Elsykkelens bremser er for dårlige

Elsykkelens bremser er for dårlige

Testfakta har gjennomført en sammenlignende laboratorietest av elsykler fra de store produsentene på det svenske og norske markedet. Foto: Stefan Ernst.
En elsykkel montert på laboratoriets testrigg. Foto: Stefan Ernst.
Sykkelens bremsekraft måles på testrigg på simulert vått underlag. Foto: Stefan Ernst.
Testingeniøren gjør klart til bremsetest. Foto: Stefan Ernst.
Testpanel bestående av spesialister fra laboratoriet testkjører syklene. Foto: Stefan Ernst.

Rekkevidden blir bedre og konstruksjonene mer stabile. Men noen av elsyklene har ikke gode nok bremser.

Håkan Lövström Publisert: 13 jul, 2021

-  Du kan ikke veie mye over 55 kilo hvis du skal klare å stoppe med denne sykkelen, sier testleder Marco Brust om Crescents elsykkel Elis. Bremsene klarte ikke høyere maksvekt enn 77 kilo for fører + sykkel + last.

Som følge av pandemien har det blitt populært å velge andre transportmetoder enn buss og T-bane. Elsyklene ble dermed en av fjorårets storselgere, og trenden ser ut til å fortsette i år.

I samarbeid med NAF har Testfakta gjennomført en laboratorietest av sju vanlige elsykler fra det svenske og norske markedet. Generalagentene har sendt syklene sine til laboratoriet Velotech i Schweinfurt i Tyskland.

[PDF]

I laboratoriets testramper ble det blant annet målt rekkevidde, teknisk ytelse og bremser. Det har vært en stor utvikling når det gjelder elsykler de siste årene. Noen av syklene har imidlertid problemer med bremseeffekten.

Bremser og andre tekniske deler er testet ifølge en EU-standard som heter EN 15194:2017-12. Det var store forskjeller i bremsekraft mellom de ulike syklene. Best bremseeffekt hadde testens sammenlagtvinner Ortler, som hadde henholdsvis 480,8 newton og 391,9 newton i bremsekraft på for- og bakhjul under tørre forhold. Dårligst var Crescent med knapt halve bremseeffekten, henholdsvis 199,5 newton og 286,7 newton under tørre forhold. Bremsene på forhjulet var imidlertid litt bedre under våte forhold, 274,5 newton.

En av testene i denne EU-standarden er å undersøke hvilken maksvekt sykkelens dårligste brems (foran eller bak) klarer. Dette tilsvarer altså en nødssituasjon der du virkelig må få elsykkelen til å stoppe.

Her klarer Crescent bare 77 kilo som maksvekt når laboratoriet skal stoppe sykkelen.

-   Selv jeg, som er ganske liten og bare veier 75 kilo, ville være altfor tung for denne sykkelen, sier Marco Brust, som har testet elsykler i mange år. Han ser at mange varemerker i Europa kjøper inn elsykler fra Asia, og at det ikke er alle deler som holder for en stadig tyngre europeisk befolkning.

-   Vi tar utgangspunkt i et EU-gjennomsnitt, der mennene veier drøye 90 kilo. Hvis elsykkelen dessuten veier 25 kilo og du har litt ekstra last, er det flere sykler enn Crescent som får problemer med å bestå bremsetesten.

Giant Explore E+ 3GTS klarer for eksempel maksimalt 109 kilo maksvekt for å stoppe i bremsetesten. Både Winora, 117 kilo, og Biltema med 118 kilo har resultater som bør mane til forsiktighet hvis du er en velvoksen sykkelkjøper.

Crescent havner imidlertid på topp i testkategorien support-faktor. Det handler om hvor mye kraft elmotoren bidrar med i forhold til kraften når du tråkker. Dette momentet viser hvilken ekstrakraft du får når du for eksempel sykler i en oppoverbakke. Crescent (2,7) har nesten tre ganger så høy maksimal support-faktor som Ecoride (1,0).

