6

Kvalitetskontroll av Byggmax terrassevirke Laboratorietest

Publicerad: 12 Apr, 2021 i Hem > Hjem og Husholdning > Kvalitetskontroll av Byggmax terrassevirke
Testfaktas oppdragsavdeling (Testfakta Research) har på oppdrag fra Byggmax Group AB gjennomført en sammenlignende laboratorietest av trykkimpregnert terrassevirke. Hensikten med testen er å bekrefte kvaliteten på Byggmax’ produkt. Testfaktas kvalitetsmerking stiller strenge krav.

Midun takMaling hvit helmatt Laboratorietest

Publicerad: 23 Oct, 2020 i Hem > Hjem og Husholdning > Midun takmaling hvit helmatt
Testfaktas kvalitetsmerking stiller strenge krav. TakMalingen gjennomgår en standardisert testprosedyre som omfatter hovedmomentene dekkevne, brukervennlighet, sluttresultat og emisjon av flyktige organiske forbindelser. For å oppfylle kriteriene for Testfaktas kvalitetsmerking, kreve

Testfaktas kvalitetsmerking av veggMaling

Publicerad: 9 Jul, 2018 i Hem > Testfaktas kvalitetsmerking av veggmaling
Emisjon av VOC-stoffer VOC står for Volatile Organic Compounds, eller flyktige organiske forbindelser. De forbindes gjerne med allergiske plager, hodepine og kvalme. Målingen foretas på den malte flaten etter tre døgn og etter 28 døgn. Resultatet fra analysen sammenli

Rusta Reflekt Nyans veggMaling Laboratorietest

Publicerad: 9 Jul, 2018 i Hem > Rusta Reflekt Nyans veggmaling
Det er høye krav tilknyttet denne kvalitetsmerkingen. VeggMalingen testes på en rekke områder, og alt fra emisjon av helsefarlige stoffer til dekkevne og praktisk påføring testes. Testfunnene tolkes og karaktersettes i samråd med de utførende laboratoriene. Denne testen ble utført ved det

Rustas dusjhåndklær Emma Laboratorietest

Publicerad: 10 Sep, 2017 i Hem > Hjem og Husholdning > Rustas dusjhåndklær Emma
Hensikten med Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance er å løfte frem produkter med gode egenskaper og høy kvalitet. Kvalitetsmerkingen er underlagt strenge krav. Produktene gjennomgår en rekke ulike laboratorietester og må ikke underprestere i noe enkeltelement av tes

Penseltest avslører stor forskjell på effektivitet og resultat Laboratorietest

Publicerad: 9 Aug, 2016 i Hem > Hjem og Husholdning > Penseltest avslører stor forskjell på effektivitet og resultat
”Jordan Ultimate XT er forbedret på flere punkter, man kan faktisk si at det er en helt ny pensel som holder svært høy kvalitet”, sier Phil Rhodes, som er ingeniør ved Intertek Testing & Certification Ltd. i Storbritannia.