Smart børste best for plakk og tannkjøtt

Uppdragstest

Smart børste best for plakk og tannkjøtt

Testpanelet bestod av 139 individer i alderen 18–70 år fordelt på seks grupper. Hvert individ brukte en av de fire elektriske tannbørstene i 28 dager. Foto: Matthieu Colin
Testpanelet bestod av 139 individer i alderen 18–70 år fordelt på seks grupper. Hvert individ brukte en av de fire elektriske tannbørstene i 28 dager. Foto: Matthieu Colin
Alle de 139 panelmedlemmene vurderte ergonomien og brukervennligheten til hver sin elektriske tannbørste som de brukte i 28 dager. Foto: Matthieu Colin
Alle de 139 panelmedlemmene vurderte ergonomien og brukervennligheten til hver sin elektriske tannbørste som de brukte i 28 dager. Foto: Matthieu Colin
Før tannprøven børste paneldeltakerne tennene sine foran en av laboratorieinspektørene. Foto: Matthieu Colin
Før tannprøven børste paneldeltakerne tennene sine foran en av laboratorieinspektørene. Foto: Matthieu Colin
Tennene ble farget både før og etter tannbørsting, slik at tannlegen kunne se og vurdere plakkmengden. Foto: Matthieu Colin
Tennene ble farget både før og etter tannbørsting, slik at tannlegen kunne se og vurdere plakkmengden. Foto: Matthieu Colin
Tannlegen undersøkte plakkmengden og tannkjøttets tilstand både før og etter 28 dagers bruk. Foto: Matthieu Colin
Tannlegen undersøkte plakkmengden og tannkjøttets tilstand både før og etter 28 dagers bruk. Foto: Matthieu Colin
En ansatt i Eurofins vurderer undersøkelsesnotatene sammen med den uavhengige og erfarne tannlegen som er brukt i testen. Foto: Matthieu Colin
En ansatt i Eurofins vurderer undersøkelsesnotatene sammen med den uavhengige og erfarne tannlegen som er brukt i testen. Foto: Matthieu Colin
Tannbørstenes evne til å eliminere plakk, redusere oppbyggingen av plakk samt evnen til å forbedre tannkjøttets tilstand ble vektet med 70 % i tannbørstenes totalkarakter. Foto: Matthieu Colin
Tannbørstenes evne til å eliminere plakk, redusere oppbyggingen av plakk samt evnen til å forbedre tannkjøttets tilstand ble vektet med 70 % i tannbørstenes totalkarakter. Foto: Matthieu Colin
I testen inngikk måling av både batterienes ladetid og driftstid. Foto: Matthieu Colin
I testen inngikk måling av både batterienes ladetid og driftstid. Foto: Matthieu Colin
Batteriets driftstid ble målt i intervaller på 2 minutter med 30 sekunders hvile til den elektriske tannbørsten stanset. Børstehodet ble belastet med 100 g vekt under pågående måling. Foto: Matthieu Colin
Batteriets driftstid ble målt i intervaller på 2 minutter med 30 sekunders hvile til den elektriske tannbørsten stanset. Børstehodet ble belastet med 100 g vekt under pågående måling. Foto: Matthieu Colin
Samtlige tannbørster bestod falltesten fra en høyde på 1,20 meter mot hardt gulv. Ingen av tannbørstene ble skadet. Foto: Matthieu Colin
Samtlige tannbørster bestod falltesten fra en høyde på 1,20 meter mot hardt gulv. Ingen av tannbørstene ble skadet. Foto: Matthieu Colin
Laboratorietest

Bytt til elektrisk tannbørste, er ofte tannlegens råd. Men hvor mye bedre blir det med en elektrisk tannbørste, og er det noen forskjell på ulike modeller? Testfakta Research har testet seks ulike modeller i premiumklassen. Resultatet bekrefter tannlegens råd, men viser også at noen modeller er klart mer effektive.

