forklares av at man bruker et materiale som kalles Intelligel. Materialet har fremfor alt svært gode trykkavlastende egenskaper, men bidrar også til å bedre sengens pusteevne, fortsetter Jon Anders.

Klicka här för att läsa testet på danska

Klicka här för att läsa testet på finska

Klicka här för att läsa testet på svenska

 

Fler tester och nyheter från Testfakta