Feil toalett til hytta gir høyere strømutgifter

Uppdragstest

Feil toalett til hytta gir høyere strømutgifter

Staffan Carlsson i RISE forbereder den syntetiske urinen som toalettene ble testet med. Hver ”toalettfylling” bestod av 250 ml syntetisk urin og 150 g syntetisk avføring. Foto: Anna Sigge
Hvert forbrenningstoalett ble fylt gjentatte ganger med samme mengde syntetisk urin og avføring, for å teste hvor godt hver enkelt modell håndterer toalettbesøk. Foto: Anna Sigge
Forbrenning i askepotten. Testen viste at samtlige toaletter bortsett fra testvinneren starter forbrenningen selv om luken til forbrenningskammeret ikke er helt lukket. Foto: Anna Sigge
Ved høyere belastning klarte ikke alle toalettene å ta hånd om innholdet i askepotten – nesten halvparten av avføringen var igjen etter forbrenningsprosessen. Foto: Anna Sigge
Askepotten veies etter forbrenningen for å måle hvor mange gram aske eller uforbrente rester som gjenstår etter forbrenningen. Foto: Anna Sigge

Et forbrenningstoalett krever verken tilgang til vann eller avløp, og man slipper den ubehagelige jobben med å tømme latrinen. Men det er store forskjeller i ytelse, sikkerhet og energiforbruk – en kald vinterdag kan en spyling trekke all varmen ut av hytta, viser Testfakta Researchs laboratorietest av fem modeller på det nordiske markedet.

Testfakta Research
Testfakta Research Publisert: 4 Apr, 2018

Elektriske forbrenningstoaletter blir stadig mer populære i fritidsboliger som mangler innlagt vann og avløp. I stedet for å spyles ned i avløpet, samles urin, avføring og toalettpapir i en beholder og brennes ved høy temperatur slik at det bare gjenstår en liten mengde aske.

Forbrenningen skjer ved at avfallet varmes opp til en temperatur på 500–600 °C. Lufttilførselen som er nødvendig for forbrenningen tas enten fra rommet eller fra utsiden av huset, avhengig av hvordan toalettet er konstruert. Røykgassene fra forbrenningen ledes ut gjennom et avluftingsrør, og asken etter forbrenningen samles i en askepotte i klosettet.

Hvis alt fungerer slik det skal, gjenstår bare en liten mengde aske etter toalettbesøket, og man behøver ikke tømme askepotten mer enn kanskje en gang i uken.

Men hvordan fungerer de ulike toalettene på markedet? For å finne ut av dette har Testfakta Research, på oppdrag fra Cinderella Eco Solutions, gjennomført en omfattende laboratorieprøve av alle forbrenningstoaletter som selges på det nordiske markedet.

[PDF]

Laboratorietesten er utført av RISE (Research Institutes of Sweden), som har undersøkt el- og funksjonssikkerhet, kapasitet, energiforbruk og hvor lette toalettene er å installere og bruke. Og det viser seg at det er store forskjeller mellom de ulike toalettene, særlig når det gjelder forbrenningskapasitet og anmerkninger på sikkerhet. Langt fra alle modeller klarer å forbrenne og fordampe avføring og urin hvis flere personer går på toalettet etter hverandre. To av toalettene, Incinolet og Sunwind, etterlot nærmere 50 % av avføringen uforbrent.
 

Da laboratoriet undersøkte sikkerheten, fikk flere modeller alvorlige anmerkninger både på elsikkerhet og sikkerhet ved bruk. På alle unntatt ett toalett kan man f.eks. starte forbrenningen selv om askepotten ikke er på plass, noe som innebærer risiko for skader på underliggende materiale og i verste fall brann. På noen modeller risikerer brukeren å komme til spenningsførende deler, og de fleste toalettene starter forbrenningen selv om luken til forbrenningskammeret ikke er helt lukket.

Det bør ikke være mulig å starte forbrenningen uten at alle deler av toalettet er på plass og i posisjon. Man bør heller ikke kunne komme til spenningsførende deler ved f.eks. rengjøring i rommet for askeskålen. Her er det mer å gjøre på flere av produktene, sier testleder Lennart Gustavsson i RISE.

