Testfaktas test av vaskemaskiner

Testfaktas test av vaskemaskiner

Foto: SLG
Foto: SLG
Laboratorietest

Testfaktas tester utføres av uavhengige og spesialiserte test‑ og forskningslaboratorier i Testfaktas laboratorienettverk. Testene fokuserer på vaskemaskinenes evne til å vaske, skylle og sentrifugere, brukervennlighet og energieffektivitet. Formålet med testene er å løfte frem produkter med gode egenskaper, og å hjelpe fabrikanter og forhandlere med å utvikle sitt tilbud til forbrukeren.

Laboratorietest
Testfakta Research Publisert: 13 okt, 2021

Laboratorietestene av vaskemaskiner baseres på offisielle krav og retningslinjer (EN 60456) og omfatter hovedmomentene rengjøringseffektivitet, skylleeffektivitet, sentrifugeringseffektivitet, energi‑ og vannforbruk, brukervennlighet samt konstruksjonskvalitet og sikkerhet.

Samtlige ytelsestester kjøres mot en standard-referansemaskin med gjennomgående god ytelse. Avvik mot referansemaskinen ligger til grunn for vurdering og karaktersetting av vaskemaskinens ytelse.
 

LABORATORIETESTEN

1. Funksjoner og spesifikasjoner
I et første trinn går laboratoriet gjennom vaskemaskinens dokumentasjon og noterer maskinens funksjoner og andre relevante fakta.

Foto: SLG
Foto: SLG

2. Rengjøringseffektivitet
Vaskemaskinens evne til å vaske rent testes for hvitvask, bomull ved 40 °C. Hvite bomullstekstiler med standardiserte flekker vaskes i fem omganger. Vaskemaskinen lastes med fylltekstiler i bomull ifølge angitt maksimalkapasitet.
Etter vask og tørk vurderes renheten instrumentelt og sammenlignes med resultatet for standard-referansemaskinen. Middelverdien fra fem vasker sammenlignet med referansemaskinen gir en indeks som ligger til grunn for vurdering og karaktersetting.

Standard tilsmussede stoffstrimler brukes for å bestemme vaskeytelsen. Foto: Anna Sigge
Standard tilsmussede stoffstrimler brukes for å bestemme vaskeytelsen. Foto: Anna Sigg

3. Skylleeffektivitet
Etter skylling sentrifugeres vasken, og skyllevannet samles opp for analyse av vaskemiddelrester. Innholdet av vaskemiddelrester sammenlignes med verdien for standard-referansemaskinen. Middelverdien fra fem skyllinger sammenlignet med referansemaskinen gir en indeks som ligger til grunn for vurdering og karaktersetting.

Foto: Anna Sigge
Foto: Anna Sigge

4. Sentrifugeringseffektivitet
Fuktighetsinnholdet etter sentrifugering måles ved veiing før og etter vask. Fuktighetsinnholdet sammenlignes med verdien for standard-referansemaskinen. Middelverdien fra fem sentrifugeringer ligger til grunn for vurdering og karaktersetting.

Veiing av testvask etter avsluttet program. Foto: SLG
Veiing av testvask etter avsluttet program. Foto: SLG

5. Programtid
Den totale programtiden for et komplett vaskeprogram (vask, skylling og sentrifugering) registreres.

Foto: SLG
Foto: SLG

6.Vanntemperatur
Vanntemperaturen og temperaturen i tekstilene under hovedvaskprogrammet måles kontinuerlig. Temperaturen bør ikke avvike for mye fra det valgte programmet – i dette tilfellet 40 °C – og være så stabil som mulig under hele hovedvaskprogrammet.

Det brukes en sensor for å måle vasketemperaturen inne i klesvasken. Foto: SLG
Det brukes en sensor for å måle vasketemperaturen inne i klesvasken. Foto: SLG

7.Energiforbruk
Det totale energiforbruket under et komplett vaskeprogram (vask, skylling og sentrifugering) registreres og settes i forhold til maskinens kapasitet i kilo. Energiforbruket sammenlignes med verdien for standard-referansemaskinen. Middelverdien for fem vask ligger til grunn for vurdering og karaktersetting. Jo lavere energiforbruk i kWh per kg vask, desto bedre energieffektivitet.

I den samlede vurderingen av energiforbruk tas det også hensyn til maskinens sentrifugeringseffektivitet med tanke på etterfølgende tørking av vasken.

8. Vannforbruk
Det totale vannforbruket under et komplett vaskeprogram (vask, skylling og sentrifugering) registreres og settes i forhold til maskinens kapasitet i kilo. Vannforbruket sammenlignes med verdien for standard-referansemaskinen. Middelverdien for fem vask ligger til grunn for vurdering og karaktersetting.

9. Brukervennlighet
Evalueringen av brukervennlighet består av følgende deler:

 • Manualen

 • Installasjon og oppstart

 • Innstillinger og valg av vaskeprogram

 • Knapper, brytere og display

 • Rengjøring av filter

 • Fylle på vaskemiddel

 • Rengjøring av filter og vaskemiddelkammer

Vurdering av filter. Foto: SLG
Vurdering av filter. Foto: SLG

10. Konstruksjonskvalitet og sikkerhet
I løpet av testen blir det gjort en overordnet vurdering av vaskemaskinens konstruksjon og kvalitet. Vurderingen omfatter også sikkerhet for brukeren. Forekomst av skarpe kanter, større gliper eller andre skaderisikoer noteres, og det samme gjøres for sikkerhetsmangler i strøm‑ og vannkoblinger.

