Rusta lyslenke

Rusta lyslenke

Laboratoriet tester hvor godt lyslenkene tåler temperatursvingninger. Foto: Anna Sigge
Laboratoriet tester hvor godt lyslenkene tåler temperatursvingninger. Foto: Anna Sigge
Laboratoriet tester hvor godt lyslenkene tåler temperatursvingninger. Foto: Anna Sigge
Laboratoriet tester hvor godt lyslenkene tåler temperatursvingninger. Foto: Anna Sigge
Kondens har trengt inn innenfor innkapslingen. Foto: Anna Sigge
Kondens har trengt inn innenfor innkapslingen. Foto: Anna Sigge
Strekkprøving av lenken i tilknytning til lampen. Foto: Anna Sigge
Strekkprøving av lenken i tilknytning til lampen. Foto: Anna Sigge
Strekkprøving av lenken i tilknytning til lampen. Foto: Anna Sigge
Strekkprøving av lenken i tilknytning til lampen. Foto: Anna Sigge
Strekkprøving av lenken i tilknytning til startkabelen. Foto: Anna Sigge
Strekkprøving av lenken i tilknytning til startkabelen. Foto: Anna Sigge
Laboratoriet forbereder måling av lampenes lysstyrke og lysegenskaper. Foto: Anna Sigge
Laboratoriet forbereder måling av lampenes lysstyrke og lysegenskaper. Foto: Anna Sigge
Laboratorietest

Testfakta Research har på oppdrag av Rusta AB gjennomført en laboratorietest av Rustas lyslenke Outdoor LED Light System. Rustas lyslenke er testet sammen med sammenlignbare lyslenker fra Jula og Markslöjd. Lyslenken fra Rusta presterer gjennomgående godt og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest
Testfakta Research Publisert: 22 nov, 2021

Testfaktas kvalitetsmerking stiller strenge krav. Lyslenkene gjennomgår et standardisert testopplegg som omfatter lysstyrke, lysegenskaper, energiforbruk, konstruksjonskvalitet, holdbarhet i ledninger, koblinger og kontakter samt bestandighet mot temperatursvingninger.
For å oppfylle kriteriene for kvalitetsmerkingen må lyslenken prestere gjennomgående godt i samtlige testmomenter. Kvalitetsstempelet Verified Quality & Performance garanterer dermed at produktet holder en gjennomgående høy kvalitet.

For å få en oppfatning av lyslenkens relative kvalitet og ytelse er den testet og sammenlignet med to sammenlignbare lyslenker:

 • Anslut (Jula) lyslenke LED

 • Markslöjd Chrissline LED Light Chain

Laboratorietesten av lyslenkenes kvalitet og ytelse er utført av det uavhengige testinstituttet RISE i Borås i Sverige (Research Institute of Sweden).

Sammenlignende resultater fra testen fremgår av tabellen nedenfor.

[PDF]

Testen omfatter følgende delmomenter:

 1. Energiforbruk

 2. Lysstyrke

 3. Lysets fargegjengivelse

 4. Lysets fargetemperatur

 5. El-sikkerhet (kapslingsklasse IP44)

 6. Konstruksjonskvalitet

 7. Påvirkning av temperatursvingninger

 8. Strekkprøving av lyslenke og koblinger

Testene ble utført på lenker med lengden 9 meter (Rusta), 10 meter (Jula) og 5 meter (Markslöjd). Samtlige vurderinger og sammenligningstall er omregnet til sammenlignbare lengder.

 1. Effekt (W)
  Lenkenes elektriske effekt (W) ble målt og sammenlignet med angitt effekt. I samtlige tilfeller var den målte effekten nærmere halvparten av den angitte.

 2. Lysstyrke (lm)
  Lysstyrken ble målt i en 1,5 m kule ifølge etablerte metoder. Lysstyrken varierte mellom 395 lumen (Rusta) til nærmere halvparten for Jula og Markslöjd.

 3. Lysets fargegjengivelse (Ra)
  Lampenes fargegjengivelse angis i Ra-indeks (Rendering Average). En glødelampe ligger på Ra-indeks 100. Den målte verdien for diodene varierte mellom 65 (Rusta) og 57 for Jula og Markslöjd.