Toalettenes kapasitet ble testet i tre trinn, med en, tre og seks spylinger. Ved hver spyling ble det tilført 150 gram syntetisk avføring, 250 gram syntetisk urin og 10 gram toalettpapir.

Ved tre og seks spylinger var det bare tre toaletter som klarte fullstendig forbrenning, Cinderella Comfort, Separett Flame og Separett Cindy. Etter seks toalettbesøk etterlot to av toalettene, Incinolet og Sunwind, nærmere 50 % av avføringen uforbrent.

For at forbrenningen skal fungere, må toalettene ha tilgang til god lufttilførsel. Under forbrenningen av en singelspyling drar for eksempel Incinolet og Sunwind hele 157 kubikkmeter luft, noe som tilsvarer volumet i en hytte på ca. 50 kvadratmeter. Det kreves med andre ord god ventilasjon for at toalettene skal fungere effektivt. I vinterhalvåret kan toalettene som tar luften innenfra ha stor påvirkning på inneklimaet, ettersom de suger ut den oppvarmede inneluften.
Cinderella Comfort skiller seg fra de andre toalettene ved at det tar luften fra utsiden i stedet for innsiden av huset, og det har dermed ikke samme påvirkning på inneluften.

For toalettene som tar luften fra innsiden av huset trengs det energi for å varme opp erstatningsluften. For å varme opp 100 m3 luft en kald vinterdag fra for eksempel -10 °C til +15 °C går det med ca. 0,8 kWh strøm. Dette bør legges til energiforbruket for de fire produktene som tar luften fra rommet, mener testleder Lennart Gustavsson i RISE.

Den klare testvinneren er Cinderella Comfort, som har høyest kapasitet, forbruker minst energi og ikke har noen alvorlige sikkerhetsanmerkninger.

Fakta om testen

Testfakta Research har på oppdrag av Cinderella Eco Solution AS gjennomført en sammenlignende laboratorietest av elektriske forbrenningstoaletter. Laboratorietesten er utført av RISE (Research Institutes of Sweden) divisjon Samhällsbyggnad, avdeling for energi og sirkulær økonomi.

Et elektrisk forbrenningstoalett er et toalett der urin, avføring og toalettpapir forbrennes ved høy temperatur. Forbrenningen skjer ved at avfallet varmes opp til en temperatur på 500–600 °C. Røykgassene ledes ut gjennom et avluftingsrør. Oksygentilførselen til forbrenningen tas enten fra luften innendørs eller fra utsiden. For å sikre utsug av røykgassene, er toalettene utstyrt med en vifte. Asken etter forbrenningen samles i et forbrenningskar (askepotte). Forbrenningen er effektiv og askemengden begrenset, noe som gjør at man ikke behøver å tømme askepotten mer enn kanskje en gang i uken ved normal bruk.

Følgende elektriske forbrenningstoaletter er testet:

 • Cinderella Comfort (oppdragsgiverens toalett)

 • Incinolet TR-1800 (Deluxe)

 • Separett Cindi Family

 • Separett Flame 8000

 • Sunwind El-dorado 721000

Kriterier for utvalget er elektriske forbrenningstoaletter som krever maks. 10 A hovedsikring (maksimal effekt på ca. 2 000 W). Prøveobjektene er innkjøpt av Testfakta Research i desember måned 2017. Cinderellas toalett ble levert direkte til laboratoriet i Borås av den svenske forhandleren Fritidstoa.

Laboratorietesten

Laboratorietesten omfatter følgende hovedmomenter:

1. Sikkerhet

A. Elsikkerhet

B. Funksjonssikkerhet

2. Kapasitet

A. Singelspyling (kaldstart)

B. Tre spylinger etter hverandre (10 minutter mellom hver)

C. Tre dobbeltspylinger etter hverandre (10 minutter mellom hver dobbeltspyling)

D. Luftforbruk

3. Installasjon

A. Veiledning

B. Medfølgende komponenter

4. Brukervennlighet

A. Bruksanvisning

B. Bruk av toalettet (plassere posen og spyle)

C. Rengjøring av sete og innsats

D. Tømme askepotten

E. Indikatorer og signalsystem

5. Konstruksjonskvalitet

 

1. Sikkerhet

A. Elsikkerhet

Laboratoriet har utført en begrenset elsikkerhetsvurdering av toalettene i henhold til standarden EN60335-2-84:2003.
Samtlige toaletter fikk mer eller mindre alvorlige anmerkninger på elsikkerheten. De alvorligste anmerkningene ble gitt for de to Separett-toalettene, der det er risiko for at brukeren kan komme i kontakt med spenningsførende deler bak askepotten. Øvrige toaletter fikk anmerkninger på hvordan kablene er trukket og mangel på visse deler av sikkerhetsinformasjonen i håndboken.

