Den beste luftrenseren utmerker seg ved å være effektiv under alle forhold

Den beste luftrenseren utmerker seg ved å være effektiv under alle forhold

Bilde 14 Lydmåling etter presisjonsmetoden ISO 3741 utføres i et såkalt etterklangsrom. Foto: Anna Sigge
Ankomstkontroll av de 13 ulike luftrenserne på laboratoriet. Foto: Anna Sigge
Laboratoriet forbereder CADR-målingene. Foto: Anna Sigge
Laboratoriet forbereder lydmålingene. Foto: Anna Sigge
Resultatet fra lydmålingene analyseres. Foto: Anna Sigge
Luftrenserens innstillingsmuligheter vurderes. Foto: Anna Sigge
Laboratorietest

To fabrikater skiller seg ut i Testfaktas store laboratorietest av luftrensere med høy kapasitet, men Blueair 7700i står alene igjen på toppen av pallen når resultatene fra både maksimumsinnstilling og mer stillegående gange slås sammen.

– Både Blueair og Electrolux har høyere kapasitet enn konkurrentene i testen, forklarer Tobias Eriksson, testleder ved laboratoriet RISE i Borås.

Laboratorietest
Testfakta Research Publisert: 7 jul, 2021

Testen har fokusert på luftrensernes kapasitet i to innstillinger: maksimumsinnstilling og lydnivå 37 desibel, som tilsvarer et nivå som ikke oppleves som forstyrrende høyt.

– Lyden bør ikke være høyere enn at luftrenseren kan brukes i et soverom, forklarer Tobias Eriksson.
Testvinneren Blueair renser 227 kubikkmeter luft i timen ved 37 desibel, til sammenligning med nummer to, Electrolux, som klarer 201 kubikkmeter på samme tid.

Etter toppduoen er det et stort hopp ned til LG på tredjeplass, med 105 kubikkmeter. Nederst på tabellen finner vi IQ Air med 76 kubikkmeter luft i timen. Blueair renser altså tre ganger så mye luft på samme tid.

[PDF]

Maskinene ble testet på to ulike partikkelstørrelser. De største partiklene var 2,5–5,0 mikrometer, noe som ikke er synlig i luften med det blotte øyet.

– Denne kategorien omfatter for eksempel større partikler som støv og pollen. De mindre partiklene, på 0,1–0,5 mikrometer, tilsvarer små partikler som dannes når man for eksempel tenner et stearinlys, eller som skyldes utslipp fra biltrafikk, sier Tobias Eriksson.

– I denne sammenhengen er det interessant at også viruspartikler ligger på 0,1–0,2 mikrometer. De burde altså også kunne bli fanget i luftrensernes filter. Men hva som skjer med virus som eventuelt fester seg i filteret i luftrenserne har vi ikke testet, sier Tobias Eriksson.

I den andre delen av testen ble luftrenserne kjørt på maksimal kapasitet. Også her var det store forskjeller mellom produktene. Blueair klarte også å rense størst luftmengde på maksimal nivåinnstilling.

Ved maksimal effekt hadde IQ Air høyest strømforbruk. Lavest forbruk hadde Mi Air Purifier Pro H, som på den andre siden hadde relativt dårlig rensekapasitet. Ved maksimal effekt var nivået dessuten langt dårligere enn det som var deklarert.

De fleste produsenter anbefaler at filteret på luftrenserne skiftes minst en gang i halvåret. Men å bytte filter kan være både komplisert og dyrt. Dyrest er IQ Air, som tar 2 900 kroner for en ny filterpakke. Og om ikke prisen er avskrekkende i seg selv, så avslørte laboratorietesten også tekniske problemer ved filterbytte.

– Det var ikke helt intuitivt hvordan filteret skulle skiftes på denne maskinen. Det kunne definitivt vært gjort enklere. Normalt bør det være en enkel sak å bytte filter, sier Tobias Eriksson.

