Testfaktas test av vaskemaskiner

Testfaktas test av vaskemaskiner

Foto: SLG
Foto: SLG
Laboratorietest

Testfaktas tester utføres av uavhengige og spesialiserte test‑ og forskningslaboratorier i Testfaktas laboratorienettverk. Testene fokuserer på vaskemaskinenes evne til å vaske, skylle og sentrifugere, brukervennlighet og energieffektivitet. Formålet med testene er å løfte frem produkter med gode egenskaper, og å hjelpe fabrikanter og forhandlere med å utvikle sitt tilbud til forbrukeren.

Laboratorietest
Testfakta Research Publisert: 13 okt, 2021

Laboratorietestene av vaskemaskiner baseres på offisielle krav og retningslinjer (EN 60456) og omfatter hovedmomentene rengjøringseffektivitet, skylleeffektivitet, sentrifugeringseffektivitet, energi‑ og vannforbruk, brukervennlighet samt konstruksjonskvalitet og sikkerhet.

Samtlige ytelsestester kjøres mot en standard-referansemaskin med gjennomgående god ytelse. Avvik mot referansemaskinen ligger til grunn for vurdering og karaktersetting av vaskemaskinens ytelse.
 

LABORATORIETESTEN

1. Funksjoner og spesifikasjoner
I et første trinn går laboratoriet gjennom vaskemaskinens dokumentasjon og noterer maskinens funksjoner og andre relevante fakta.

Foto: SLG
Foto: SLG

2. Rengjøringseffektivitet
Vaskemaskinens evne til å vaske rent testes for hvitvask, bomull ved 40 °C. Hvite bomullstekstiler med standardiserte flekker vaskes i fem omganger. Vaskemaskinen lastes med fylltekstiler i bomull ifølge angitt maksimalkapasitet.
Etter vask og tørk vurderes renheten instrumentelt og sammenlignes med resultatet for standard-referansemaskinen. Middelverdien fra fem vasker sammenlignet med referansemaskinen gir en indeks som ligger til grunn for vurdering og karaktersetting.

Standard tilsmussede stoffstrimler brukes for å bestemme vaskeytelsen. Foto: Anna Sigge
Standard tilsmussede stoffstrimler brukes for å bestemme vaskeytelsen. Foto: Anna Sigg

3. Skylleeffektivitet
Etter skylling sentrifugeres vasken, og skyllevannet samles opp for analyse av vaskemiddelrester. Innholdet av vaskemiddelrester sammenlignes med verdien for standard-referansemaskinen. Middelverdien fra fem skyllinger sammenlignet med referansemaskinen gir en indeks som ligger til grunn for vurdering og karaktersetting.

Foto: Anna Sigge
Foto: Anna Sigge

4. Sentrifugeringseffektivitet
Fuktighetsinnholdet etter sentrifugering måles ved veiing før og etter vask. Fuktighetsinnholdet sammenlignes med verdien for standard-referansemaskinen. Middelverdien fra fem sentrifugeringer ligger til grunn for vurdering og karaktersetting.

Veiing av testvask etter avsluttet program. Foto: SLG
Veiing av testvask etter avsluttet program. Foto: SLG

5. Programtid
Den totale programtiden for et komplett vaskeprogram (vask, skylling og sentrifugering) registreres.

Foto: SLG
Foto: SLG

6.Vanntemperatur
Vanntemperaturen og temperaturen i tekstilene under hovedvaskprogrammet måles kontinuerlig. Temperaturen bør ikke avvike for mye fra det valgte programmet – i dette tilfellet 40 °C – og være så stabil som mulig under hele hovedvaskprogrammet.

Det brukes en sensor for å måle vasketemperaturen inne i klesvasken. Foto: SLG
Det brukes en sensor for å måle vasketemperaturen inne i klesvasken. Foto: SLG

7.Energiforbruk
Det totale energiforbruket under et komplett vaskeprogram (vask, skylling og sentrifugering) registreres og settes i forhold til maskinens kapasitet i kilo. Energiforbruket sammenlignes med verdien for standard-referansemaskinen. Middelverdien for fem vask ligger til grunn for vurdering og karaktersetting. Jo lavere energiforbruk i kWh per kg vask, desto bedre energieffektivitet.

I den samlede vurderingen av energiforbruk tas det også hensyn til maskinens sentrifugeringseffektivitet med tanke på etterfølgende tørking av vasken.

8. Vannforbruk
Det totale vannforbruket under et komplett vaskeprogram (vask, skylling og sentrifugering) registreres og settes i forhold til maskinens kapasitet i kilo. Vannforbruket sammenlignes med verdien for standard-referansemaskinen. Middelverdien for fem vask ligger til grunn for vurdering og karaktersetting.

9. Brukervennlighet
Evalueringen av brukervennlighet består av følgende deler:

 • Manualen

 • Installasjon og oppstart

 • Innstillinger og valg av vaskeprogram

 • Knapper, brytere og display

 • Rengjøring av filter

 • Fylle på vaskemiddel

 • Rengjøring av filter og vaskemiddelkammer

Vurdering av filter. Foto: SLG
Vurdering av filter. Foto: SLG

10. Konstruksjonskvalitet og sikkerhet
I løpet av testen blir det gjort en overordnet vurdering av vaskemaskinens konstruksjon og kvalitet. Vurderingen omfatter også sikkerhet for brukeren. Forekomst av skarpe kanter, større gliper eller andre skaderisikoer noteres, og det samme gjøres for sikkerhetsmangler i strøm‑ og vannkoblinger.

