Best beskyttelse med den billigste sykkellåsen

Best beskyttelse med den billigste sykkellåsen

Låsen sprayes med kjølespray i maks. 20 sekunder. Foto: Anna Sigge
Låsen ble først angrepet med hammer for å få bort eventuelle plastdetaljer og ble deretter sprayet med kjølespray. Deretter ble låsen igjen angrepet med hammer. Foto: Anna Sigge
En klippeinnretning ble plassert i en hydraulisk testmaskin (for drag og trykk) for å simulere klipping med boltesaks. Foto: Anna Sigge
En skrutrekker ble plassert i låsens nøkkelsylinder og slått inn i låsen med en hammer. Deretter ble skrutrekkeren vridd rundt for hånd eller med en skiftenøkkel for å tvinge opp låsesylinderen. Foto: Anna Sigge
En batteridrevet vinkelsliper med en effekt på 350 W ble brukt til å kappe bøylen eller kjettingen på sykkellåsen. Foto: Anna Sigge
Laboratorietest

Sykkelinteressen har skutt i været under pandemien. Samtidig har det vært en økning i antall sykkeltyverier. Hvilken lås skal man kjøpe for å stoppe tyven mest mulig effektivt? Testfakta har fått testet åtte vanlige sykkelåser, hvorav sju er sertifisert. Det viser seg at de billigste låsene gir best beskyttelse.

 

Laboratorietest
Peter Willebrand Publisert: 4 jul, 2021

I 2020 ble det stjålet drøyt 77 000 sykler i Sverige, viser en undersøkelse som nylig ble gjennomført av forsikringsselskapet If sammen med fersk statistikk fra det svenske Brottsförebyggande rådet (Brå). Drøyt 12 prosent av de anmeldte tyveriene gjaldt elsykkel.

Ifølge samme kilde må annenhver svenske regne med å bli frastjålet sykkelen en eller annen gang i løpet av livet. Samtidig er oppklaringsprosenten i praksis null.

Brås langsiktige statistikk (2006–2019) viser at det i de senere årene har vært en viss økning i andelen av husholdninger som rammes av sykkeltyverier. I vår rapporterte også tidsskriftet Hem & Hyra at tyveriene i Sverige ifølge politiets egne tall har økt med ti prosent i 2020, sammenlignet med 2019.

Enn så lenge finnes det ingen samlet analyse av hvordan pandemien har påvirket sykkeltyveriene. Men sykkelinteressen ser i hvert fall ut til å ligget på topp hele veien. Forhandlerne har rapportert om en kraftig økning i nysalget, noe som både kobles til at det har vært frarådet å reise kollektivt, og en generelt økt interesse for friluftsliv.

Samtidig har fabrikantene hatt problemer med leveransene. Dette har ifølge mange analytikere økt etterspørselen på bruktmarkedet, der mange stjålne sykler havner i mer eller mindre organiserte former, ofte formidlet via salgssidene.

Statistikk eller ikke: det grunnleggende spørsmålet for den vanlige sykkeleieren er selvsagt hvordan man selv kan forebygge tyveri mest mulig effektivt. En god lås eller en kombinasjon av låser som på ulike måter hindrer eller forsinker den frekkeste sykkeltyven, er en tilbakevendende anbefaling fra både politi og forsikringsselskaper.

[PDF]

Så hvilken lås bør man da velge? Laboratoriet RISE, Research Institutes of Sweden, har på oppdrag av Testfakta testet åtte sykkellåser fra kjente merker på det svenske markedet. Låstypene er bøyle, foldbar og kjetting. Bare en av låsene (Decathlon) mangler SBSC-merking (se faktaboks).
Testen fokuserer på sikkerhet, men tar også hensyn til brukervennlighet i sluttvurderingen ved karaktersettingen.

Testmomentene har tatt utgangspunkt i låser som er montert på sykkelen, for å etterligne de virkelige forutsetningene for både å bruke og få opp låsen. Metodene og verktøyene tilhører sykkeltyvens vanlige arsenal: skrutrekker/hammer, boltesaks (simulert med trykk), kjølespray/hammer og til slutt vinkelsliper.

Tidsfaktoren er viktig ved alle typer tyverier. Derfor har de ulike momentene fått en maksimumstid å forholde seg til. For eksempel var maksimumstiden for vinkelsliperen 60 sekunder, noen den klarte med glans i samtlige tilfeller.

Vinkelsliperen er også uten tvil sykkeltyvens viktigste verktøy. I løpet av 8–21 sekunder åpner den alle låser i testen.

I de øvrige momentene motsto låsen verktøy og metoder godt, noe som tyder på en relativt høy sikkerhet for å hindre for eksempel den spontane tyven.

