Byggmax rør for innendørs avløp

Byggmax rør for innendørs avløp

Rørene utsettes for et innvendig væsketrykk og plasseres i vannbad med en temperatur på 80–90 °C i mellom 280 og 2000 timer. Foto: Anna Sigge
Janne Walerius i RISE tester slagfasthet. Foto: Anna Sigge
Tettheten i avløpsrørets koblinger blir testet. Foto: Anna Sigge
Kraften som trengs for å deformere (presse sammen) røret testes. Foto: Anna Sigge
Laboratorietest

Testfakta Research har på oppdrag av Byggmax AB gjennomført en laboratorietest av avløpsrør for innendørs montering. Byggmax avløpsrør er testet sammen med et sammenlignbart rør fra Uponor. Avløpsrøret fra Byggmax oppfyller produksjonsstandardens krav med god margin og kvalifiserer for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest
Testfakta Research Publisert: 9 Feb, 2022

Avløpsrørene er testet av RISE (Research Institutes of Sweden) ifølge standard EN 1451:2017. For å kvalifisere seg for Testfaktas kvalitetsmerking kreves det at røret oppfyller samtlige krav i standarden med god margin. Kvalitetsmerkingen Verified Quality & Performance garanterer dermed at produktet holder en gjennomgående høy kvalitet.

For å få en oppfatning av avløpsrørets relative kvalitet og ytelse er det testet sammen med et sammenlignbart avløpsrør fra Uponor.

[PDF]

Testen omfatter følgende delmomenter:

  • Holdfasthet mot innvendig trykk
  • Dimensjoner
  • Ringstivhet
  • Slagfasthet
  • Lengdeendring
  • Luft‑ og vanntetthet
  • Fugetetthet
  • Merking
  • Askeinnhold

Testene ble utført på avløpsrør med diameter 110 mm med tilhørende 45° gren. Rørene er av typen PP (polypropylen) og godkjent ifølge standard EN 1451 med klassifisering BD, noe som innebærer at de er godkjent for montering på vegg innendørs (B) og for innstøping og legging under bakken inntil bygning (D).

Testen omfatter følgende momenter:

Holdfasthet mot innvendig trykk

Rørene ble utsatt for et innvendig væsketrykk på 2,8 bar med en temperatur på 80 °C i 280 timer, samt 1,7 bar og 90 °C i 2000 timer. Begge rørene besto testen uten merknader og oppfylte med god margin kravene i standarden på henholdsvis 140 og 1000 timer.

Dimensjoner

Rørets dimensjoner kontrolleres og må ikke avvike fra fastsatte krav når det gjelder godstykkelse, innvendig og utvendig dimensjon. Ingen av rørene viste noen avvik i forhold til de fastsatte kravene.

Ringstivhet

Kraften som trengs for å deformere (presse sammen) røret testes. Begge rørene oppfylte standardens krav til ringstivhet med god margin. Uponors rør har høyere klassifisering (SN8) enn røret fra Byggmax (SN4) og har derfor også høyere krav til ringstivhet.
SN4 anses som fullt tilstrekkelig for rørklammer, innstøping og legging i bakken inntil bygninger. SN8 oppfyller kravene til ringstivhet for legging i bakken med tyngre trafikkbelastning.

Slagfasthet

Rørene skal tåle en fallvekt på 4 kg fra 2 meters høyde uten skader. Begge rørene besto slagfasthetsprøven uten anmerkning.

Lengdeendring

Rørene ble plassert i vannbad med en temperatur på 150 °C i 30 minutter. Rørets lengde må ikke påvirkes mer enn 2 prosent, og det må ikke forekomme sprekker eller bobler. Begge rørene besto kravene med god margin og uten anmerkning.

Luft‑ og vanntetthet

Rørene må ikke vise noen lekkasje ved 0,5 bar væsketrykk i 15 minutter eller 0,1 bar lufttrykk i 5 minutter. Begge rørene klarte å holde tett for både vann‑ og lufttrykk.

Fugetetthet

Avløpsrørets koblinger utsettes for et positivt væsketrykk (innvendig trykk) på opptil 0,5 bar i 1 minutt og et negativt lufttrykk (utvendig trykk) på opptil 0,3 bar. Under testen vrir og bøyer man på koblingene. Begge rørene besto testen uten anmerkning.

Merking

Rørene skal være merket og deklarert i tråd med kravene i standarden, noe begge var.

Askeinnhold

Rørene er produsert ifølge ulike standarder for ringstivhet, noe som også innebærer ulike kravnivåer når det gjelder askeinnhold (mineraler tilsatt i plasten). Mineraler blir tilsatt for å øke ringstivheten, og kravet for Uponor (SN8) er maks. 50 prosent og for Byggmax (SN4) maks. 3 prosent. Begge rørene består kravene ifølge respektive standard.

 

TABLE OF TEST RESULTS

Facebook Comments

Fler nyheter

Langtidstest av elsykler - resultater

1000 km i hverdagen – hvordan går det med elsykler utenfor laboratoriemiljøet?

