Penseltest avslører stor forskjell på effektivitet og resultat

Penseltest avslører stor forskjell på effektivitet og resultat

Tre testingeniører testet hver pensel tre ganger for hvert testmoment. Foto: Frazer Waller
Tre testingeniører testet hver pensel tre ganger for hvert testmoment. Foto: Frazer Waller
Laboratorietesten ble utført med en vannbasert standard tremaling (Servalac Exclusive high gloss) med kuløren hvit. Foto: Frazer Waller
Laboratorietesten ble utført med en vannbasert standard tremaling (Servalac Exclusive high gloss) med kuløren hvit. Foto: Frazer Waller
Markering av 50 % av bustens lengde. Foto: Frazer Waller
Markering av 50 % av bustens lengde. Foto: Frazer Waller
Etter at penselen var dyppet i malingspannet, ble den slått av med en såkalt «spring impact hammer». Foto: Frazer Waller
Etter at penselen var dyppet i malingspannet, ble den slått av med en såkalt «spring impact hammer». Foto: Frazer Waller
Maling av vertikale strøk helt til penselen ikke slapp mer maling. Foto: Frazer Waller
Maling av vertikale strøk helt til penselen ikke slapp mer maling. Foto: Frazer Waller
Maling av vertikale strøk helt til penselen ikke slapp mer maling. Foto: Frazer Waller
Maling av vertikale strøk helt til penselen ikke slapp mer maling. Foto: Frazer Waller
Penselen ble dyppet i malingspannet på en kontrollert måte opp til 50 % av bustens lengde. Foto: Frazer Waller
Penselen ble dyppet i malingspannet på en kontrollert måte opp til 50 % av bustens lengde. Foto: Frazer Waller
Test av antall dypp som trengtes for å dekke en gitt flate. Foto: Frazer Waller
Test av antall dypp som trengtes for å dekke en gitt flate. Foto: Frazer Waller
Rengjøring av penslene. Foto: Frazer Waller
Rengjøring av penslene. Foto: Frazer Waller
Test av flickering (malingsprut). Foto: Frazer Waller
Test av flickering (malingsprut). Foto: Frazer Waller
Laboratorietest

At en malingspensel tar opp og slipper fra seg malingen på en kontrollert måte er avgjørende for ytelsen. I Testfakta Researchs store laboratorietest av malingspensler for bruk innendørs ble en videreutviklet utgave av Jordan Ultimate testvinnere.

Laboratorietest
Testfakta Research Publisert: 9 aug, 2016

”Jordan Ultimate XT er forbedret på flere punkter, man kan faktisk si at det er en helt ny pensel som holder svært høy kvalitet”, sier Phil Rhodes, som er ingeniør ved Intertek Testing & Certification Ltd. i Storbritannia.

Phil Rhodes og hans kolleger har i Interteks laboratorium i Milton Keynes testet og sammenlignet 14 ulike malingspensler på det norske og svenske markedet. Testen er gjennomført på oppdrag av Orkla House Care, som eier varemerkene Anza, Jordan, Spekter og Hamilton.

Viktige egenskaper som vektlegges høyt i testen, er evnen til å suge opp maling og hvordan malingen slipper fra penselen. Jo mer maling penselen suger opp, desto fortere går jobben, fordi man trenger å dyppe penselen i malingsboksen færre ganger. Deretter må malingen avgis kontrollert, med presisjon og gi en overflate uten penselmerker.

"Når det kommer til koster med bredde fra 50 millimeter og oppover så vi at det fantes et behov for en pensel med mer kapasitet for å male de litt større overflatene raskere. Da er det viktig at kosten tar opp og gir fra seg maling på en god måte.", sier Tobias Andersson, som er International Marketing Manager for Orkla House Care.

Den økte kapasiteten kommer blant annet av at Jordan Ultimate XT har mer og litt lenger bust, at bustprofilen er forandret og hulrommene i busten er modifisert.
"Det vises faktisk tydelig hvis man legger den nye og den gamle modellen ved siden av hverandre. Den nye penselen er betydelig lengre. Også grepet har blitt bedre, sier Phil Rhodes.

Det er flere delmomenter som måles og karaktersettes etter en femtrinns skala. Alle penslene har sine sterke og svake sider, og karakterene varierer ganske mye mellom testmomentene. Det gjør at totalkarakteren for testvinneren og den som kom på sisteplass ligger innenfor et tilsynelatende lite intervall fra 3,8 ned til 2,9.

"Den store mengden delresultater visker bildet litt ut, men når det gjelder nøkkelfaktorer som malingsopptak og fargeavgivning, er det stor forskjell mellom penslene. Fra veldig bra til dårlig", sier Phil Rhodes.

Et tips når det gjelder å velge en god pensel når man står i butikken, er å se på penselen ovenfra og se hvor tett børstehårene sitter. Når man drar fingrene gjennom børsten skal det ikke finnes mellomrom, børsten skal være helt tett. Det er også viktig at penselen ligger godt i hånden, slik at man kan male med den over lengre tid. Om håndtaket er av plast eller tre er en smakssak, der gir ikke testen noe entydig svar.

