Feil toalett til hytta gir høyere strømutgifter

Uppdragstest

Feil toalett til hytta gir høyere strømutgifter

Staffan Carlsson i RISE forbereder den syntetiske urinen som toalettene ble testet med. Hver ”toalettfylling” bestod av 250 ml syntetisk urin og 150 g syntetisk avføring. Foto: Anna Sigge
Hvert forbrenningstoalett ble fylt gjentatte ganger med samme mengde syntetisk urin og avføring, for å teste hvor godt hver enkelt modell håndterer toalettbesøk. Foto: Anna Sigge
Forbrenning i askepotten. Testen viste at samtlige toaletter bortsett fra testvinneren starter forbrenningen selv om luken til forbrenningskammeret ikke er helt lukket. Foto: Anna Sigge
Ved høyere belastning klarte ikke alle toalettene å ta hånd om innholdet i askepotten – nesten halvparten av avføringen var igjen etter forbrenningsprosessen. Foto: Anna Sigge
Askepotten veies etter forbrenningen for å måle hvor mange gram aske eller uforbrente rester som gjenstår etter forbrenningen. Foto: Anna Sigge

Et forbrenningstoalett krever verken tilgang til vann eller avløp, og man slipper den ubehagelige jobben med å tømme latrinen. Men det er store forskjeller i ytelse, sikkerhet og energiforbruk – en kald vinterdag kan en spyling trekke all varmen ut av hytta, viser Testfakta Researchs laboratorietest av fem modeller på det nordiske markedet.

Testfakta Research
Testfakta Research Publisert: 4 Apr, 2018

Elektriske forbrenningstoaletter blir stadig mer populære i fritidsboliger som mangler innlagt vann og avløp. I stedet for å spyles ned i avløpet, samles urin, avføring og toalettpapir i en beholder og brennes ved høy temperatur slik at det bare gjenstår en liten mengde aske.

Forbrenningen skjer ved at avfallet varmes opp til en temperatur på 500–600 °C. Lufttilførselen som er nødvendig for forbrenningen tas enten fra rommet eller fra utsiden av huset, avhengig av hvordan toalettet er konstruert. Røykgassene fra forbrenningen ledes ut gjennom et avluftingsrør, og asken etter forbrenningen samles i en askepotte i klosettet.

Hvis alt fungerer slik det skal, gjenstår bare en liten mengde aske etter toalettbesøket, og man behøver ikke tømme askepotten mer enn kanskje en gang i uken.

Men hvordan fungerer de ulike toalettene på markedet? For å finne ut av dette har Testfakta Research, på oppdrag fra Cinderella Eco Solutions, gjennomført en omfattende laboratorieprøve av alle forbrenningstoaletter som selges på det nordiske markedet.

[PDF]

Laboratorietesten er utført av RISE (Research Institutes of Sweden), som har undersøkt el- og funksjonssikkerhet, kapasitet, energiforbruk og hvor lette toalettene er å installere og bruke. Og det viser seg at det er store forskjeller mellom de ulike toalettene, særlig når det gjelder forbrenningskapasitet og anmerkninger på sikkerhet. Langt fra alle modeller klarer å forbrenne og fordampe avføring og urin hvis flere personer går på toalettet etter hverandre. To av toalettene, Incinolet og Sunwind, etterlot nærmere 50 % av avføringen uforbrent.
 

Da laboratoriet undersøkte sikkerheten, fikk flere modeller alvorlige anmerkninger både på elsikkerhet og sikkerhet ved bruk. På alle unntatt ett toalett kan man f.eks. starte forbrenningen selv om askepotten ikke er på plass, noe som innebærer risiko for skader på underliggende materiale og i verste fall brann. På noen modeller risikerer brukeren å komme til spenningsførende deler, og de fleste toalettene starter forbrenningen selv om luken til forbrenningskammeret ikke er helt lukket.

Det bør ikke være mulig å starte forbrenningen uten at alle deler av toalettet er på plass og i posisjon. Man bør heller ikke kunne komme til spenningsførende deler ved f.eks. rengjøring i rommet for askeskålen. Her er det mer å gjøre på flere av produktene, sier testleder Lennart Gustavsson i RISE.

Toalettenes kapasitet ble testet i tre trinn, med en, tre og seks spylinger. Ved hver spyling ble det tilført 150 gram syntetisk avføring, 250 gram syntetisk urin og 10 gram toalettpapir.

