Byggmax rør for innendørs avløp

Byggmax rør for innendørs avløp

Rørene utsettes for et innvendig væsketrykk og plasseres i vannbad med en temperatur på 80–90 °C i mellom 280 og 2000 timer. Foto: Anna Sigge
Janne Walerius i RISE tester slagfasthet. Foto: Anna Sigge
Tettheten i avløpsrørets koblinger blir testet. Foto: Anna Sigge
Kraften som trengs for å deformere (presse sammen) røret testes. Foto: Anna Sigge
Laboratorietest

Testfakta Research har på oppdrag av Byggmax AB gjennomført en laboratorietest av avløpsrør for innendørs montering. Byggmax avløpsrør er testet sammen med et sammenlignbart rør fra Uponor. Avløpsrøret fra Byggmax oppfyller produksjonsstandardens krav med god margin og kvalifiserer for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest
Testfakta Research Publisert: 9 Feb, 2022

Avløpsrørene er testet av RISE (Research Institutes of Sweden) ifølge standard EN 1451:2017. For å kvalifisere seg for Testfaktas kvalitetsmerking kreves det at røret oppfyller samtlige krav i standarden med god margin. Kvalitetsmerkingen Verified Quality & Performance garanterer dermed at produktet holder en gjennomgående høy kvalitet.

For å få en oppfatning av avløpsrørets relative kvalitet og ytelse er det testet sammen med et sammenlignbart avløpsrør fra Uponor.

[PDF]

Testen omfatter følgende delmomenter:

  • Holdfasthet mot innvendig trykk
  • Dimensjoner
  • Ringstivhet
  • Slagfasthet
  • Lengdeendring
  • Luft‑ og vanntetthet
  • Fugetetthet
  • Merking
  • Askeinnhold

Testene ble utført på avløpsrør med diameter 110 mm med tilhørende 45° gren. Rørene er av typen PP (polypropylen) og godkjent ifølge standard EN 1451 med klassifisering BD, noe som innebærer at de er godkjent for montering på vegg innendørs (B) og for innstøping og legging under bakken inntil bygning (D).

Testen omfatter følgende momenter:

Holdfasthet mot innvendig trykk

Rørene ble utsatt for et innvendig væsketrykk på 2,8 bar med en temperatur på 80 °C i 280 timer, samt 1,7 bar og 90 °C i 2000 timer. Begge rørene besto testen uten merknader og oppfylte med god margin kravene i standarden på henholdsvis 140 og 1000 timer.

Dimensjoner

Rørets dimensjoner kontrolleres og må ikke avvike fra fastsatte krav når det gjelder godstykkelse, innvendig og utvendig dimensjon. Ingen av rørene viste noen avvik i forhold til de fastsatte kravene.

Ringstivhet

Kraften som trengs for å deformere (presse sammen) røret testes. Begge rørene oppfylte standardens krav til ringstivhet med god margin. Uponors rør har høyere klassifisering (SN8) enn røret fra Byggmax (SN4) og har derfor også høyere krav til ringstivhet.
SN4 anses som fullt tilstrekkelig for rørklammer, innstøping og legging i bakken inntil bygninger. SN8 oppfyller kravene til ringstivhet for legging i bakken med tyngre trafikkbelastning.

Slagfasthet

Rørene skal tåle en fallvekt på 4 kg fra 2 meters høyde uten skader. Begge rørene besto slagfasthetsprøven uten anmerkning.

Lengdeendring

Rørene ble plassert i vannbad med en temperatur på 150 °C i 30 minutter. Rørets lengde må ikke påvirkes mer enn 2 prosent, og det må ikke forekomme sprekker eller bobler. Begge rørene besto kravene med god margin og uten anmerkning.

Luft‑ og vanntetthet

Rørene må ikke vise noen lekkasje ved 0,5 bar væsketrykk i 15 minutter eller 0,1 bar lufttrykk i 5 minutter. Begge rørene klarte å holde tett for både vann‑ og lufttrykk.