Kontroll av produktsikkerhet og konstruksjonskvalitet. Foto: SLG
Kontroll av produktsikkerhet og konstruksjonskvalitet. Foto: SLG


TOLKING OG KARAKTERSETTING AV RESULTATET

Måleresultatene fra testen tolkes og karaktersettes i samråd med det utførende laboratoriet. Karaktersettingen gjøres på en skala fra 1 til 10, der 10 er best. Karakterer under 6 gis kun dersom ytelsen er dårlig, eller dårligere enn det man rimelig kan forvente for denne type produkt.

Karakterene fra de ulike delene av testen er slått sammen til en totalkarakter med følgende vekting:

A. Vaskeeffektivitet 60 %

 • Rengjøringseffektivitet 50 %

 • Skylleeffektivitet 25 %

 • Sentrifugeringseffektivitet 25 %

B. Konstruksjonskvalitet og sikkerhet 20 %

C. Energi‑ og vannforbruk 10 %

 • Sentrifugeringseffektivitet 33 %

 • Energiforbruk 33 %

 • Vannforbruk 33 %

D. Brukervennlighet 10 %


KRITERIER FOR TESTFAKTAS KVALITETSMERKING

Testfakta tester og verifiserer vaskemaskiner i ulike kategorier. Kategoriseringen gjøres ut fra vaskemaskinens deklarerte kapasitet.

Best i test

Best i test
I en benchmark-test der formålet er å kåre et testvinnende produkt, «Best i test», testes et representativt utvalg av sammenlignbare produkter for et spesifikt marked. Vaskemaskinen som presterer sammenlagt best (høyest totalkarakter), kåres som vinner.

Verified Quality & Performance

Verified Quality & Performance
I en verifiseringstest testes vaskemaskinen frittstående eller i sammenligning med noen få utvalgte referansemaskiner. Vurdering og karaktersetting følger samme retningslinjer som under en benchmark-test. Kriteriene for å kvalifisere seg til Testfakta Verified Quality & Performance er en totalkarakter på minimum 8,0 (+/- 2,5 %), og ingen av delkarakterene (A–D ovenfor) må være under 6,0 (+/- 2,5 %).

Fler nyheter

Laboratorietest

Kvalitetsmerking av yogamatter

I Testfakta Researchs laboratorietest av yogamatter testes glidemotstand, trykkfordeling, slitestyrke, rengjøring og innhold av skadelige kjemikalier. For å oppfylle kravene for kvalitetsmerkingen må yogamatten prestere gjennomgående godt i samtlige testmomenter.

Laboratorietest

Ny test av luftrensere avslører store forskjeller i kapasitet

Testfaktas laboratorietest av luftrensere for rom av middels størrelse viser store forskjeller i evnen til å rense luften – til tross for likeverdig ytelse ifølge produsentenes opplysninger. Totalt er 13 modeller på det europeiske markedet testet og sammenlignet når det gjelder evnen til å eliminere luftforurensninger og allergene partikler.

Laboratorietest

Canvac luftrenser CLR6540V

Testfakta Research har på oppdrag fra Elon laboratorietestet Canvac CLR6540V luftrenser. Canvac har høy makskapasitet, klarer å rense rom opp til 15 kvadratmeter ved svært lavt lydnivå (20 dB) og er enkel å bruke.

Laboratorietest

Midun takmaling hvit helmatt

Testfakta Research har laboratorietestet Midun takmaling på oppdrag fra Byggmax. Midun presterer gjennomgående godt og oppfyller med god margin kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Midun Lett hånd- og fugesparkel

Testfakta Research har laboratorietestet Midun Lett hånd- og fugesparkel på oppdrag fra Byggmax. Midun presterer gjennomgående godt og oppfyller med god margin kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

 

Laboratorietest

Billige badehåndklær nesten like gode som de dyreste

Et badehåndkle skal tørke deg raskt, være slitesterkt og holde seg fint lenge. Vår laboratorietest viser at det er penger å spare. Av ni vanlige badehåndklær svarer nemlig både de eksklusive og de billigere alternativene til forventningene.

Laboratorietest

Rustas flyttekartong PRO

Testfakta Research har på oppdrag av Rusta AB gjennomført en laboratorietest av Rustas oppgraderte flyttekartong PRO. Rustas flyttekartong presterer gjennomgående godt og oppfyller med god margin kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Kvaliteten på lakken viktig for parkettens slitestyrke

Parkett på kjøkkenet eller i gangen? For 30 år siden var det utenkelig å legge et flott parkettgulv i de mest utsatte områdene av hjemmet. Men Testfaktas laboratorietest viser at de fleste parkettgulv i dag tåler hard belastning. Kvaliteten bestemmes som regel av overflatelakken, som er avgjørende for slitasje, flekker og slag mot gulvet.

Laboratorietest

Sommerens beste gassgrill - en stor test av seks merker

Det er stor variasjon i varmeegenskaper, rustbestandighet og gassforbruk mellom ulike gassgriller. Og dyrere griller er ikke alltid bedre, viser Testfaktas test av seks merker.

Laboratorietest

Den billigste kabinkofferten nesten like god som den dyreste

I dag er det mange som reiser med bare kabinkoffert, både på kortere og lengre reiser. Men Testfaktas test viser at kvaliteten varierer mellom de ulike produsentene.

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta här.