Laboratorietest
Testfakta Research
Testfakta Research Publisert: 8 nov, 2017

Hvis man har problemer med tannstein og betennelse i tannkjøttet, er rådet fra tannlegen ofte å kjøpe en elektrisk tannbørste. Men hvor mye betyr egentlig valget av tannbørste for resultatet?

Testfakta Research har på oppdrag av produsenten Procter & Gamble gjennomført en laboratorietest av elektriske tannbørster i premiumklassen. De fire varemerkene Oral-B, Philips, Jordan og Colgate ble satt opp mot hverandre i en omfattende test med fokus på tannbørstenes evne til å redusere plakk og evnen til å bevare eller forbedre tannkjøttets tilstand.

Testvinner er modellen Oral-B Genius 9000, som presterer best i de kliniske momentene.Den skiller seg ut fra de øvrige med en smarttelefon-app som både leser av hvordan brukeren børster og gir instruksjoner for å forbedre resultatet.

Hva har appen betydd for Oral-B Genius' utfall i studien?
– Bortsett fra at mange har hatt tekniske problemer med forbindelsen mellom tannbørste og telefon, har den blitt godt likt for sin brukervennlighet. Når det gjelder påvirkningen på plakk og tannkjøtt er tannbørsten en ener, men er det vanskelig å uttale seg om hvor mye appen i seg selv bidrar, sier ansvarlig testleder i Eurofins.

Testen er gjennomført av det franske laboratoriet Eurofins ATS. 139 personer i alderen 18–70 år har etter en grundig tannlegeundersøkelse blitt utvalgt til å delta i testpanelet. Deltakerne er inndelt i seks grupper, som i en måneds tid har brukt en av de seks elektriske tannbørstene daglig.

Før testen ble påbegynt gjennomgikk deltakerne en undersøkelse der en tannlege undersøkte graden av plakk og tannkjøttets status. Deltakerne fikk deretter grundige instruksjoner om hvordan tannbørsten skulle brukes i testperioden. Etter 28 dagers børsting ble graden av plakk og tannkjøttets status undersøkt på nytt, ut fra standardiserte vurderingskriterier.

Utfallet av den kliniske delen av testen er tydelig.
– Resultatet viser at de to tannbørstene fra Oral-B har en klart bedre effekt på plakk og tannkjøtt enn de øvrige i testen, sier ansvarlig testleder i Eurofins.

Ytelsen i de kliniske momentene gjør Oral-B Genius til testvinner.Modellens svakhet, bortsett fra en del tekniske problemer med forbindelsen, er batteritiden, der den ligger ganske langt etter børstene fra Philips og Jordan.

Alle tannbørstene i testen har god effekt på plakk og får generelt positive vurderinger fra panelet. Bortsett fra dårlig batteriytelse for Colgate, holder de generelt høy kvalitet og ingen avviker med dårlige resultater som drar ned totalkarakteren. Når man ser hele studien under ett kan man dermed med god grunn si at tannlegen har rett: den elektriske tannbørsten har en tydelig effekt på tannhelsen, forutsatt at vi bruker den som beskrevet i instruksjonene.

Fakta om testen

Testfakta Research har på oppdrag av Oral-B gjennomført en sammenlignende laboratorietest av elektriske tannbørster. Laboratorietesten er utført av det franske uavhengige laboratoriet Eurofins ATS i Aix en Provence.

Følgende elektriske tannbørster er testet:

 • Oral-B Genius 9000 + Cross action
 • Philips Sonicare Diamond Clean + HX6068/26
 • Jordan Clean Premium + Clean head
 • Colgate Proclinical A 1500 + Triple clean 
 • Oral-B PRO 2 2700 + Cross action
 • Philips Sonicare FlexCare + HX9004

Utvalget består av premium - och mellomprisprodukter fra de største produsentene på markedet. Alle tannbørstene er av typen oppladbare med innkapslede batterier.

