Testfaktas test av tørketromler

Testfaktas test av tørketromler

Test av torktumlare. Foto: SLG
Test av torktumlare. Foto: SLG
Laboratorietest

Testfaktas tester utføres av uavhengige og spesialiserte test‑ og forskningslaboratorier i Testfaktas laboratorienettverk. Testene fokuserer på tørketrommelens evne til å tørke vasken, støynivå, brukervennlighet og energieffektivitet. Formålet med testene er å løfte frem produkter med gode egenskaper, og å hjelpe fabrikanter og forhandlere med å utvikle sitt tilbud til forbrukeren.

Laboratorietest
Testfakta Research Publisert: 13 okt, 2021

Laboratorietestene av tørketromler baseres på offisielle krav og retningslinjer (EN 61121) og omfatter hovedmomentene tørkeeffektivitet, lydnivå, energiforbruk, brukervennlighet samt konstruksjonskvalitet og sikkerhet.

LABORATORIETESTEN

1. Funksjoner og spesifikasjoner
I et første trinn går laboratoriet gjennom tørketrommelens dokumentasjon og noterer maskinens funksjoner og andre relevante fakta.

Foto: SLG
Foto: SLG

2. Fuktighetsinnhold etter tørking
Tørketrommelens evne til å tørke vasken testes med standardinnstilling (skaptørt) for bomullstekstiler. Hvite bomullstekstiler fuktes til et fuktighetsnivå på 50 %, og tørketrommelen lastes i tråd med angitt maksimalkapasitet. Fuktighetsinnholdet i vasken etter tørking måles ved veiing og sammenlignes med vekten før tørking. Middelverdien for fem tørkinger ligger til grunn for vurdering og karaktersetting.

Veiing av testvask etter avsluttet tørkeprogram. Foto: SLG
Veiing av testvask etter avsluttet tørkeprogram. Foto: SLG

3. Programtid
Den totale programtiden registreres (standardinnstilling for bomullstekstiler og skaptørt).

Foto: SLG
Foto: SLG

4. Tørkeresultat
Fuktige hvite bomullsskjorter trommeltørkes, og etter tørk vurderes skjortenes mykhet og hvor skrukkete de er.

5. Energiforbruk
Det totale energiforbruket under et tørkeprogram registreres og settes i forhold til tørketrommelens kapasitet i kilo. Middelverdien for fem tørkinger ligger til grunn for vurdering og karaktersetting. Jo lavere energiforbruk i kWh per kg vask, desto bedre energieffektivitet.

6. Kondenseringseffektivitet
Volumet av vann som tørketrommelen genererer under tørkeprogrammet, settes i forhold til vaskens opprinnelige fuktighetsinnhold (vanninnhold). Kondenseringseffektiviteten angir hvor stor del av fuktigheten i vasken som fanges opp av maskinen og omdannes til kondens (vann). Den delen av fuktigheten som ikke fanges opp av maskinen, lekker ut i rommet. Jo høyere kondenseringseffektivitet, desto bedre. Middelverdien for fem tørkinger ligger til grunn for vurdering og karaktersetting.

Veiing av kondensbeholder for å bestemme kondenseringseffekten. Foto: SLG
Veiing av kondensbeholder for å bestemme kondenseringseffekten. Foto: SLG

7. Lydnivå
Lydnivået under tørkeprogrammet måles ifølge standardmetoden EN 60704-2-6:2012.

8. Brukervennlighet
Evalueringen av brukervennlighet består av følgende deler:

  • Manualen

  • Installasjon og oppstart

  • Innstillinger og valg av tørkeprogram

  • Knapper, brytere og display

  • Tømming og rengjøring av filter

Vurdering av lofilter. Foto: SLG
Vurdering av lofilter. Foto: SLG

10. Konstruksjonskvalitet og sikkerhet
I løpet av testen blir det gjort en overordnet vurdering av tørketrommelens konstruksjon og kvalitet. Vurderingen omfatter også sikkerhet for brukeren. Forekomst av skarpe kanter, større gliper eller andre skaderisikoer noteres, og det samme gjøres for sikkerhetsmangler i elektriske koblinger.

Kontroll av sikkerhet og konstruksjonskvalitet. Foto: SLG
Kontroll av sikkerhet og konstruksjonskvalitet. Foto: SLG


TOLKING OG KARAKTERSETTING AV RESULTATET

Måleresultatene fra testen tolkes og karaktersettes i samråd med det utførende laboratoriet. Karaktersettingen gjøres på en skala fra 1 til 10, der 10 er best. Karakterer under 6 gis kun dersom ytelsen er dårlig, eller dårligere enn det man rimelig kan forvente for denne type produkt.