Laboratorietest

Valget av oppvaskmiddel er viktigere enn noen tror

Testfakta har sammenlignet syv vanlige merker av oppvaskmiddel på det norske markedet og kan fortelle deg hvilke som er verdt pengene, og hvilke du kan hoppe over.

Laboratorietest

Hodelykter – uforutsigbare lyskilder i høstmørket

Høstmørket er en utfordring for alle som vil bevege seg fritt utendørs. Testfaktas store laboratorietest av hodelykter avslører ekstreme effektfall som øker risikoen for at det kan bli svart på løperunden eller lufteturen med hunden. Dessuten stemmer sjelden produsentenes angitte rekkevidde i meter.

Laboratorietest

Rusta badehåndkle Emma

Testfakta Research har på oppdrag av Rusta AB gjennomført en laboratorietest av Rustas badehåndkle Emma. Badehåndkleet Emma presterer gjennomgående godt i samtlige testmomenter og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance med god margin.

Laboratorietest

Barlinek parkettgulv 3-stavs eik

Testfakta Research har på oppdrag av Byggmax AB gjennomført en laboratorietest av Byggmax parkettgulv fra Barlinek. Gulvet ble testet sammen med to likeverdige produkter. Testresultatet viser at gulvet er svært motstandsdyktig mot slitasje og flekker og er enkelt å legge, men at det har litt tydeligere nyanseforskjell mellom stavene. Sammenlagt oppfyller Byggmax parkettgulv fra Barlinek kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance med god margin.

Laboratorietest

Rusta vindusmarkise

Testfakta Research har på oppdrag av Rusta AB gjennomført en laboratorietest av Rustas vindusmarkise. Markisens konstruksjon ble testet mot styrkekravene i EN 13561:2015 og stoffet mot to sammenlignbare markiser. 
Rustas vindusmarkise oppfyller standardens krav med god margin og kvalifiserer for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Kjøremelding elsykkel: Buddy Bike sX1

I forbindelse med vår langtidstest av elsykler i samarbeid med NAF fikk vi muligheten til å teste en prototype av den nye norske Buddy Bike sX1. Sykkelen var ikke med i vårens laboratorietest da den er i premiumklassen med en prislapp betydelig høyere enn testdeltakerne.

Laboratorietest

Rusta Reflekt Nyans veggmaling

Rusta Reflekt Nyans veggmaling har gjennomgått Testfaktas omfattende laboratorietest og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Test av tannbørstehoder – originalen mot kopiene

Hvor godt klarer kopiene seg mot originalen fra Oral-B? Testfakta Research har testet og sammenlignet ti kompatible børstehoder på det nordiske markedet. Alle er mer eller mindre identiske i utseende, men testen viser store forskjeller i kvalitet, følelse og ytelse.

Laboratorietest

Pulserende lys fjerner håret - test av IPL-apparater

Glatte legger uten barbering, smerte eller klissete kremer? Med IPL-teknologi fjernes håret ved hjelp av lys. Men fungerer teknologien, og hvilket apparat er best? Testfakta har testet seks apparater og sammenlignet resultatene.

Laboratorietest

Testfaktas kvalitetsmerking av veggmaling

Kvalitetsmerkingen er underlagt strenge krav. Veggmalingen gjennomgår en rekke ulike testmomenter der alt fra emisjoner av helsefarlige stoffer til dekkevne og praktisk maling blir testet. Testene utføres på akkrediterte laboratorier med spesialistkompetanse på analyse og testing av malingsprodukter. Resultatene fra testene tolkes og karaktersettes i samråd med de utførende laboratoriene.

Laboratorietest

Testfaktas kvalitetsmerking av plantejord

Hvordan ulike vekster som rotfrukter, bladvekster og blomster trives, er svært avhengig av jordens næringsmessige egenskaper. I samarbeid med Lantbrukshögskolan i Alnarp (SLU) utfører Testfakta analyser og dyrkingstester av emballert plantejord. Formålet med testene er å vurdere jordens dyrkingsegenskaper og fremheve produkter med de beste egenskapene.

Laboratorietest

Buksebleiene som holder tett hele natten

Buksebleier har blitt stadig vanligere for småbarnsforeldre. I årenes løp har buksebleiene blitt forbedret slik at de gir god beskyttelse mot lekkasje ikke bare om dagen, men også om natten.
- Forskjellene ligger mer i passformen for barnet ditt, forklarer Cedric Schoorens, testleder i laboratoriet SGS France, som har utført testene.

Laboratorietest

Hvorfor vil vi ikke trille maten?

Trillebagen med to hjul er en utrolig smart oppfinnelse. På kontinentet er den populær, men her i Norge har den ikke slått like bredt gjennom. Men nå er kanskje tiden inne til å gi den den plassen den fortjener i livene og hjemmene våre?

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta här.