 4. Lysets fargetemperatur (K)
  Lysets fargetemperatur angis i kelvin (K), der et varmhvitt lys ligger i intervallet 2500 til 3500 K. Lampene fra Jula og Markslöjd hadde en fargetemperatur på cirka 2350 K og Rusta 2800 K. Jo lavere K-verdi, desto varmere lys.

 5. Elsikkerhet
  Alle lyslenkene har klassifiseringen IP44. IP44 innebærer at de skal tåle vann og beskytte mot inntrengende objekter. Testen av skallets beskyttelsesnivå mot berøring av risikofylte deler samt funksjonsprøving etter vann viste at samtlige lenker oppfyller kravene til kapslingsklasse IP44.

 6. Konstruksjonskvalitet
  Lampene fra Jula og Markslöjd består av en relativt stiv og sprø plastkopp med diode og forkoblingsmotstand innstøpt i en elastisk silikonmasse. Lenkene fra Jula og Markslöjd er så like konstruksjonsmessig at man kan anta at de er produsert ifølge samme prosess og med samme maskiner. Rusta består av en fleksibel og seig plastkopp med dioden innstøpt i en hard epoksylim-masse. I begge konstruksjonene sitter en krympeplast over diode og ledning for å beskytte innstøpingen. Begge konstruksjonene vurderes som likeverdige når det gjelder sikkerhet, men diodene i Rustas lenke vurderes som mer robuste mot ytre påvirkning som for eksempel slag, når man for eksempel rister ut lyslenken etter oppbevaring eller tråkker på den ved oppsetting.

 7. Påvirkning av temperatursvingninger
  Lyslenkene ble utsatt for temperatursvingninger fra +80 °C ned til -20 °C. Samtlige lenker består av en myk gummikabel, men viser ingen vesentlig forskjell i mykhet ved sterk kulde. Lenkene fra Jula og Markslöjd hadde inntrengning av kondens som forårsaket et litt diffust sjikt i lampen.

 8. Strekkprøving av lyslenke og koblinger
  Lenkene med tilhørende startkabel ble utsatt for strekkprøving for å måle hvilken kraft som måtte til for at lenken skulle slutte å fungere. Alle lenkene viste seg å ha høy motstand mot strekkrefter. Det svakeste punktet var stedet der ledningen er festet i lampen, som tålte ca. 15 kg. De andre delene av lenkene med koblinger tålte 31 til 66 kg, noe som må betegnes som svært robust for denne type produkt.

For å få en helhetsvurdering av de ulike lenkene, er måleverdiene og resultatene fra laboratorietestingen karaktersatt på en skala fra 1 til 10, der 10 er best. Delkarakterene fra de tre hovedmomentene er slått sammen til en totalkarakter med følgende vekting:

 • Energiforbruk og lysstyrke 30 %

 • Lysegenskaper 20 %

 • Holdbarhet 50 %

TABLE OF TEST RESULTS

Fler nyheter

Laboratorietest

Den skarpeste kokkekniven skjærer ikke hull i lommeboka

En god kokkekniv i budsjettklassen? Testfakta har fått testet ti kniver med et pristak på 1000 kroner. Testen viser at mange kniver har høy kvalitet og at man kan få en virkelig god kokkekniv for noen hundrelapper. 

Laboratorietest

Testfaktas test av tørketromler

Testfaktas tester utføres av uavhengige og spesialiserte test‑ og forskningslaboratorier i Testfaktas laboratorienettverk. Testene fokuserer på tørketrommelens evne til å tørke vasken, støynivå, brukervennlighet og energieffektivitet. Formålet med testene er å løfte frem produkter med gode egenskaper, og å hjelpe fabrikanter og forhandlere med å utvikle sitt tilbud til forbrukeren.