B. Funksjonssikkerhet

Følgende funksjoner og momenter inngikk i vurderingen:

 • Kan luken til forbrenningskammeret åpnes under forbrenning?

Hvis luken til forbrenningskammeret kan åpnes under forbrenning, er det risiko for at brukeren kan komme i kontakt med åpen ild. Cinderella er det eneste toalettet med en funksjon som låser luken til forbrenningskammeret hvis toalettlokket er åpent.

 • Er det risiko for at barn kan komme til askepotten?

Samtlige toaletter har en tilfredsstillende sikkerhetslås på luken til askepotten.

 • Kan askepotten tas ut mens forbrenning pågår?

Samtlige toaletter avbryter forbrenningen hvis askepotten tas ut under forbrenning, men temperaturen i forbrenningskammeret er fremdeles høy.

 • Kan forbrenningen startes uten askepotten eller hvis askepotten er i feil stilling?

Samtlige toaletter med unntak av Cinderella starter forbrenningen selv om askepotten ikke er på plass eller i feil stilling. Med tanke på den høye temperaturen (500–600 °C) kan det føre til skader på underliggende materiale (gulv), med risiko for brann.

 • Er det fare for å brenne seg på utsiden av toalettet (toalettets yttertemperatur)?

Ingen av toalettene kommer opp i en skadelig høy temperatur på utsiden.

 • Finnes det nødvendig sikkerhetsmerking for risiko for å brenne seg/varme overflater? 

Cinderella er det eneste toalettet med varselmerking for varme overflater på luken til askepotten. Merkingen sitter imidlertid på lukens innside, noe som ikke er optimalt.

 • Hva skjer hvis luken til forbrenningskammeret blokkeres og ikke kan lukkes? 

Cinderella er det eneste toalettet som varsler hvis luken er blokkert. De andre toalettene starter forbrenningen selv om luken er delvis åpen, noe som innebærer at varme og røyk fra forbrenningen kan stige opp gjennom lokket på toalettet.

 • Hva skjer med avgassene fra forbrenningen ved strømbrudd? 

Cinderella og Separett (begge modellene) er de eneste toalettene som har en batteri-backup som driver viften ved strømbrudd. På de andre toalettene stopper viften ved strømbrudd og en del røykgasser lekker ut via klosettet og baksiden av toalettet. Toalettene har imidlertid godt avtrekk, så det meste suges ut gjennom avluftingsrøret.

2. Kapasitet

Kapasitetsprøvingen er gjennomført i tre deler. Singelspyling fra kaldstart som simulerer at en person bruker toalettet en gang, uten påfølgende bruk. Trippelspyling som simulerer en toalettkø på tre personer som spyler med 10 minutters mellomrom. Tre dobbeltspylinger som simulerer at seks personer går på toalettet, med 10 minutter mellom hver dobbeltspyling.
 

Ved hver spyling ble det tilført 150 g syntetisk avføring, 250 g syntetisk urin og 10 g toalettpapir. Avføringen ble fremstilt etter en oppskrift utviklet av Pollution Research Group ved University of KwaZulu‐Natal i Sør-Afrika. Oppskriften er basert på forskning for utprøving av toaletter for romfartøy og brukes blant annet av Bill & Melinda Gates Foundation for vurdering av ny toalett-teknologi. Avføringen inneholder følgende komponenter: gjær, psyllium-skall, jordnøttolje, miso-pasta, polyetylenglykol, kalsiumfosfat, cellulose og vann. Den syntetiske urinen er produsert etter en oppskrift i Nordisk Miljømerkings ”Testmetode for avløpsfrie toalettsystemer”.