[PDF]

Det som fremfor alt utgjør en forskjell i låsens sikkerhetsevne i testen, er motstanden i klippeprøven (boltesaks-simuleringen), samt hvor raskt vinkelsliperen skjærer gjennom stålet. Men selv om motstanden i klippet er forskjellig, kreves det en kraft som er nesten umulig å oppnå med en vanlig boltesaks.

Det kan også konstateres at de billigste låsene – Asaklitt og Kayoba – får de høyeste karakterene i en ellers relativt jevn og høy karaktervurdering.

Omvendt får den dyreste låsen – Axa – lavest karakter.

Decathlon, som ikke hadde SBSC-merking, havner på midten i testen. Den er størrelsesmessig mindre enn de andre og har den klart laveste vekten, men motstår likevel vinkelsliperen forholdsvis godt.

Fakta om testen

Testfakta har latt det uavhengige test- og forskningslaboratoriet RISE (Research Institutes of Sweden) teste og undersøke hvor godt de ulike låsene motstår ulike typer verktøy og åpningsforsøk, samt hvor brukervennlige de er.

Utvelgelseskriterier
Bøylelåser, foldbare låser eller kjettinglåser som koster maks 1500 kroner.

Produkt som er testet:

  1. Kryptonite, Evolution STD

  2. Asaklitt, 31-2166

  3. Kayoba, SBSC

  4. Decathlon, Elops 920

  5. Trelock, U6

  6. Abus, Bordo Classic plus 6400

  7. Axa, Foldable Look 1000

  8. Hiplok, Original     

Laboratorietesten omfatter følgende delmomenter:

Skrutrekker mot låsesylinder
En skrutrekker ble plassert i låsens nøkkelsylinder. En hammer ble brukt for å slå skrutrekkeren inn i låsen. Deretter ble skrutrekkeren vridd rundt for hånd eller med en skiftenøkkel for å tvinge opp låsesylinderen. Forsøkstiden for dette delmomentet ble begrenset til 30 sekunder. Ingen av låsene lot seg åpne med denne metoden.

Klippe opp låsen (klippeinnretning i maskin)
En klippeinnretning ble plassert i en hydraulisk testmaskin (for drag og trykk) for å simulere klipping med boltesaks. Sykkellåsens bøyle eller tilsvarende ble plassert i innretningen, og det ble lagt på en trykkbelastning som ble økt til bøylen, kjettingen eller tilsvarende ble knekt av. Den maksimale belastningen var begrenset til 95 kN. Den dårligste låsen klarte 60 kN, noe som er langt høyere enn det man kan oppnå med en manuell boltesaks.

Kappe med vinkelsliper
En batteridrevet vinkelsliper med en effekt på 350 W ble brukt til å kappe bøylen eller kjettingen på sykkellåsen. Kappingen ble gjort på en kontrollert måte for å gjøre det mulig å sammenligne de ulike låsene. Kappetiden varierte mellom 8 og 21 sekunder. Noen sekunders forskjell må regnes som relativt mye i denne sammenhengen.

Slå opp låsen med hammer og kjølespray
Den delen av sykkellåsen som ble vurdert som svakest, ble angrepet med hammer for å få bort eventuelle plastdetaljer. Deretter ble låsen sprayet med kjølespray i maks. 20 sekunder. Etterpå ble låsen angrepet på nytt med hammer for å prøve å få opp låsen. Maksimumstiden for dette delmomentet var 60 sekunder, hvorav 20 sekunders nedkjøling med kjølespray. Ingen av låsene lot seg åpne med denne metoden.

Brukervennlighet
I testen av brukervennlighet ble det vurdert hvor enkle låsene er å låse og låse opp, samt å låse fast sykkelen. Også låsens vekt og festeanordning for sykkelen ble vurdert.

Faktaboks: Sertifiserte låser

De fleste forsikringsselskaper krever at en sykkel skal være låst med en godkjent sykkellås for at forsikringsvilkårene skal være oppfylt. Godkjente sykkellåser kan være enten sertifisert eller attestert av Svensk Brand og Säkerhetscertifiering, SBSC, ifølge Stöldskyddsföreningens normer.

Sertifiserte eller godkjente låser er testet ifølge en kravspesifikasjon som kan være forskjellig for ulike typer låser. På hjemmesiden sin har SBSC en liste over hvilke sykkellåser som er sertifisert ifølge deres spesifikasjoner.

Stöldskyddsföreningens undersøkelse viser at risikoen for å bli frastjålet sykkelen er tre ganger høyere hvis den bare er låst med sykkelens produksjonslås, sammenlignet med om den er fastlåst i et fast objekt med en ekstra lås.