Oral-B Genius 9000 er utstyrt med en posisjonsdetektor via en smarttelefon-app. Appen registrerer hvor og hvordan brukeren børster og gir instruksjoner for optimal børsting. De andre tannbørstene er "klassiske" elektriske tannbørster.

Prøveobjektene er innkjøpt av Testfakta Research i juli 2017. For å kunne gjennomføre testen ble det anskaffet totalt 25 tannbørster per modell.

Laboratorietesten
Hovedvekten i testen ligger på tannbørstenes evne til å fjerne plakk, forebygge at det oppstår plakk og evnen til å forbedre tannkjøttets tilstand. Utprøvingen er gjort på et testpanel bestående av totalt 139 individer, fordelt på seks grupper, som i 28 dager har brukt den tildelte tannbørsten. Samtlige individer har børstet med samme tannkrem i hele bruksperioden.

Ytelsen for de ulike tannbørstene baseres på resultatet av en klinisk undersøkelse av alle tenner og de ulike regionene av tannkjøttet for hvert individ, før og etter forsøksperioden.

Testen omfatter følgende hovedmomenter:

 1. Klinisk evaluering av tannbørstenes evne til å eliminere plakk
 2. Klinisk evaluering av tannbørstenes evne til å redusere plakk over tid (langtidseffekt)
 3. Klinisk evaluering av tannbørstenes innvirkning på tannkjøttet (gingival effekt)
 4. Testpanelets vurdering av ergonomi og brukervennlighet
 5. Batterikapasitet og batteriets ladetid
 6. Holdbarhet

Etter en innledende tannlegeundersøkelse ble 139 individer utvalgt til testen. Kriterier for utvelgelse:

 • Menn og kvinner i alderen 18–70 år
 • Røykere og ikke-røykere
 • Minst 20 naturlige tenner
 • Forekomst av plakk
 • Ingen til mild irritasjon/betennelse i tannkjøttet
 • Bruker av manuell tannbørste eller både manuell og elektrisk

Testpanelet ble inndelt i seks balanserte grupper ut fra ovennevnte kriterier. Ved inndelingen ble det lagt mest vekt på forekomsten av plakk (hvor mye plakk), tannkjøttets status, om individet var røyker/ikke-røyker og alder.

Panelmedlemmene i respektive gruppe fikk tildelt en elektrisk tannbørste og fikk samtidig instruksjoner om hvordan den fungerer og hvordan de skal børste i forsøksperioden – børsting morgen og kveld og to minutter per gang, jevnt fordelt på over- og underkjeve samt høyre og venstre side (samtlige regioner i munnen). Hvert panelmedlem brukte tannbørsten i sitt hjemmemiljø i en periode på 28 dager.

Klinisk evaluering
Undersøkelse av tennene og tannkjøttet ble utført av en erfaren og sertifisert tannlege.

Plakk
Vurderingen av mengden av plakk gjøres i henhold til Quigley Hines index, en 5-grads skala for bestemmelse av mengden av plakkbelegg på tennene. Vurderingen gjøres av alle tenner i munnen, for- og bakside av hver tann. I vurderingen av baksiden inkluderes også mellomrommet mellom tennene.

Quigley Hines Index

Tannkjøtt
Tannkjøttets tilstand (forekomsten av hevelse, irritasjon eller betennelse) bestemmes i henhold til en 4-grads skala:

 • 0: Ingen tegn
 • 1: Mindre tegn
 • 2: Moderate tegn
 • 3: Tydelige tegn

Testparametere
Klinisk evaluering av tannbørstenes evne til å eliminere plakk
Tannbørstenes evne til å eliminere plakk vurderes ved å sammenligne mengden av plakk før og umiddelbart etter børsting i laboratoriet. Vurderingen gjøres på alle tenner i munnen.