Og så får man det man betaler for. Testen viser at de dyrere penslene er bedre enn de billigere, så hvis man vil ha et godt sluttresultat og en pensel som holder lenge, må man være forberedt på å betale litt mer.

 

 

Fakta

Testfakta Research har på oppdrag fra Orkla House Care gjennomført en laboratorietest av flate malingspensler. Laboratorietestene er utført av det britiske laboratoriet Intertek Testing & Certification Ltd.

Følgende malingspensler er testet:

 • Jordan Ultimate XT
 • Spekters Perfection
 • Mäster Guld
 • Harmoni Premium
 • Harris Elite
 • Stiwex Silk Tip
 • Flügger Lackpensel
 • Ideo Super
 • Swingcolor Premium

Samtlige pensler har syntetiske børstehår og en bredde på 50 mm.

Laboratorietesten
Laboratorietesten utføres med en vannbasert standardmaling (Servalac Exclusive high gloss) i fargen hvit. Hver del av testen utføres av tre testingeniører som gjentar hvert testmoment tre ganger hver. Resultatene fra testen er en kombinasjon av målte verdier og vurderingsresultater. 

Malingsopptak og malingsavgivning gjennom veiing av malingen
Penselen dyppes i malingsboksen til 50 % av lengden på børstehårene. Dyppetiden er 5 sekunder, etterfulgt av 5 sekunders avrenning. Etter avrenning slås overskuddsmaling av på en kontrollert måte med en såkalt "spring impact hammer" (slag mot metallet på penselens kortside). En flate males deretter med vertikale drag til penselen ikke lenger avgir maling. Gjennom å veie penselen før og etter maling får man et mål på penselens evne til å ta opp og avgi maling.

Malingsopptak og malingsavgivning gjennom måling av antall dypp
Dypping og avrenning etter samme fremgangsmåte som ovenfor. En flate med målene 0,60 x 0,41 m males deretter med så få penseldypp som mulig, men med fokus på et godt sluttresultat når det gjelder dekningsgrad og jevnhet. Antall dypp som er nødvendig for å dekke den gitte flaten blir målt. For å kontrollere at testerne påfører omtrent like tykke malingsstrøk, blir prøveflaten veid før og etter maling.

Malingsopptak og malingsavgivning gjennom måling av malingsspredning
Dypping og avrenning etter samme fremgangsmåte som ovenfor. Et vertikalt penselstrøk males med best mulig dekningsgrad. Gjennom å måle lengden på penselstrøket, så langt penselstrøket har god dekning, får man et mål på penselens evne til å ta opp og avgi maling på en kontrollert måte.

Sluttresultat (finish)
Kvaliteten på sluttresultatet vurderes i et spesielt lysrom, der man vurderer jevnhet i malingsspredning, spor av penselmerker osv.

Presisjon og maling av hjørner og profiler
For å vurdere hvor enkelt det er å styre og kontrollere penselen, får testerne i oppdrag å male langs en rett linje, så nært og rett som mulig. Dette for å simulere maling inntil en skjøt eller karm der man vil male så nær kanten som mulig. I neste moment maler testerne detaljer på en rund pall og vurderer håndterbarheten til penselen og sluttresultatet på den malte flaten. 

Ergonomi gjennom vurdering av penselens grep og balanse
Penselens grep og balanse vurderes av testerne.

Håndterbarhet
Testerne foretar en samlet vurdering av hvordan penselen er å male med og hvor enkel den er å rengjøre.

Børstens holdbarhet
Antall løsnede eller brukne børstehår under hele testforløpet noteres.

Malingssprut
Hardere pensler har en tendens til å sprute maling når man snur penselstrøket. For å måle hvor mye penselen spruter, dyppes den i maling (samme metode som ovenfor) og monteres deretter i et roterende hjul som slår mot et brått stopp. Mengden av malingssprut fra penselen ved stoppet veies.

Misfarging fra penselen
Penselen plasseres i et vannbad i 24 timer, og deretter undersøkes det om vanneksponeringen fører til misfarging fra børstehårene eller rust fra metallet.

Karaktersetting og vekting av resultatet
Resultatene fra de ulike testmomentene vurderes på en skala fra 1 til 5, der 5 er svært bra. Testernes vurdering og målte verdier ligger til grunn for karaktersettingen.

I den sammenlagte karakteren vektes delresultatene sammen i henhold til følgende:

 • Malingsopptak og malingsavgivning 30 %
 • Sluttresultat 30 %
 • Presisjon og maling av hjørner og profiler 15 %
 • Ergonomi og håndterbarhet 15 %
 • Kvalitet og holdbarhet 10 %

TABLE OF TEST RESULTS

Fler nyheter

Laboratorietest

Rustas ferdigblandede vindusspylervæske -18°C

Testfakta Research har på oppdrag av Rusta AB gjennomført en laboratorietest av Rustas ferdigblandede vindusspylervæske. Testen er utført av tyske Dekra og viser at spylervæsken presterer gjennomgående godt og oppfyller kravene til Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance med god margin.