Ved tre og seks spylinger var det bare tre toaletter som klarte fullstendig forbrenning, Cinderella Comfort, Separett Flame og Separett Cindy. Etter seks toalettbesøk etterlot to av toalettene, Incinolet og Sunwind, nærmere 50 % av avføringen uforbrent.

For at forbrenningen skal fungere, må toalettene ha tilgang til god lufttilførsel. Under forbrenningen av en singelspyling drar for eksempel Incinolet og Sunwind hele 157 kubikkmeter luft, noe som tilsvarer volumet i en hytte på ca. 50 kvadratmeter. Det kreves med andre ord god ventilasjon for at toalettene skal fungere effektivt. I vinterhalvåret kan toalettene som tar luften innenfra ha stor påvirkning på inneklimaet, ettersom de suger ut den oppvarmede inneluften.
Cinderella Comfort skiller seg fra de andre toalettene ved at det tar luften fra utsiden i stedet for innsiden av huset, og det har dermed ikke samme påvirkning på inneluften.

For toalettene som tar luften fra innsiden av huset trengs det energi for å varme opp erstatningsluften. For å varme opp 100 m3 luft en kald vinterdag fra for eksempel -10 °C til +15 °C går det med ca. 0,8 kWh strøm. Dette bør legges til energiforbruket for de fire produktene som tar luften fra rommet, mener testleder Lennart Gustavsson i RISE.

Den klare testvinneren er Cinderella Comfort, som har høyest kapasitet, forbruker minst energi og ikke har noen alvorlige sikkerhetsanmerkninger.

Fakta om testen

Testfakta Research har på oppdrag av Cinderella Eco Solution AS gjennomført en sammenlignende laboratorietest av elektriske forbrenningstoaletter. Laboratorietesten er utført av RISE (Research Institutes of Sweden) divisjon Samhällsbyggnad, avdeling for energi og sirkulær økonomi.

Et elektrisk forbrenningstoalett er et toalett der urin, avføring og toalettpapir forbrennes ved høy temperatur. Forbrenningen skjer ved at avfallet varmes opp til en temperatur på 500–600 °C. Røykgassene ledes ut gjennom et avluftingsrør. Oksygentilførselen til forbrenningen tas enten fra luften innendørs eller fra utsiden. For å sikre utsug av røykgassene, er toalettene utstyrt med en vifte. Asken etter forbrenningen samles i et forbrenningskar (askepotte). Forbrenningen er effektiv og askemengden begrenset, noe som gjør at man ikke behøver å tømme askepotten mer enn kanskje en gang i uken ved normal bruk.

Følgende elektriske forbrenningstoaletter er testet:

 • Cinderella Comfort (oppdragsgiverens toalett)

 • Incinolet TR-1800 (Deluxe)

 • Separett Cindi Family

 • Separett Flame 8000

 • Sunwind El-dorado 721000

Kriterier for utvalget er elektriske forbrenningstoaletter som krever maks. 10 A hovedsikring (maksimal effekt på ca. 2 000 W). Prøveobjektene er innkjøpt av Testfakta Research i desember måned 2017. Cinderellas toalett ble levert direkte til laboratoriet i Borås av den svenske forhandleren Fritidstoa.

Laboratorietesten

Laboratorietesten omfatter følgende hovedmomenter:

1. Sikkerhet

A. Elsikkerhet

B. Funksjonssikkerhet

2. Kapasitet

A. Singelspyling (kaldstart)

B. Tre spylinger etter hverandre (10 minutter mellom hver)

C. Tre dobbeltspylinger etter hverandre (10 minutter mellom hver dobbeltspyling)

D. Luftforbruk

3. Installasjon

A. Veiledning

B. Medfølgende komponenter

4. Brukervennlighet

A. Bruksanvisning

B. Bruk av toalettet (plassere posen og spyle)

C. Rengjøring av sete og innsats

D. Tømme askepotten

E. Indikatorer og signalsystem

5. Konstruksjonskvalitet

 

1. Sikkerhet

A. Elsikkerhet

Laboratoriet har utført en begrenset elsikkerhetsvurdering av toalettene i henhold til standarden EN60335-2-84:2003.
Samtlige toaletter fikk mer eller mindre alvorlige anmerkninger på elsikkerheten. De alvorligste anmerkningene ble gitt for de to Separett-toalettene, der det er risiko for at brukeren kan komme i kontakt med spenningsførende deler bak askepotten. Øvrige toaletter fikk anmerkninger på hvordan kablene er trukket og mangel på visse deler av sikkerhetsinformasjonen i håndboken.

B. Funksjonssikkerhet

Følgende funksjoner og momenter inngikk i vurderingen:

 • Kan luken til forbrenningskammeret åpnes under forbrenning?