Da RISE-laboratoriet i Borås vurderte luftrensernes brukervennlighet, viste det seg at fremfor alt LG og Samsung var påfallende klumpete og vanskelige å flytte fra rom til rom. Electrolux hadde derimot naturlige håndtak som gjør luftrenseren enklere å flytte.

– Ellers fungerer de fleste luftrenserne godt. De har store filter. Avvikene i ytelse skyldes som regel hvor godt man har klart å sette sammen vifter og filter for å få så høy luftgjennomstrømning med så lavt luftnivå som mulig, oppsummerer Tobias Eriksson.

Fakta om testen

Testfakta Research har på oppdrag fra den svenske produsenten Blueair gjennomført en sammenlignende laboratorietest av luftrensere for større rom. Hensikten med testen er å sammenligne ytelsen for et representativt og sammenlignbart utvalg av luftrensere på det europeiske markedet.

Laboratorietesten er utført av RISE (Research Institutes of Sweden). Testprotokollen er basert på offisielle krav og retningslinjer og er utarbeidet i samråd med de utførende laboratoriene.

Utvelgelsen er gjort av Testfakta Research og omfatter modeller fra de største varemerkene på det europeiske markedet. Kapasitetsmessig representerer utvalget luftrensere med en deklarert kapasitet på over CADR1 350 kubikkmeter i timen, tilsvarende et romareal på mer enn 70 kvadratmeter2.

Alle luftrenserne i utvalget har en mekanisk vifte som suger inn den forurensede luften gjennom ulike typer filter som fjerner partiklene i luften. En del produkter har også andre renseteknologier som ionisering og kullfilter.

 1. CADR (Clean Air Delivery Rate) er et etablert kapasitetsmål i bransjen og angir luftrenserens evne til å rense luften for partikler.
 2. Beregnet ut fra et rom med en takhøyde på 2,4 meter og at luften i rommet renses minst to ganger per time.

Følgende luftrensere er testet:

 • Blueair 7700i
 • Coway AirMega AP-1515G
 • Electrolux/AEG PA91-604GY
 • Ideal AP60 PRO
 • IQ Air Health Pro 250
 • LG AS95GDWV0
 • Mi Air Purifier Pro H
 • Philips AC4236/10
 • Philips AC6608/10
 • Samsung AX90R7080WD
 • Sharp FP-J80EUW
 • Stadler Form Roger
 • Winix Zero Pro

Samtlige modeller er aktuelle, og utvalget er representativt for det som tilbys på det britiske, tyske, polske, nederlandske og nordiske markedet.

Laboratorietesten omfatter følgende momenter:

Målinger ved 37 dB, eller nærmest under 37 dB:

 • Luftrensekapasitet for pollen og støv (partikkelstørrelse 2,5–5,0 µm)
 • Luftrensekapasitet for mindre partikler som tilsvarer virus, luftforurensninger og bakterier (partikkelstørrelse 0,1–0,5 µm)
 • Lydnivå (instrumentell måling)
 • Energiforbruk

B. Målinger ved maks. effekt:

 • Luftrensekapasitet for pollen og støv (partikkelstørrelse 2,5–5,0 µm)
 • Luftrensekapasitet for mindre partikler som tilsvarer virus, luftforurensninger og bakterier (partikkelstørrelse 0,1–0,5 µm)
 • Lydnivå (instrumentell måling)
 • Energiforbruk

C. Brukervennlighet

 • Bytte og rengjøring av filter samt betjening
 • Manual og brukervennlighet
 • Kontroller og programmering

Luftrenserens evne til å rense luften er testet i henhold til ANSI/AHAM AC-1-2019 og Nordtests metode NT VVS 106. I testen måler man luftrenserens evne til å eliminere ulike typer partikler (støv, pollen og mindre partikler) fra luften i et rom. Rensekapasiteten angis i CADR (Clean Air Delivery Rate), som viser til luftrenserens kapasitet uttrykt i kubikkmeter ren luft per time.