A. Singelspyling (kaldstart)

Samtlige toaletter klarte fullstendig forbrenning i én spyling til restaske med en vekt på ca. 17 g. Raskest forbrenning hadde Cinderella Comfort med 56 minutter, fulgt av Sunwind med 60 minutter. Tregest var Separett Cindy med 89 minutter. Lavest energiforbruk hadde Cinderella Comfort med 1,41 kWh, fulgt av Incinolett med 1,42 kWh. Høyest energiforbruk hadde Separett Cindy med 1,90 kWh.

B. Tre spylinger med 10 minutters mellomrom

Cinderella Comfort og de to Separett-toalettene klarte fullstendig forbrenning til restaske med en vekt på ca. 48 g. Raskest var Cinderella Comfort med 132 minutter. De to Separett-toalettene brukte ca. 210 minutter. Lavest energiforbruk hadde Cinderella Comfort med 2,72 kWh, sammenlignet med henholdsvis 4,22 og 4,01 kWh for de to Separett-toalettene.
Incinolet og Sunwind klarte ikke fullstendig forbrenning. De etterlot henholdsvis 217 og 232 g rester av totalt 1230 g avføring og urin. For å oppnå en fullstendig forbrenning må disse toalettene startes på nytt.

C. Tre dobbeltspylinger med 10 minutters mellomrom

Cinderella Comfort og de to Separett-toalettene klarte fullstendig forbrenning til restaske med en vekt på ca. 100 g. Raskest var Cinderella Comfort med 204 minutter. Separett Flame og Cindy brukte henholdsvis 359 og 242 minutter. Lavest energiforbruk hadde Cinderella Comfort med 4,02 kWh, sammenlignet med henholdsvis 6,99 og 5,04 kWh for Separett Flame og Cindy.
Incinolet og Sunwind klarte langt fra fullstendig forbrenning. De etterlot henholdsvis 1110 og 1230 g rester av totalt 2460 g avføring og urin. For å oppnå en fullstendig forbrenning må disse toalettene startes på nytt mer enn én gang.

D. Luftforbruk

Cinderella Comfort er det eneste toalettet som tar luften fra utsiden av huset. De øvrige tar luften fra rommet (inne i huset). Ved testene av kapasitet har Cinderella Comfort tatt inn uteluft ved 6 °C og de øvrige inneluft ved 18–20 °C. Til tross for denne temperaturforskjellen har Cinderella Comfort det laveste energiforbruket ved forbrenning.

Toalettene som tar luften fra rommet (inne i huset) kan ha stor påvirkning på inneluften. Under forbrenningen av en singelspyling trekker f.eks. Incinolet og Sunwind 157 m3 luft. For ikke å dra ut den oppvarmede luften fra huset kreves det god ventilasjon til baderommet for at forbrenningen skal fungere. Omregnet til energiforbruk går det med ca. 1,3 kWh for å varme opp 160 m3 luft fra f.eks. ‑10 °C til +15 °C.

3. Installasjon

Samtlige toaletter kan tilkobles det vanlige strømuttaket (220–230 V) med stikkontakt og krever ikke mer enn 10A hovedsikring. Tilkobling av røykkanaler og sikring av ventilasjon er en viktig og krevende del av installasjonen. Hvis røykkanalen eller ventilasjonen kobles feil, fungerer ikke toalettet optimalt, og i verste fall kan røykgasser lekke ut i rommet. Hvis man ikke er veldig hendig, bør man få hjelp av en fagmann for å sikre korrekt installasjon.

A. Forutsatt at det finnes et strømuttak, kan en normalt hendig person installere toalettene. Det finnes ingen krav for noen av toalettene om at installasjonen skal gjøres av en fagmann. Alle toaletter har en veldokumentert og lettforståelig installasjonsanvisning.

B. Samtlige toaletter kan kjøpes komplett med alle nødvendige deler for installasjonen.

4. Brukervennlighet

A. Bruksanvisningen

Samtlige toaletter leveres med en tydelig bruksanvisning.

B. Bruke toalettet

Cinderella Comfort og Sunwind er mer automatisert enn de øvrige. Det kreves bare fire momenter ved toalettbesøk (løft lokket, sett i posen, lukk lokket og trykk på spyleknappen). Incinolet og de to Separett-toalettene krever ytterligere ett trinn, ettersom luken til forbrenningskammeret åpnes med en fotpedal eller spak.

C. Rengjøring av sete og innsats

Samtlige toaletter er enkle å rengjøre.

