Anza Platinum

Anza Platinum

Testfakta Research har på uppdrag av Orkla House Care laboratorietestat Anza Platinum lackpensel. Penseln klarar samtliga testmoment och uppfyller därigenom kraven för Testfaktas kvalitetsmärkning Verified Quality & Performance. Kraven för kvalitetsmärkningen är högt ställda. Penslarna genomgår en rad olika laboratorietester och får inte underprestera i något enskilt testmoment. Kvalitetsstämpeln Verified Quality & Performance säkerställer därigenom att penseln håller en hög nivå både avseende kvalitet och prestanda.

Testfakta kvalitetsmärkning av penslar Anza.

Testfaktas laboratorietest av penslar

Laboratorietesterna utförs av Intertek Testing & Certification Ltd. i Storbritannien. Testet omfattar penselns prestanda, kvalitet och ergonomi. I prestandadelen utvärderas bland annat penselns förmåga att ta upp färg, släppa färg mot underlaget, färgspridning samt slutresultat (finish) på den målade ytan. I kvalitetsdelen verifieras att penseln behåller borsten och att den inte ger några missfärgningar. Penselns ergonomi (grepp och balans) samt hanterbarhet utvärderas av laboratoriets tekniker. Tolkning och betygsättning av testresultatet görs i samråd med laboratorierna som utfört testet.

För Testfaktas kvalitetsmärkning “Testfakta Verified Quality & PerformanceTM” krävs a penseln inte underpresterar i något enskilt testmoment (inget delbetyg under 3,0).

Fler nyheter

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta här.