Hvis luken til forbrenningskammeret kan åpnes under forbrenning, er det risiko for at brukeren kan komme i kontakt med åpen ild. Cinderella er det eneste toalettet med en funksjon som låser luken til forbrenningskammeret hvis toalettlokket er åpent.

 • Er det risiko for at barn kan komme til askepotten?

Samtlige toaletter har en tilfredsstillende sikkerhetslås på luken til askepotten.

 • Kan askepotten tas ut mens forbrenning pågår?

Samtlige toaletter avbryter forbrenningen hvis askepotten tas ut under forbrenning, men temperaturen i forbrenningskammeret er fremdeles høy.

 • Kan forbrenningen startes uten askepotten eller hvis askepotten er i feil stilling?

Samtlige toaletter med unntak av Cinderella starter forbrenningen selv om askepotten ikke er på plass eller i feil stilling. Med tanke på den høye temperaturen (500–600 °C) kan det føre til skader på underliggende materiale (gulv), med risiko for brann.

 • Er det fare for å brenne seg på utsiden av toalettet (toalettets yttertemperatur)?

Ingen av toalettene kommer opp i en skadelig høy temperatur på utsiden.

 • Finnes det nødvendig sikkerhetsmerking for risiko for å brenne seg/varme overflater? 

Cinderella er det eneste toalettet med varselmerking for varme overflater på luken til askepotten. Merkingen sitter imidlertid på lukens innside, noe som ikke er optimalt.

 • Hva skjer hvis luken til forbrenningskammeret blokkeres og ikke kan lukkes? 

Cinderella er det eneste toalettet som varsler hvis luken er blokkert. De andre toalettene starter forbrenningen selv om luken er delvis åpen, noe som innebærer at varme og røyk fra forbrenningen kan stige opp gjennom lokket på toalettet.

 • Hva skjer med avgassene fra forbrenningen ved strømbrudd? 

Cinderella og Separett (begge modellene) er de eneste toalettene som har en batteri-backup som driver viften ved strømbrudd. På de andre toalettene stopper viften ved strømbrudd og en del røykgasser lekker ut via klosettet og baksiden av toalettet. Toalettene har imidlertid godt avtrekk, så det meste suges ut gjennom avluftingsrøret.

2. Kapasitet

Kapasitetsprøvingen er gjennomført i tre deler. Singelspyling fra kaldstart som simulerer at en person bruker toalettet en gang, uten påfølgende bruk. Trippelspyling som simulerer en toalettkø på tre personer som spyler med 10 minutters mellomrom. Tre dobbeltspylinger som simulerer at seks personer går på toalettet, med 10 minutter mellom hver dobbeltspyling.
 

Ved hver spyling ble det tilført 150 g syntetisk avføring, 250 g syntetisk urin og 10 g toalettpapir. Avføringen ble fremstilt etter en oppskrift utviklet av Pollution Research Group ved University of KwaZulu‐Natal i Sør-Afrika. Oppskriften er basert på forskning for utprøving av toaletter for romfartøy og brukes blant annet av Bill & Melinda Gates Foundation for vurdering av ny toalett-teknologi. Avføringen inneholder følgende komponenter: gjær, psyllium-skall, jordnøttolje, miso-pasta, polyetylenglykol, kalsiumfosfat, cellulose og vann. Den syntetiske urinen er produsert etter en oppskrift i Nordisk Miljømerkings ”Testmetode for avløpsfrie toalettsystemer”.

A. Singelspyling (kaldstart)

Samtlige toaletter klarte fullstendig forbrenning i én spyling til restaske med en vekt på ca. 17 g. Raskest forbrenning hadde Cinderella Comfort med 56 minutter, fulgt av Sunwind med 60 minutter. Tregest var Separett Cindy med 89 minutter. Lavest energiforbruk hadde Cinderella Comfort med 1,41 kWh, fulgt av Incinolett med 1,42 kWh. Høyest energiforbruk hadde Separett Cindy med 1,90 kWh.

B. Tre spylinger med 10 minutters mellomrom

Cinderella Comfort og de to Separett-toalettene klarte fullstendig forbrenning til restaske med en vekt på ca. 48 g. Raskest var Cinderella Comfort med 132 minutter. De to Separett-toalettene brukte ca. 210 minutter. Lavest energiforbruk hadde Cinderella Comfort med 2,72 kWh, sammenlignet med henholdsvis 4,22 og 4,01 kWh for de to Separett-toalettene.
Incinolet og Sunwind klarte ikke fullstendig forbrenning. De etterlot henholdsvis 217 og 232 g rester av totalt 1230 g avføring og urin. For å oppnå en fullstendig forbrenning må disse toalettene startes på nytt.