D. Tømme askepotten

Tre av toalettene utmerker seg som mer kompliserte enn de andre. For de to Separett-toalettene trengs det verktøy for å åpne luken til askepotten. Sunwind krever ikke verktøy, men luken er vanskelig å åpne, og askepotten er treg å ta ut og sette tilbake.

E. Indikatorer og signalsystem

Cinderella Comfort har det mest avanserte systemet for signaler og indikatorer. Incinolet har ingen synlige indikatorer eller signalsystemer i det hele tatt. De øvrige toalettene har mer eller mindre avanserte systemer, men mangler varselsignal for askepotte og blokkert luke til forbrenningskammeret (se 1. B Funksjonssikkerhet).

5. Konstruksjonskvalitet

Laboratoriet har gjort en generell vurdering av den samlede konstruksjonskvaliteten for de ulike toalettene. Vurderingen gjelder bare kvaliteten i konstruksjonen som sådan, uten noen bedømmelse av driftssikkerhet, funksjoner eller ytelse. Konstruksjonskvaliteten vurderes som god for Cinderella Comfort og de to Separett-toalettene (karakter 1 på en 3-graders skala) og noe dårligere for Incinolet og Sunwind (karakter 2).

 

Karaktersetting

Resultatene fra de ulike delmomentene er vurdert og karaktersatt i samråd med laboratoriet. I den sammenlagte karaktersettingen er kapasitet (ytelse) vektet med 40 %, sikkerhet 25 %, installasjon og bruk 25 % og konstruksjonskvalitet 10 %.

Noe å tenke over før kjøp

Før du kjøper et forbrenningstoalett kan det være lurt å sjekke hvilke servicemuligheter som finnes for det aktuelle fabrikatet, i tilfelle toalettet skulle gå i stykker.

Det er store forskjeller mellom de ulike produsentene når det gjelder antall servicesteder og hvor de ligger. Kanskje må du demontere toalettet og kjøre det mange mil til nærmeste servicepartner.

Forskjeller i garantiens omfang og tid

Produsentenes garanti på forbrenningstoalettene har ulik varighet, og det kan lønne seg å lese det som står med liten skrift.

Separetts 3-års garanti gjelder ikke ”normal slitasje, korrosjon eller mangler i overflatesjikt”, og enkelte deler har ett års garanti. Derimot gjelder Fritidstoas 3-års garanti for hele toalettet. Sunwinds og Incinolets 5-års garanti gjelder med begrensninger. Sunwind unntar elektronikk og slitedeler – som har to års garanti. Hos Incinolet er noen deler helt unntatt fra garantien.

Selv om det er et garantitilfelle du ikke kan reparere selv, må du selv demontere og kjøre toalettet til nærmeste forhandler eller serviceverksted. Det kan altså være smart å undersøke hvor langt det er til nærmeste innleveringssted før du bestemmer deg for hva du skal kjøpe.

TABLE OF TEST RESULTS

Fler nyheter

UPPDRAGSTEST
Laboratorietest

Midun takmaling hvit helmatt

Testfakta Research har laboratorietestet Midun takmaling på oppdrag fra Byggmax. Midun presterer gjennomgående godt og oppfyller med god margin kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

UPPDRAGSTEST
Laboratorietest

Midun Lett skjøtesparkel

Testfakta Research har laboratorietestet Midun Lett skjøtesparkel på oppdrag fra Byggmax. Midun presterer gjennomgående godt og oppfyller med god margin kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

 

UPPDRAGSTEST
Laboratorietest

Rustas flyttekartong PRO

Testfakta Research har på oppdrag av Rusta AB gjennomført en laboratorietest av Rustas oppgraderte flyttekartong PRO. Rustas flyttekartong presterer gjennomgående godt og oppfyller med god margin kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

UPPDRAGSTEST
Laboratorietest

Kvaliteten på lakken viktig for parkettens slitestyrke

Parkett på kjøkkenet eller i gangen? For 30 år siden var det utenkelig å legge et flott parkettgulv i de mest utsatte områdene av hjemmet. Men Testfaktas laboratorietest viser at de fleste parkettgulv i dag tåler hard belastning. Kvaliteten bestemmes som regel av overflatelakken, som er avgjørende for slitasje, flekker og slag mot gulvet.