Hvor mange kvadratmeter luftrenseren klarer, avhenger av rensekapasiteten (CADR) koblet til hvor mange ganger i timen luftvolumet i rommet byttes ut. Ifølge det nordiske Astma og Allergiforbundet bør en luftrenser til soverommet bytte ut rommets volum to ganger i timen. Et soverom på 25 kvadratmeter og med en takhøyde på 2,4 meter har et volum på 60 kubikkmeter. For å klare å bytte ut denne luftmengden bør luftrensekapasiteten (CADR) da ligge på minst 120 kubikkmeter i timen. Hvis man vil at luften i rommet skal byttes ut tre, fire eller fem ganger i timen (som en del produsenter og forhandlere anbefaler), må luftrenseren ha tilsvarende større kapasitet.

Lydnivået er et viktig aspekt, ettersom luftrenseren ofte brukes til å rense luften på soverommet. Ifølge Allergiforbundets retningslinjer skal luftrenserens rensekapasitet ses i sammenheng med lydnivået. Allergiforbundet angir at lydnivået i et soverom ikke bør overstige 30 dB(A), noe som er i tråd med WHOs grense for søvnforstyrrende bakgrunnslyd.

I testen er luftrenserens ytelse målt ved 37 dB(LWA) og ved full effekt. Før målingene er lydnivået målt ved samtlige effektinnstillinger for å finne det effektnivået som ligger nærmest under eller på 37 dB. Effektinnstillingen er gjort på luftrenserens kontrollpanel eller i appen til luftrenseren. Måling av lydnivået er gjort i et kontrollert laboratoriemiljø ifølge den internasjonale standarden ISO 3741:2010.

Det målte nivået på 37 dB tilsvarer cirka 30 dB hvis man befinner seg på to meters avstand fra luftrenseren, noe som kan være en rimelig avstand i et soverom av normal størrelse. Denne forutsetningen er imidlertid svært avhengig av hvordan rommet er utformet og møblert, men kan anses som rimelig i de fleste typiske soverom.

De fleste luftrensere har relativt lavt strømforbruk (målt i watt (W) for elektrisk effekt), men fordi de er beregnet på å gå mer eller mindre kontinuerlig, er effekten likevel viktig. Effekten er målt ved innstillingen som gir 37 dB, og ved maksimal effekt.

Vurderingen av brukervennlighet omfatter blant annet filterbytte, innstillinger og kontroller samt display og menyer. Vurderingen er utført av eksperter på laboratoriet.

Enkelte luftrensere renser luften ved hjelp av vanlige filter og ionisering. Ionisering innebærer at partiklene i luften lades negativt og deretter fester seg på en positivt ladet metallplate inne i luftrenseren. Hvis en ioniserende luftrenser ikke bare lader partiklene, men også selve luften, dannes det ozon. Over bestemte grenseverdier innebærer ozon en helsefare. Gjeldende grenseverdier for ozon (EUs retningslinjer) er 0,055 ppm (parts per million). Laboratoriet har målt forskjellen i ozoninnhold mellom inngående og utgående luft fra de ulike luftrenserne. Ingen av de testede luftrenserne slapp ut ozon over gjeldende EU-anbefaling (0,055 ppm).

Måleresultatene fra testen er tolket og karaktersatt i samråd med laboratoriet. Karaktersettingen er gjort på en skala fra 1 til 10, der 10 er best. Karakterer under 6 gis kun dersom ytelsen er dårlig, eller dårligere enn det man kan forvente for denne type produkt.