Klinisk evaluering av tannbørstenes evne til å redusere oppbyggingen av plakk
Tannbørstenes evne til å redusere oppbyggingen av plakk vurderes ved å sammenligne mengden av plakk før børsting ved forsøksperiodens start og slutt (etter 28 dager). Hvis plakkmengden er redusert, indikerer dette at tannbørsten har en evne til å redusere oppbyggingen av plakk på tennene.

Klinisk evaluering av tannbørstenes innvirkning på tannkjøttet
Tannbørstenes påvirkning på tannkjøttet vurderes ved å sammenligne forekomsten av hevelse, irritasjon eller betennelse i tannkjøttet før børsting, ved forsøksperiodens start og slutt (etter 28 dager).

Panelmedlemmenes vurdering av ergonomi og brukervennlighet
Panelmedlemmene besvarer et antall spørsmål om brukervennlighet, medfølgende instruksjoner og ergonomi:

 • Manual og instruksjoner
 • Brukervennlighet og ergonomi
 • Menysystem
 • Bytte av børstehode

Panelmedlemmene noterte også eventuelle tekniske problemer med de ulike tannbørstene under forsøksperioden.

Batterikapasitet og batteriets ladetid
Batteriet fullades, børstehodet belastes med 100 g og deretter måles driftstiden til batteriet er tomt. Målingen gjøres i intervaller på 2 minutter med 30 sekunders hvile. Batteriet tømmes (tannbørsten kjøres til den stanser). Deretter måles tiden det tar å fullade batteriet (når tannbørsten indikerer at batteriet er fulladet).

Tannbørstens holdbarhet
slippes flere ganger og med ulike vinkler mot et hardt gulv fra 120 centimeters høyde. Etter testen kontrolleres det om tannbørsten fremdeles fungerer.

Vekting og karaktersetting av testresultatet
Resultatene fra de ulike testmomentene vurderes på en skala fra 1 til 5, der 5 er best. Karakterer under 3 gis bare hvis resultatet er dårlig og betydelig dårligere enn øvrige produkter i utvalget.

Testfaktas karaktersetting baseres på laboratoriets undersøkelsesresultat og rapporterte måleverdier. Vekting og karaktersetting av de ulike delresultatene er gjort i samråd med laboratoriet.

Karakterene fra de ulike delmomentene er slått sammen til en totalkarakter med følgende vekting:

Effekt på plakk og tannkjøtt 70 % (hvorav effekt på plakk 70 % og effekt på tannkjøtt 30 %), ergonomi og brukervennlighet 20 % og batteriytelse 10 %.

Elektrisk tannbørste bedre enn manuell

Er den elektriske tannbørsten bedre til å fjerne plakk enn vanlige tannbørster? Ikke uventet gir studier støtte for at elektrisk tannbørste ofte er mer effektivt.

Svenske SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) fremla i 2004 en rapport der blant annet effekten av ulike behandlingsformer ved tannløsning ble vurdert. En av konklusjonene var at det finnes "en viss støtte" for at en elektrisk tannbørste har bedre effekt enn tannbørsting for hånd når det gjelder å behandle en betennelse som allerede har oppstått i tannkjøttet.

– Det vitenskapelige underlaget tyder på at elektrisk tannbørste kan være mer effektivt enn en manuell, sier Helena Domeij, prosjektleder hos SBU.

Samtidig inneholdt rapporten få aktuelle studier som sammenlignet tannbørstingsteknikker, ikke minst når det kommer til langvarig bruk.

Britiske Cochrane Oral Health Group sammenstilte for noen år siden drøyt 50 studier som var gjennomført i årene 1964–2011. De drøye 5000 testpersonene som hadde deltatt i studiene hadde tilfeldig blitt tildelt manuelle eller elektriske tannbørster. Sammenfattet viste studiene at evnen til å redusere plakk og betennelsesrisiko økte tydelig i løpet av en måletid på tre måneder. For eksempel hadde de elektriske tannbørstene etter tre måneder fjernet i snitt 21 % mer plakk enn den manuelle. Men også Cochrane Oral Health understreker at det trengs større studier for å uttale seg om de langsiktige effektene.