C. Tre dobbeltspylinger med 10 minutters mellomrom

Cinderella Comfort og de to Separett-toalettene klarte fullstendig forbrenning til restaske med en vekt på ca. 100 g. Raskest var Cinderella Comfort med 204 minutter. Separett Flame og Cindy brukte henholdsvis 359 og 242 minutter. Lavest energiforbruk hadde Cinderella Comfort med 4,02 kWh, sammenlignet med henholdsvis 6,99 og 5,04 kWh for Separett Flame og Cindy.
Incinolet og Sunwind klarte langt fra fullstendig forbrenning. De etterlot henholdsvis 1110 og 1230 g rester av totalt 2460 g avføring og urin. For å oppnå en fullstendig forbrenning må disse toalettene startes på nytt mer enn én gang.

D. Luftforbruk

Cinderella Comfort er det eneste toalettet som tar luften fra utsiden av huset. De øvrige tar luften fra rommet (inne i huset). Ved testene av kapasitet har Cinderella Comfort tatt inn uteluft ved 6 °C og de øvrige inneluft ved 18–20 °C. Til tross for denne temperaturforskjellen har Cinderella Comfort det laveste energiforbruket ved forbrenning.

Toalettene som tar luften fra rommet (inne i huset) kan ha stor påvirkning på inneluften. Under forbrenningen av en singelspyling trekker f.eks. Incinolet og Sunwind 157 m3 luft. For ikke å dra ut den oppvarmede luften fra huset kreves det god ventilasjon til baderommet for at forbrenningen skal fungere. Omregnet til energiforbruk går det med ca. 1,3 kWh for å varme opp 160 m3 luft fra f.eks. ‑10 °C til +15 °C.

3. Installasjon

Samtlige toaletter kan tilkobles det vanlige strømuttaket (220–230 V) med stikkontakt og krever ikke mer enn 10A hovedsikring. Tilkobling av røykkanaler og sikring av ventilasjon er en viktig og krevende del av installasjonen. Hvis røykkanalen eller ventilasjonen kobles feil, fungerer ikke toalettet optimalt, og i verste fall kan røykgasser lekke ut i rommet. Hvis man ikke er veldig hendig, bør man få hjelp av en fagmann for å sikre korrekt installasjon.

A. Forutsatt at det finnes et strømuttak, kan en normalt hendig person installere toalettene. Det finnes ingen krav for noen av toalettene om at installasjonen skal gjøres av en fagmann. Alle toaletter har en veldokumentert og lettforståelig installasjonsanvisning.

B. Samtlige toaletter kan kjøpes komplett med alle nødvendige deler for installasjonen.

4. Brukervennlighet

A. Bruksanvisningen

Samtlige toaletter leveres med en tydelig bruksanvisning.

B. Bruke toalettet

Cinderella Comfort og Sunwind er mer automatisert enn de øvrige. Det kreves bare fire momenter ved toalettbesøk (løft lokket, sett i posen, lukk lokket og trykk på spyleknappen). Incinolet og de to Separett-toalettene krever ytterligere ett trinn, ettersom luken til forbrenningskammeret åpnes med en fotpedal eller spak.

C. Rengjøring av sete og innsats

Samtlige toaletter er enkle å rengjøre.

D. Tømme askepotten

Tre av toalettene utmerker seg som mer kompliserte enn de andre. For de to Separett-toalettene trengs det verktøy for å åpne luken til askepotten. Sunwind krever ikke verktøy, men luken er vanskelig å åpne, og askepotten er treg å ta ut og sette tilbake.

E. Indikatorer og signalsystem

Cinderella Comfort har det mest avanserte systemet for signaler og indikatorer. Incinolet har ingen synlige indikatorer eller signalsystemer i det hele tatt. De øvrige toalettene har mer eller mindre avanserte systemer, men mangler varselsignal for askepotte og blokkert luke til forbrenningskammeret (se 1. B Funksjonssikkerhet).

5. Konstruksjonskvalitet

Laboratoriet har gjort en generell vurdering av den samlede konstruksjonskvaliteten for de ulike toalettene. Vurderingen gjelder bare kvaliteten i konstruksjonen som sådan, uten noen bedømmelse av driftssikkerhet, funksjoner eller ytelse. Konstruksjonskvaliteten vurderes som god for Cinderella Comfort og de to Separett-toalettene (karakter 1 på en 3-graders skala) og noe dårligere for Incinolet og Sunwind (karakter 2).