Kilde: SBSC

«En ekstra lås er den beste beskyttelsen!»

SFFs tips for å redusere risikoen for bli frastjålet sykkelen:

• Ikke lås bare med produksjonslåsen, legg litt penger i en skikkelig, sertifisert lås.

• Lås sykkelen fast i et fast objekt i både ramme og hjul.

• Lås batteriet når du lar elsykkelen stå ubevoktet i kortere tidsrom. Ta med batteriet hvis du skal være lenger borte.

• Ta med sykkelsetet slik at det ikke blir stjålet, da blir også sykkelen mindre attraktiv å stjele og ubehagelig å sykle på.

  • DNA-merk sykkel og sykkeldeler, det hjelper politiet å ta tyven og øker sjansene for å få sykkelen tilbake hvis den blir stjålet.

Kilde: Stöldskyddsföreningen

Stöldskyddsföreningens Per Klingvall, sjef for rådgivningen, understreker at selv om et sykkeltyveri sjelden eller aldri får rettslig etterspill, utgjør den samlede effekten en stor kostnad både for den enkelte og for forsikringsselskapene.

Mange som bor i et større tettsted eller en universitetsby har blitt frastjålet sykkelen flere ganger. Derfor er det viktig å ha kontroll på rammenummeret og å merke sykkelen. Det øker sjansene for å få sykkelen tilbake.   

Til syvende og sist er det som vanlig forsikringstakerne selv som rammes, med høyere premier og egenandeler.

TABLE OF TEST RESULTS

Fler nyheter

Laboratorietest

Ny test av luftrensere avslører store forskjeller i kapasitet

Testfaktas laboratorietest av luftrensere for rom av middels størrelse viser store forskjeller i evnen til å rense luften – til tross for likeverdig ytelse ifølge produsentenes opplysninger. Totalt er 13 modeller på det europeiske markedet testet og sammenlignet når det gjelder evnen til å eliminere luftforurensninger og allergene partikler.

Laboratorietest

Canvac luftrenser CLR6540V

Testfakta Research har på oppdrag fra Elon laboratorietestet Canvac CLR6540V luftrenser. Canvac har høy makskapasitet, klarer å rense rom opp til 15 kvadratmeter ved svært lavt lydnivå (20 dB) og er enkel å bruke.

Laboratorietest

Midun takmaling hvit helmatt

Testfakta Research har laboratorietestet Midun takmaling på oppdrag fra Byggmax. Midun presterer gjennomgående godt og oppfyller med god margin kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Midun Lett hånd- og fugesparkel

Testfakta Research har laboratorietestet Midun Lett hånd- og fugesparkel på oppdrag fra Byggmax. Midun presterer gjennomgående godt og oppfyller med god margin kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

 

Laboratorietest

Billige badehåndklær nesten like gode som de dyreste

Et badehåndkle skal tørke deg raskt, være slitesterkt og holde seg fint lenge. Vår laboratorietest viser at det er penger å spare. Av ni vanlige badehåndklær svarer nemlig både de eksklusive og de billigere alternativene til forventningene.

Laboratorietest

Rustas flyttekartong PRO

Testfakta Research har på oppdrag av Rusta AB gjennomført en laboratorietest av Rustas oppgraderte flyttekartong PRO. Rustas flyttekartong presterer gjennomgående godt og oppfyller med god margin kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Kvaliteten på lakken viktig for parkettens slitestyrke

Parkett på kjøkkenet eller i gangen? For 30 år siden var det utenkelig å legge et flott parkettgulv i de mest utsatte områdene av hjemmet. Men Testfaktas laboratorietest viser at de fleste parkettgulv i dag tåler hard belastning. Kvaliteten bestemmes som regel av overflatelakken, som er avgjørende for slitasje, flekker og slag mot gulvet.

Laboratorietest

Sommerens beste gassgrill - en stor test av seks merker

Det er stor variasjon i varmeegenskaper, rustbestandighet og gassforbruk mellom ulike gassgriller. Og dyrere griller er ikke alltid bedre, viser Testfaktas test av seks merker.

Laboratorietest

Den billigste kabinkofferten nesten like god som den dyreste

I dag er det mange som reiser med bare kabinkoffert, både på kortere og lengre reiser. Men Testfaktas test viser at kvaliteten varierer mellom de ulike produsentene.

Laboratorietest

Store forskjeller i test av vintersko for barn

Ingen liker å være våt og kald på beina. Men hvilken vintersko holder barnas føtter tørre og varme i regn og slaps? Testfakta har testet.

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta här.