Karakterene fra de ulike delene av testen er slått sammen til en totalkarakter med følgende vekting:

A. Tørkeeffektivitet 50 %

  • Fuktighetsinnhold etter tørking 40 %

  • Programtid 25 %

  • Tørkeresultat 25 %

  • Kondenseringseffektivitet 10 %

B. Konstruksjonskvalitet og sikkerhet 20 %

C. Lydnivå 10 %

D. Energiforbruk 10 %

E. Brukervennlighet 10 %


KRITERIER FOR TESTFAKTAS KVALITETSMERKING

Testfakta tester og verifiserer tørketromler i ulike kategorier. Kategoriseringen gjøres ut fra tørketrommelens deklarerte kapasitet.

Best i test

Best i test
I en benchmark-test der formålet er å kåre et testvinnende produkt, «Best i test», testes et representativt utvalg av sammenlignbare produkter for et spesifikt marked. Tørketrommelen som presterer sammenlagt best (høyest totalkarakter), kåres som vinner.

Verified Quality & Performance

Verified Quality & Performance
I en verifiseringstest testes tørketrommelen frittstående eller i sammenligning med noen få utvalgte referansemaskiner. Vurdering og karaktersetting følger samme retningslinjer som under en benchmark-test. Kriteriene for å kvalifisere seg til Testfakta Verified Quality & Performance er en totalkarakter på minimum 8,0 (+/- 2,5 %), og ingen av delkarakterene (A–E ovenfor) må være under 6,0 (+/- 2,5 %).

Fler nyheter

Laboratorietest

Kvalitetsmerking av yogamatter

I Testfakta Researchs laboratorietest av yogamatter testes glidemotstand, trykkfordeling, slitestyrke, rengjøring og innhold av skadelige kjemikalier. For å oppfylle kravene for kvalitetsmerkingen må yogamatten prestere gjennomgående godt i samtlige testmomenter.

Laboratorietest

Ny test av luftrensere avslører store forskjeller i kapasitet

Testfaktas laboratorietest av luftrensere for rom av middels størrelse viser store forskjeller i evnen til å rense luften – til tross for likeverdig ytelse ifølge produsentenes opplysninger. Totalt er 13 modeller på det europeiske markedet testet og sammenlignet når det gjelder evnen til å eliminere luftforurensninger og allergene partikler.

Laboratorietest

Canvac luftrenser CLR6540V

Testfakta Research har på oppdrag fra Elon laboratorietestet Canvac CLR6540V luftrenser. Canvac har høy makskapasitet, klarer å rense rom opp til 15 kvadratmeter ved svært lavt lydnivå (20 dB) og er enkel å bruke.

Laboratorietest

Midun takmaling hvit helmatt

Testfakta Research har laboratorietestet Midun takmaling på oppdrag fra Byggmax. Midun presterer gjennomgående godt og oppfyller med god margin kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Midun Lett hånd- og fugesparkel

Testfakta Research har laboratorietestet Midun Lett hånd- og fugesparkel på oppdrag fra Byggmax. Midun presterer gjennomgående godt og oppfyller med god margin kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

 

Laboratorietest

Billige badehåndklær nesten like gode som de dyreste

Et badehåndkle skal tørke deg raskt, være slitesterkt og holde seg fint lenge. Vår laboratorietest viser at det er penger å spare. Av ni vanlige badehåndklær svarer nemlig både de eksklusive og de billigere alternativene til forventningene.

Laboratorietest

Rustas flyttekartong PRO

Testfakta Research har på oppdrag av Rusta AB gjennomført en laboratorietest av Rustas oppgraderte flyttekartong PRO. Rustas flyttekartong presterer gjennomgående godt og oppfyller med god margin kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Kvaliteten på lakken viktig for parkettens slitestyrke

Parkett på kjøkkenet eller i gangen? For 30 år siden var det utenkelig å legge et flott parkettgulv i de mest utsatte områdene av hjemmet. Men Testfaktas laboratorietest viser at de fleste parkettgulv i dag tåler hard belastning. Kvaliteten bestemmes som regel av overflatelakken, som er avgjørende for slitasje, flekker og slag mot gulvet.

Laboratorietest

Sommerens beste gassgrill - en stor test av seks merker

Det er stor variasjon i varmeegenskaper, rustbestandighet og gassforbruk mellom ulike gassgriller. Og dyrere griller er ikke alltid bedre, viser Testfaktas test av seks merker.

Laboratorietest

Den billigste kabinkofferten nesten like god som den dyreste

I dag er det mange som reiser med bare kabinkoffert, både på kortere og lengre reiser. Men Testfaktas test viser at kvaliteten varierer mellom de ulike produsentene.

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta här.