Plakk forårsaker problemer i munnhulen

Plakk er opphav til mange tannhelseproblemer som ofte starter med hull i tennene eller betennelse i tannkjøttet.

Plakk er et fellesnavn på belegg som vi naturlig har i kroppen, i større eller mindre omfang. For eksempel kan plakk i blodårene føre til åreforkalking. Plakket i tennene er i praksis bakteriebelegg som samler seg i overgangen mellom tenner og tannkjøtt. Plakk oppstår når det vi spiser og drikker blandes med spyttet. Dersom spyttet ikke klarer å nøytralisere bakteriene i plakket, begynner de å produsere syrer som øker risikoen for både karies og betennelse i tannkjøttet. Man regner med at det finnes rundt 500 ulike arter av bakterier som kan forårsake plakk. Tannstein er plakk som har samlet seg i lag og herdet, mineralisert.

TABLE OF TEST RESULTS

Fler nyheter

UPPDRAGSTEST
Laboratorietest

Lei av tomme batterier

Testfakta Research har utført en laboratorietest for å sammenlikne kapasitet og levetid for markedets vanligste AA-batterier. Testen viser at de bedre produktene har 20 til 40 % bedre kapasitet, avhengig av bruksområde.

Laboratorietest

Høyt nivå på energieffektive støvsugere

En støvsugers kapasitet sitter ikke bare i motoren, viser Testfaktas test. EUs nye krav til energieffektive støvsugere har heller hevet nivået på maskinene, mener laboratoriet.

Laboratorietest

Den skarpeste kniven i skuffen

Kniven kan bli din beste venn på kjøkkenet – hvis den er god og pleies godt. Men det er store forskjeller mellom merkene, og høyest pris er ingen garanti for en skarp kniv.

UPPDRAGSTEST

Testfaktas kvalitetsmerking av hundefôr

Formålet med Testfaktas kvalitetsmerking Certified Nutritional QualityTM er å løfte fram hundefôr med godt næringsinnhold. Kravene til kvalitetsmerkingen er strenge. Fôret gjennomgår en omfattende kjemisk analyse og må være på linje med anbefalingen for hver enkelt næringsparameter. Kvalitetsstempelet Certified Nutritional QualityTM sikrer dermed at fôret er velbalansert og inneholder alle næringsstoffer som er nødvendige for hunden.

Laboratorietest

Spar tusenlapper årlig på riktig hundefôr

Opptil 10 000 kroner i året kan hundefôret koste. Men det finnes gode produkter for en tredel av prisen, viser Testfaktas test.

Laboratorietest

Mest energi fra billig batteri

Har du ladet ferietingene med riktig batteri? Testfakta har sammenliknet hvilke merker som gir lengst levetid til digitalkameraet eller barnas spillkonsoll.

UPPDRAGSTEST

Store forskjeller i rengjøringsevne

Utfordringene er mange når badet skal gjøres rent. For femte år på rad er det kalkløsingsevnen som gjør at det mest effektive rengjøringsmiddelet skiller seg ut. Det viser Testfakta Researchs laboratorietest av 8 vanlige baderomsrengjøringsmidler på det svenske markedet.

Halvparten av støvlene sprekker etter hvert

Som nye klarer alle gummistøvler væten. Men det er store forskjeller på hvor godt de klarer å eldes, og hvor god støtte de gir små barneføtter, viser Testfaktas test.

Presterer bra men vanskelig å rengjøre

Induksjonstoppene i Testfaktas test holder jevn kvalitet, men de varierer når det gjelder hvor lett det er å holde dem pene og rene.

UPPDRAGSTEST

Det beste bindet absorberer raskt og holder tørt

Produsentene forsøker å lage sanitetsbindene så tynne og tørre som mulig. Likevel er forskjellene store mellom de ulike produktene, viser Testfakta Researchs store laboratorietest av sanitetsbind på det nordiske markedet.

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta här.