Kontroll av produktsikkerhet og konstruksjonskvalitet. Foto: SLG
Kontroll av produktsikkerhet og konstruksjonskvalitet. Foto: SLG


TOLKING OG KARAKTERSETTING AV RESULTATET

Måleresultatene fra testen tolkes og karaktersettes i samråd med det utførende laboratoriet. Karaktersettingen gjøres på en skala fra 1 til 10, der 10 er best. Karakterer under 6 gis kun dersom ytelsen er dårlig, eller dårligere enn det man rimelig kan forvente for denne type produkt.

Karakterene fra de ulike delene av testen er slått sammen til en totalkarakter med følgende vekting:

A. Vaskeeffektivitet 60 %

 • Rengjøringseffektivitet 50 %

 • Skylleeffektivitet 25 %

 • Sentrifugeringseffektivitet 25 %

B. Konstruksjonskvalitet og sikkerhet 20 %

C. Energi‑ og vannforbruk 10 %

 • Sentrifugeringseffektivitet 33 %

 • Energiforbruk 33 %

 • Vannforbruk 33 %

D. Brukervennlighet 10 %


KRITERIER FOR TESTFAKTAS KVALITETSMERKING

Testfakta tester og verifiserer vaskemaskiner i ulike kategorier. Kategoriseringen gjøres ut fra vaskemaskinens deklarerte kapasitet.

Best i test

Best i test
I en benchmark-test der formålet er å kåre et testvinnende produkt, «Best i test», testes et representativt utvalg av sammenlignbare produkter for et spesifikt marked. Vaskemaskinen som presterer sammenlagt best (høyest totalkarakter), kåres som vinner.

Verified Quality & Performance

Verified Quality & Performance
I en verifiseringstest testes vaskemaskinen frittstående eller i sammenligning med noen få utvalgte referansemaskiner. Vurdering og karaktersetting følger samme retningslinjer som under en benchmark-test. Kriteriene for å kvalifisere seg til Testfakta Verified Quality & Performance er en totalkarakter på minimum 8,0 (+/- 2,5 %), og ingen av delkarakterene (A–D ovenfor) må være under 6,0 (+/- 2,5 %).

Facebook Comments

Fler nyheter

Laboratorietest

Clas Ohlson Ceramic Frying Pan

Testfakta Research har på oppdrag av Clas Ohlson AB gjennomført en laboratorietest av Clas Ohlsons non-stick-stekepanne med keramisk belegg. Clas Ohlsons stekepanne presterer svært godt til godt i samtlige av testens delmomenter og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance med god margin.

Laboratorietest

Clas Ohlson Vinterviken – kunstig juletre

Testfakta Research har på oppdrag av Clas Ohlson gjennomført en laboratorietest av Clas Ohlsons juletre Vinterviken. Juletreet er testet sammen med sammenlignbare juletrær fra Star Trading og Jula. Juletreet fra Clas Ohlson presterer gjennomgående godt i samtlige testmomenter og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance med god margin.

Laboratorietest

Dyr airfryer ingen garanti for perfekte pommes frites

En airfryer i budsjettklassen gir i mange tilfeller både bedre pommes frites og bruker mindre energi enn en dyrere variant. Dessuten er det lavere risiko for å brenne seg.

Laboratorietest

Vinterdresser – pris ingen garanti for kvalitet

Vi forventer at de skal holde barna tørre og tåle sklia og hard lek på lekeplassen. Dette er også tilfelle for flere av vinterdressene i Testfaktas test, men på langt nær alle. Og prisen er ingen garanti for kvalitet – testens dyreste dress utmerker seg negativt.

Laboratorietest

Rusta støvsugere Silence 700W

Testfakta Research har gjennomført en laboratorietest av Rusta støvsugere Silence på oppdrag fra Rusta AB. Rustas støvsuger er testet sammen med sammenlignbare støvsugere med ledning og pose fra blant annet Miele og Nilfisk. Støvsugeren fra Rustas fungerer generelt godt og oppfyller kravene til Testfaktas kvalitetsmerke Verified Quality & Performance.

Langtidstest av elsykler - resultater

1000 km i hverdagen – hvordan går det med elsykler utenfor laboratoriemiljøet?

Laboratorietest

Valget av oppvaskmiddel er viktigere enn noen tror

Testfakta har sammenlignet syv vanlige merker av oppvaskmiddel på det norske markedet og kan fortelle deg hvilke som er verdt pengene, og hvilke du kan hoppe over.

Laboratorietest

Hodelykter – uforutsigbare lyskilder i høstmørket

Høstmørket er en utfordring for alle som vil bevege seg fritt utendørs. Testfaktas store laboratorietest av hodelykter avslører ekstreme effektfall som øker risikoen for at det kan bli svart på løperunden eller lufteturen med hunden. Dessuten stemmer sjelden produsentenes angitte rekkevidde i meter.

Laboratorietest

Rusta badehåndkle Emma

Testfakta Research har på oppdrag av Rusta AB gjennomført en laboratorietest av Rustas badehåndkle Emma. Badehåndkleet Emma presterer gjennomgående godt i samtlige testmomenter og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance med god margin.

Kjøremelding elsykkel: Buddy Bike sX1

I forbindelse med vår langtidstest av elsykler i samarbeid med NAF fikk vi muligheten til å teste en prototype av den nye norske Buddy Bike sX1. Sykkelen var ikke med i vårens laboratorietest da den er i premiumklassen med en prislapp betydelig høyere enn testdeltakerne.

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta här.