Den endelige testvinneren er Ortler Lyon, som har lavest mekanisk motstand i testene. Den mekaniske motstanden er et mål på hvor mye av kraften du bruker når du tråkker, som går videre ut i bakhjulet. På Biltemas sykkel forsvinner nesten halvparten (48 watt av opprinnelig 100) av anstrengelsen i friksjon i pedaler, kjede, gir og kulelager. På Ortler blir 33 av 100 watt borte i mekanisk motstand.

Men hva er syklenes maksimale rekkevidde? Biltemas elsykkel Yosemite City Connect 28 klarte lengst strekning på plant underlag med maksimal support og med laveste support. Med maksimal motorhjelp klarte Biltemas elsykkel 15,9 mil på plant underlag.

Hvis man har mange bakker å forsere på vei til og fra jobben, bør man imidlertid velge en annen sykkel. Giant Explore E+ 3GTS har best rekkevidde når det er seks prosent helling. Med maksimal support har den en rekkevidde på 2,3 mil i seks prosent helling, sammenlignet med 2,1 mil for Biltema under samme forhold.

- Vår erfaring er at de som skaffer seg en elsykkel, som oftest kjører med så mye motorhjelp som mulig, forteller Marco Brust.

Crescents kommentar til Testfaktas test av elsykler

«Vi ble svært overrasket over testresultatet og stiller oss spørrende til å trekke konklusjoner om bremseeffekt etter testing av én enkelt sykkel når resultatet avviker så kraftig fra det man kan forvente seg av en godkjent og testet brems, som dessuten er en av de største på markedet. Det tyder på at sykkelen har fått skader under transport, at det har kommet luft inn i systemet eller forurensninger på bremsebelegget. Vi gjennomfører løpende egne funksjonstester på syklene våre, noe som også omfatter denne sykkelmodellen. Vi har ingen indikasjoner på noe som viser for dårlig bremseeffekt eller noe som avviker fra gjeldende standard i våre tester. Vi har ønsket mulighet til å undersøke dette nærmere, og til å teste sykkelen i en uavhengig sammenlignende test, slik at forbrukeren ikke får villedende informasjon. Dessverre har dette ikke latt seg gjennomføre. Flere aktører i bransjen har stilt spørsmål ved testlaboratoriet som Testfakta har benyttet, i forbindelse med tidligere tester av elsykler.»

Testfaktas svar på Crescents kritikk

Syklene er testet på det tyske laboratoriet Velotech, som er akkreditert for testing av sykler og sykkelkomponenter. Velotech er veletablert som testinstitutt på det tyske markedet og brukes regelmessig av fabrikanter. I løpet av de fem årene Testfakta har benyttet seg av Velotech, har det aldri blitt fremmet kritikk mot laboratoriet fra produsenthold.

Alle sykler som kommer til laboratoriet gjennomgår først en grundig funksjonskontroll for å utelukke at sykkelen er skadet, feilinnstilt, feilmontert eller på noen måte ikke fungerer som tiltenkt. Hvis dette skulle være tilfelle, blir fabrikanten bedt om å sende et fungerende eksemplar, eller sykkelen repareres av laboratoriet.

Alle sykler er testet på samme måte og ifølge den gjeldende sikkerhetsstandarden EN 15194:2017-12. Alle testmomenter som berører bremsene, utføres tre ganger, med ulik bremsekraft, for å sikre et korrekt resultat.

Testfakta har hatt en dialog med Crescent vedrørende sykkelens altfor dårlige bremser, og Crescent har fått tilgang til alle måleverdier fra testen. At Crescents brems er testet og godkjent av leverandøren av bremsen, innebærer ikke at den er testet og godkjent for å levere en spesifikk bremseeffekt når den er montert på sykkelen. Dette opplyses også tydelig av bremseleverandøren. Sykkelens konstruksjon, valgte bremsebelegg og andre faktorer har innflytelse på hvor godt bremsen fungerer når den er montert på sykkelen. Crescent har hatt mulighet til å legge frem egne data for å underbygge sitt syn. Crescent har imidlertid ikke vært i stand til å gjøre dette, da de selv meddeler at denne modellen dessverre ikke er testet med tanke på bremseeffekt.