 

Karaktersetting

Resultatene fra de ulike delmomentene er vurdert og karaktersatt i samråd med laboratoriet. I den sammenlagte karaktersettingen er kapasitet (ytelse) vektet med 40 %, sikkerhet 25 %, installasjon og bruk 25 % og konstruksjonskvalitet 10 %.

Noe å tenke over før kjøp

Før du kjøper et forbrenningstoalett kan det være lurt å sjekke hvilke servicemuligheter som finnes for det aktuelle fabrikatet, i tilfelle toalettet skulle gå i stykker.

Det er store forskjeller mellom de ulike produsentene når det gjelder antall servicesteder og hvor de ligger. Kanskje må du demontere toalettet og kjøre det mange mil til nærmeste servicepartner.

Forskjeller i garantiens omfang og tid

Produsentenes garanti på forbrenningstoalettene har ulik varighet, og det kan lønne seg å lese det som står med liten skrift.

Separetts 3-års garanti gjelder ikke ”normal slitasje, korrosjon eller mangler i overflatesjikt”, og enkelte deler har ett års garanti. Derimot gjelder Fritidstoas 3-års garanti for hele toalettet. Sunwinds og Incinolets 5-års garanti gjelder med begrensninger. Sunwind unntar elektronikk og slitedeler – som har to års garanti. Hos Incinolet er noen deler helt unntatt fra garantien.

Selv om det er et garantitilfelle du ikke kan reparere selv, må du selv demontere og kjøre toalettet til nærmeste forhandler eller serviceverksted. Det kan altså være smart å undersøke hvor langt det er til nærmeste innleveringssted før du bestemmer deg for hva du skal kjøpe.

TABLE OF TEST RESULTS

Fler nyheter

Laboratorietest

Høyt nivå på energieffektive støvsugere

En støvsugers kapasitet sitter ikke bare i motoren, viser Testfaktas test. EUs nye krav til energieffektive støvsugere har heller hevet nivået på maskinene, mener laboratoriet.

Laboratorietest

Den skarpeste kniven i skuffen

Kniven kan bli din beste venn på kjøkkenet – hvis den er god og pleies godt. Men det er store forskjeller mellom merkene, og høyest pris er ingen garanti for en skarp kniv.

UPPDRAGSTEST

Testfaktas kvalitetsmerking av hundefôr

Formålet med Testfaktas kvalitetsmerking Certified Nutritional QualityTM er å løfte fram hundefôr med godt næringsinnhold. Kravene til kvalitetsmerkingen er strenge. Fôret gjennomgår en omfattende kjemisk analyse og må være på linje med anbefalingen for hver enkelt næringsparameter. Kvalitetsstempelet Certified Nutritional QualityTM sikrer dermed at fôret er velbalansert og inneholder alle næringsstoffer som er nødvendige for hunden.

Laboratorietest

Spar tusenlapper årlig på riktig hundefôr

Opptil 10 000 kroner i året kan hundefôret koste. Men det finnes gode produkter for en tredel av prisen, viser Testfaktas test.

Laboratorietest

Mest energi fra billig batteri

Har du ladet ferietingene med riktig batteri? Testfakta har sammenliknet hvilke merker som gir lengst levetid til digitalkameraet eller barnas spillkonsoll.

UPPDRAGSTEST

Store forskjeller i rengjøringsevne

Utfordringene er mange når badet skal gjøres rent. For femte år på rad er det kalkløsingsevnen som gjør at det mest effektive rengjøringsmiddelet skiller seg ut. Det viser Testfakta Researchs laboratorietest av 8 vanlige baderomsrengjøringsmidler på det svenske markedet.

Halvparten av støvlene sprekker etter hvert

Som nye klarer alle gummistøvler væten. Men det er store forskjeller på hvor godt de klarer å eldes, og hvor god støtte de gir små barneføtter, viser Testfaktas test.

Presterer bra men vanskelig å rengjøre

Induksjonstoppene i Testfaktas test holder jevn kvalitet, men de varierer når det gjelder hvor lett det er å holde dem pene og rene.

UPPDRAGSTEST

Det beste bindet absorberer raskt og holder tørt

Produsentene forsøker å lage sanitetsbindene så tynne og tørre som mulig. Likevel er forskjellene store mellom de ulike produktene, viser Testfakta Researchs store laboratorietest av sanitetsbind på det nordiske markedet.

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta här.