Trådløs mister snart kraften

Trådløst høres praktisk ut, men plutselig kan det være slutt.

Testfaktas laboratorietest av sju batteridrevne støvsugere viser at en av dem ikke klarer mer enn seks minutters drift etter fullading.

– Med denne får man knapt nok støvsugd ett rom før man må stoppe, sier Albrecht Liskowsky, som er ansvarlig testleder på det tyske laboratoriet.

Elsykkelens bremser er for dårlige

Rekkevidden blir bedre og konstruksjonene mer stabile. Men noen av elsyklene har ikke gode nok bremser.

Laboratorietest

Rusta glassrekkverk

Testfakta Research har på oppdrag av Rusta AB gjennomført en laboratorietest av Rustas glassrekkverk beregnet for montering på balkong. Rustas glassrekkverk er testet sammen med sammenlignbare glassrekkverk fra Bauhaus og Jula. Glassrekkverket fra Rusta presterer gjennomgående godt og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Rusta kaffetrakter Kitchen Gear

Testfakta Research har på oppdrag av Rusta AB gjennomført en laboratorietest av Rustas kaffetrakter Kitchen Gear. Rustas kaffetrakter er testet sammen med sammenlignbare traktere fra Braun og Coline. Kaffetrakteren fra Rusta presterer gjennomgående godt og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Rusta yogamatte Premium Grip

Testfakta Research har på oppdrag av Rusta laboratorietestet Rustas yogamatte Premium Grip. Yogamatten presterer gjennomgående godt og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Rusta yogamatte Premium Support

Testfakta Research har på oppdrag av Rusta laboratorietestet Rustas yogamatte Premium Support. Yogamatten presterer gjennomgående godt og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Kvalitetskontroll av Byggmax terrassevirke

Testfakta Research har på oppdrag fra Byggmax laboratorietestet og kontrollert kvaliteten på Byggmax terrassevirke. Resultatet for fire ulike batcher viser at terrassevirket oppfyller kravene til virkeskvalitet og impregnering, samt at de leverte lengdene tilsvarer spesifikasjonen.

Laboratorietest

Rusta dampstrykejern Berry 2200W

Testfakta Research har på oppdrag av Rusta AB gjennomført en laboratorietest av Rustas dampstrykejern Berry 2200 W. Rustas dampstrykejern presterer gjennomgående godt og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Den beste luftrenseren utmerker seg ved å være effektiv under alle forhold

To fabrikater skiller seg ut i Testfaktas store laboratorietest av luftrensere med høy kapasitet, men Blueair 7700i står alene igjen på toppen av pallen når resultatene fra både maksimumsinnstilling og mer stillegående gange slås sammen.

– Både Blueair og Electrolux har høyere kapasitet enn konkurrentene i testen, forklarer Tobias Eriksson, testleder ved laboratoriet RISE i Borås.

Laboratorietest

Best beskyttelse med den billigste sykkellåsen

Sykkelinteressen har skutt i været under pandemien. Samtidig har det vært en økning i antall sykkeltyverier. Hvilken lås skal man kjøpe for å stoppe tyven mest mulig effektivt? Testfakta har fått testet åtte vanlige sykkelåser, hvorav sju er sertifisert. Det viser seg at de billigste låsene gir best beskyttelse.

 

Laboratorietest

Kvalitetsmerking av yogamatter

I Testfakta Researchs laboratorietest av yogamatter testes glidemotstand, trykkfordeling, slitestyrke, rengjøring og innhold av skadelige kjemikalier. For å oppfylle kravene for kvalitetsmerkingen må yogamatten prestere gjennomgående godt i samtlige testmomenter.

Laboratorietest

Ny test av luftrensere avslører store forskjeller i kapasitet

Testfaktas laboratorietest av luftrensere for rom av middels størrelse viser store forskjeller i evnen til å rense luften – til tross for likeverdig ytelse ifølge produsentenes opplysninger. Totalt er 13 modeller på det europeiske markedet testet og sammenlignet når det gjelder evnen til å eliminere luftforurensninger og allergene partikler.

Laboratorietest

Canvac luftrenser CLR6540V

Testfakta Research har på oppdrag fra Elon laboratorietestet Canvac CLR6540V luftrenser. Canvac har høy makskapasitet, klarer å rense rom opp til 15 kvadratmeter ved svært lavt lydnivå (20 dB) og er enkel å bruke.

Laboratorietest

Midun takmaling hvit helmatt

Testfakta Research har laboratorietestet Midun takmaling på oppdrag fra Byggmax. Midun presterer gjennomgående godt og oppfyller med god margin kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Midun Lett hånd- og fugesparkel

Testfakta Research har laboratorietestet Midun Lett hånd- og fugesparkel på oppdrag fra Byggmax. Midun presterer gjennomgående godt og oppfyller med god margin kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

 

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta här.