Karakterene fra de ulike delmomentene er slått sammen til en totalkarakter med følgende vekting:

Målinger ved 37 dB, eller nærmest under 37 dB: 45 %

 • Luftrensekapasitet for pollen og støv (partikkelstørrelse 2,5–5,0 µm) 33 %
 • Luftrensekapasitet for mindre partikler som tilsvarer virus, luftforurensninger og bakterier (partikkelstørrelse 0,1–0,5 µm) 33 %
 • Lydnivå (instrumentell måling) 22 %
 • Energiforbruk 11 %

Målinger ved maks. effekt: 45 %

 • Luftrensekapasitet for pollen og støv (partikkelstørrelse 2,5–5,0 µm) 33 %
 • Luftrensekapasitet for mindre partikler som tilsvarer virus, luftforurensninger og bakterier (partikkelstørrelse 0,1–0,5 µm) 33 %
 • Lydnivå (instrumentell måling) 22 %
 • Energiforbruk 11 %

Brukervennlighet: 10 %

 • Bytte og rengjøring av filter samt betjening 34 %
 • Manual og brukervennlighet 33 %
 • Kontroller og programmering 33 %

TABLE OF TEST RESULTS

Fler nyheter

Laboratorietest

Ny test av luftrensere avslører store forskjeller i kapasitet

Testfaktas laboratorietest av luftrensere for rom av middels størrelse viser store forskjeller i evnen til å rense luften – til tross for likeverdig ytelse ifølge produsentenes opplysninger. Totalt er 13 modeller på det europeiske markedet testet og sammenlignet når det gjelder evnen til å eliminere luftforurensninger og allergene partikler.

Laboratorietest

Canvac luftrenser CLR6540V

Testfakta Research har på oppdrag fra Elon laboratorietestet Canvac CLR6540V luftrenser. Canvac har høy makskapasitet, klarer å rense rom opp til 15 kvadratmeter ved svært lavt lydnivå (20 dB) og er enkel å bruke.

Laboratorietest

Midun takmaling hvit helmatt

Testfakta Research har laboratorietestet Midun takmaling på oppdrag fra Byggmax. Midun presterer gjennomgående godt og oppfyller med god margin kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Midun Lett hånd- og fugesparkel

Testfakta Research har laboratorietestet Midun Lett hånd- og fugesparkel på oppdrag fra Byggmax. Midun presterer gjennomgående godt og oppfyller med god margin kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

 

Laboratorietest

Billige badehåndklær nesten like gode som de dyreste

Et badehåndkle skal tørke deg raskt, være slitesterkt og holde seg fint lenge. Vår laboratorietest viser at det er penger å spare. Av ni vanlige badehåndklær svarer nemlig både de eksklusive og de billigere alternativene til forventningene.

Laboratorietest

Rustas flyttekartong PRO

Testfakta Research har på oppdrag av Rusta AB gjennomført en laboratorietest av Rustas oppgraderte flyttekartong PRO. Rustas flyttekartong presterer gjennomgående godt og oppfyller med god margin kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Kvaliteten på lakken viktig for parkettens slitestyrke

Parkett på kjøkkenet eller i gangen? For 30 år siden var det utenkelig å legge et flott parkettgulv i de mest utsatte områdene av hjemmet. Men Testfaktas laboratorietest viser at de fleste parkettgulv i dag tåler hard belastning. Kvaliteten bestemmes som regel av overflatelakken, som er avgjørende for slitasje, flekker og slag mot gulvet.

Laboratorietest

Sommerens beste gassgrill - en stor test av seks merker

Det er stor variasjon i varmeegenskaper, rustbestandighet og gassforbruk mellom ulike gassgriller. Og dyrere griller er ikke alltid bedre, viser Testfaktas test av seks merker.

Laboratorietest

Den billigste kabinkofferten nesten like god som den dyreste

I dag er det mange som reiser med bare kabinkoffert, både på kortere og lengre reiser. Men Testfaktas test viser at kvaliteten varierer mellom de ulike produsentene.

Laboratorietest

Store forskjeller i test av vintersko for barn

Ingen liker å være våt og kald på beina. Men hvilken vintersko holder barnas føtter tørre og varme i regn og slaps? Testfakta har testet.

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta här.