Fugetetthet

Avløpsrørets koblinger utsettes for et positivt væsketrykk (innvendig trykk) på opptil 0,5 bar i 1 minutt og et negativt lufttrykk (utvendig trykk) på opptil 0,3 bar. Under testen vrir og bøyer man på koblingene. Begge rørene besto testen uten anmerkning.

Merking

Rørene skal være merket og deklarert i tråd med kravene i standarden, noe begge var.

Askeinnhold

Rørene er produsert ifølge ulike standarder for ringstivhet, noe som også innebærer ulike kravnivåer når det gjelder askeinnhold (mineraler tilsatt i plasten). Mineraler blir tilsatt for å øke ringstivheten, og kravet for Uponor (SN8) er maks. 50 prosent og for Byggmax (SN4) maks. 3 prosent. Begge rørene består kravene ifølge respektive standard.

 

TABLE OF TEST RESULTS

Facebook Comments

Fler nyheter

Laboratorietest

Kvalitet koster når det gjelder arbeidsbukser

Et par behagelige, stretchy arbeidsbukser gjør arbeidet både enklere og mer behagelig. Testen viser at slitesterke bukser koster mer, men holder lenger, og er dermed både mer økonomiske i lengden og samtidig et bedre miljøvalg.

Laboratorietest

Clas Ohlson Ceramic Frying Pan

Testfakta Research har på oppdrag av Clas Ohlson AB gjennomført en laboratorietest av Clas Ohlsons non-stick-stekepanne med keramisk belegg. Clas Ohlsons stekepanne presterer svært godt til godt i samtlige av testens delmomenter og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance med god margin.

Laboratorietest

Clas Ohlson Vinterviken – kunstig juletre

Testfakta Research har på oppdrag av Clas Ohlson gjennomført en laboratorietest av Clas Ohlsons juletre Vinterviken. Juletreet er testet sammen med sammenlignbare juletrær fra Star Trading og Jula. Juletreet fra Clas Ohlson presterer gjennomgående godt i samtlige testmomenter og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance med god margin.

Laboratorietest

Dyr airfryer ingen garanti for perfekte pommes frites

En airfryer i budsjettklassen gir i mange tilfeller både bedre pommes frites og bruker mindre energi enn en dyrere variant. Dessuten er det lavere risiko for å brenne seg.

Laboratorietest

Vinterdresser – pris ingen garanti for kvalitet

Vi forventer at de skal holde barna tørre og tåle sklia og hard lek på lekeplassen. Dette er også tilfelle for flere av vinterdressene i Testfaktas test, men på langt nær alle. Og prisen er ingen garanti for kvalitet – testens dyreste dress utmerker seg negativt.

Laboratorietest

Rusta støvsugere Silence 700W

Testfakta Research har gjennomført en laboratorietest av Rusta støvsugere Silence på oppdrag fra Rusta AB. Rustas støvsuger er testet sammen med sammenlignbare støvsugere med ledning og pose fra blant annet Miele og Nilfisk. Støvsugeren fra Rustas fungerer generelt godt og oppfyller kravene til Testfaktas kvalitetsmerke Verified Quality & Performance.

Langtidstest av elsykler - resultater

1000 km i hverdagen – hvordan går det med elsykler utenfor laboratoriemiljøet?

Laboratorietest

Valget av oppvaskmiddel er viktigere enn noen tror

Testfakta har sammenlignet syv vanlige merker av oppvaskmiddel på det norske markedet og kan fortelle deg hvilke som er verdt pengene, og hvilke du kan hoppe over.

Laboratorietest

Hodelykter – uforutsigbare lyskilder i høstmørket

Høstmørket er en utfordring for alle som vil bevege seg fritt utendørs. Testfaktas store laboratorietest av hodelykter avslører ekstreme effektfall som øker risikoen for at det kan bli svart på løperunden eller lufteturen med hunden. Dessuten stemmer sjelden produsentenes angitte rekkevidde i meter.

Laboratorietest

Rusta badehåndkle Emma

Testfakta Research har på oppdrag av Rusta AB gjennomført en laboratorietest av Rustas badehåndkle Emma. Badehåndkleet Emma presterer gjennomgående godt i samtlige testmomenter og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance med god margin.

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta här.