UPPDRAGSTEST
Laboratorietest

Den beste barberhøvelen for glatt hud

En nær og skånsom barbering som ikke irriterer eller skader huden, er noen av de viktigste egenskapene for en barberhøvel. I Testfaktas omfattende laboratorietest har vi testet åtte ulike høvler på 21 forsøkspersoner, og skarpheten og holdbarheten til stålet er sammenlignet.

UPPDRAGSTEST
Laboratorietest

Store forskjeller mellom luftrensere i Testfaktas test

En god luftrenser kan forbedre luftkvaliteten betydelig både hjemme og på jobben. Men det er store forskjeller på hvor godt luftrenserne faktisk renser luften. Det viser Testfaktas omfattende laboratorietest.

UPPDRAGSTEST
Laboratorietest

Pulserende lys fjerner håret

Glatte legger uten barbering, smerte eller klissete kremer? Med IPL-teknologi fjernes håret ved hjelp av lys. Men fungerer teknologien, og hvilket apparat er best? Testfakta har testet seks apparater og sammenlignet resultatene.

 

UPPDRAGSTEST
Laboratorietest

Test av dusjhåndklær

Testfakta Research har på oppdrag av Rusta AB gjennomført en laboratorietest av kvaliteten på dusjhåndklær. Hensikten med testen er å sammenligne kvaliteten på Rustas håndklær med noen av de større fabrikatene på markedet. Rustas håndklær klarer seg gjennomgående bra i testen og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Billige badehåndklær nesten like gode som de dyreste

Et badehåndkle skal tørke deg raskt, være slitesterkt og holde seg fint lenge. Vår laboratorietest viser at det er penger å spare. Av ni vanlige badehåndklær svarer nemlig både de eksklusive og de billigere alternativene til forventningene.

UPPDRAGSTEST
Laboratorietest

Smart børste best for plakk og tannkjøtt

Bytt til elektrisk tannbørste, er ofte tannlegens råd. Men hvor mye bedre blir det med en elektrisk tannbørste, og er det noen forskjell på ulike modeller? Testfakta Research har testet seks ulike modeller i premiumklassen. Resultatet bekrefter tannlegens råd, men viser også at noen modeller er klart mer effektive.

Laboratorietest

Sommerens beste gassgrill - en stor test av seks merker

Det er stor variasjon i varmeegenskaper, rustbestandighet og gassforbruk mellom ulike gassgriller. Og dyrere griller er ikke alltid bedre, viser Testfaktas test av seks merker.

UPPDRAGSTEST
Laboratorietest

Plantagen Premiumjord

Plantagens Premiumjord har gjennomgått Testfaktas test av plantejord og oppfyller derved kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Den billigste kabinkofferten nesten like god som den dyreste

I dag er det mange som reiser med bare kabinkoffert, både på kortere og lengre reiser. Men Testfaktas test viser at kvaliteten varierer mellom de ulike produsentene.

Laboratorietest

Store forskjeller i test av vintersko for barn

Ingen liker å være våt og kald på beina. Men hvilken vintersko holder barnas føtter tørre og varme i regn og slaps? Testfakta har testet.

Laboratorietest

Beste og dårligste TV-kjøp til fotball-VM

Har du tenkt å skaffe deg ny TV til sommerens sportsbegivenheter eller Allsang på Grensen? Da bør du først lese Testfaktas test. Ett av apparatene takler ikke kamerabevegelser, men begynner å hakke.

– Å se på fotball på denne TV-en ville være uutholdelig, sier laboratoriets ekspert.

Støpejernspannene steker ujevnt på induksjonsplaten

Slitesterke, absolutt! Men hvis du har det travelt og vil utnytte induksjonsplatens hurtighet, er ikke støpejernspannen noe godt valg.

Overlegen vinner ved test av sju espressomaskiner

God og smaksrik – eller som en kopp tynn traktekaffe. Selv om man bruker nøyaktig samme kaffebønner, får espressoen ulikt resultat. Testfakta har testet sju automatiske kaffemaskiner.
 

Sammenlignende laboratorietest av kofferter på det nordiske markedet

Håndtak som faller av og hjul som går i stykker – en ødelagt koffert kan virkelig ødelegge feriestemningen. Vi har testet sju ulike kofferter, og det er store forskjeller på hvor godt de holder.

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta här.