Laboratorietest

Elvita tørketrommel CTT7800V

Testfakta Research har på oppdrag av elektronikk‑ og hvitevarekjeden Elon gjennomført en laboratorietest av Elvita tørketrommel. Tørketrommelen er testet sammen med sammenlignbare tørketromler fra Cylinda og Electrolux. Elvitas tørketrommel presterer gjennomgående godt og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Rusta glassrekkverk

Testfakta Research har på oppdrag av Rusta AB gjennomført en laboratorietest av Rustas glassrekkverk beregnet for montering på balkong. Rustas glassrekkverk er testet sammen med sammenlignbare glassrekkverk fra Bauhaus og Jula. Glassrekkverket fra Rusta presterer gjennomgående godt og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Rusta kaffetrakter Kitchen Gear

Testfakta Research har på oppdrag av Rusta AB gjennomført en laboratorietest av Rustas kaffetrakter Kitchen Gear. Rustas kaffetrakter er testet sammen med sammenlignbare traktere fra Braun og Coline. Kaffetrakteren fra Rusta presterer gjennomgående godt og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Rusta yogamatte Premium Grip

Testfakta Research har på oppdrag av Rusta laboratorietestet Rustas yogamatte Premium Grip. Yogamatten presterer gjennomgående godt og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Rusta yogamatte Premium Support

Testfakta Research har på oppdrag av Rusta laboratorietestet Rustas yogamatte Premium Support. Yogamatten presterer gjennomgående godt og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Kvalitetskontroll av Byggmax terrassevirke

Testfakta Research har på oppdrag fra Byggmax laboratorietestet og kontrollert kvaliteten på Byggmax terrassevirke. Resultatet for fire ulike batcher viser at terrassevirket oppfyller kravene til virkeskvalitet og impregnering, samt at de leverte lengdene tilsvarer spesifikasjonen.

Laboratorietest

Rusta dampstrykejern Berry 2200W

Testfakta Research har på oppdrag av Rusta AB gjennomført en laboratorietest av Rustas dampstrykejern Berry 2200 W. Rustas dampstrykejern presterer gjennomgående godt og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Testfaktas test av vaskemaskiner

Testfaktas tester utføres av uavhengige og spesialiserte test‑ og forskningslaboratorier i Testfaktas laboratorienettverk. Testene fokuserer på vaskemaskinenes evne til å vaske, skylle og sentrifugere, brukervennlighet og energieffektivitet. Formålet med testene er å løfte frem produkter med gode egenskaper, og å hjelpe fabrikanter og forhandlere med å utvikle sitt tilbud til forbrukeren.

Laboratorietest

Elvita vaskemaskin CTM7840V

Testfakta Research har på oppdrag av elektronikk‑ og hvitevarekjeden Elon gjennomført en laboratorietest av Elvita vaskemaskin. Vaskemaskinen er testet sammen med sammenlignbare vaskemaskiner fra Cylinda og Electrolux. Elvitas vaskemaskin presterer gjennomgående godt og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Rustas ferdigblandede vindusspylervæske -18°C

Testfakta Research har på oppdrag av Rusta AB gjennomført en laboratorietest av Rustas ferdigblandede vindusspylervæske. Testen er utført av tyske Dekra og viser at spylervæsken presterer gjennomgående godt og oppfyller kravene til Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance med god margin.

Trådløs mister snart kraften

Trådløst høres praktisk ut, men plutselig kan det være slutt.

Testfaktas laboratorietest av sju batteridrevne støvsugere viser at en av dem ikke klarer mer enn seks minutters drift etter fullading.

– Med denne får man knapt nok støvsugd ett rom før man må stoppe, sier Albrecht Liskowsky, som er ansvarlig testleder på det tyske laboratoriet.

Elsykkelens bremser er for dårlige

Rekkevidden blir bedre og konstruksjonene mer stabile. Men noen av elsyklene har ikke gode nok bremser.

Laboratorietest

Den beste luftrenseren utmerker seg ved å være effektiv under alle forhold

To fabrikater skiller seg ut i Testfaktas store laboratorietest av luftrensere med høy kapasitet, men Blueair 7700i står alene igjen på toppen av pallen når resultatene fra både maksimumsinnstilling og mer stillegående gange slås sammen.

– Både Blueair og Electrolux har høyere kapasitet enn konkurrentene i testen, forklarer Tobias Eriksson, testleder ved laboratoriet RISE i Borås.

Laboratorietest

Best beskyttelse med den billigste sykkellåsen

Sykkelinteressen har skutt i været under pandemien. Samtidig har det vært en økning i antall sykkeltyverier. Hvilken lås skal man kjøpe for å stoppe tyven mest mulig effektivt? Testfakta har fått testet åtte vanlige sykkelåser, hvorav sju er sertifisert. Det viser seg at de billigste låsene gir best beskyttelse.

 

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta här.