Fakta om testen

Testen er gjort av det tyske laboratoriet  Velotech på oppdrag fra NAF og Testfakta i Sverige.

Kriterier for utvalg av elsykler: 

 • Pris omkring 20 000 til 25 000 kroner 
 • Pendlersykkel med lavt innsteg (easy entry) 
 • Maks motorstyrke på 250W. 

Ut i fra disse kriteriene har forhandlerne valgt sykkelmodeller til testen. Alle syklene har midtstilt motor (navmotor) med en motorstyrke på 250 W, ifølge produsenten. Batteriet er plassert på rammen. 

Testparametre 

Rekkevidde 

Rekkevidden måles i laboratoriets testrigg med en simulert belastning tilsvarende en person som veier 90 kg. Testen ble gjort i 6 % helning og på plan flate. I helning ble det simulert en pedalkraft tilsvarende 100 Watt og på plan flate 70 Watt. Pedalhastigheten ble stilt inn på 60 omdreininger i minuttet, som tilsvarer en normal hastighet for mange syklister. Syklene ble testet både med maksimal og minimum el-assistanse. 

Målingen gir et godt bilde på forskjellen i rekkevidde mellom syklene. Flere parametre påvirker resultatet, blant annet batteriets kapasitet, motorens effektivitet og den mekaniske motstanden, dvs hvor mye kraft som tapes mellom den kraften man legger i pedalen og det man får ut på bakhjulet. Hvor langt man kommer ved faktisk bruk av sykkelen, avhenger av mange faktorer som vindforhold, hvor jevnt du tråkker, topografi og hvor mye support (el-assistanse) du velger å bruke. 

Resultatene er også sammenholdt med hastigheten på sykkelen, som i stor grad er avhengig av hvor mye support sykkelen gir. Syklene som gir relativt høy support i alle effektnivå, bruker også mer batterikapasitet. Til gjengjeld kan man sykle raskere på disse syklene med samme pedalkraft fordi man kan bruke et høyere gir. 

Testingeniøren gjør klart til bremsetest. Foto: Stefan Ernst.
Testingeniøren gjør klart til bremsetest. Foto: Stefan Ernst.

Teknisk prestasjon 

Effektivitet 

Teknisk prestasjon handler om flere ting; For det først handler det om sykkelen evne til å ta vare på kraften som syklisten legger på pedalene. Kraften fra pedalene overføres til underlaget via kjeden, giret og bakhjulet. Til sammen med et kulelager skaper disse delene av sykkelen  mekanisk motstand som spiser opp en del av energien. 

Supportfaktor (el-assistanse) 

Supportfaktoren, som også hører til den tekniske prestasjonen, angir kraften som motoren bidrar med i forhold til den manuelle pedalkraften. Hvis man trykker på pedalene med en kraft på 100 W og sykkelens bakhjul leverer 400 V, er supportfaktoren 3. Måling av supportfaktoren gjøres ved 6 prosent helning med en pedalkraft på 100 W og en omdreining på 60 ved maksimal support (el-assistanse). 

Oppfyller syklene lovmessige krav 

Den tredje delen av teknisk prestasjon handler om hvordan syklene er tilpasset lovmessige krav med maks motorstyrke på 250 W og en maksfart på 25 km/h +/- 10 % før sykkelen slutter å gi el-assistanse. 

Bremser 

Syklenes bremsekraft ble testet i laboratoriets testrigg på vått og tørt underlag i tråd med offisiell standard. Håndbremsene ble aktivert med en kraft på 80 N, og fotbrems med en kraft på 200 N. Bremseeffekten testes med den maksimale vekten som er angitt for sykkelen (sykkel+fører+last).

Testpanel bestående av spesialister fra laboratoriet testkjører syklene. Foto: Stefan Ernst.
Testpanel bestående av spesialister fra laboratoriet testkjører syklene. Foto: Stefan Ernst.
​​​​

 Kjøreegenskaper 

Et testpanel som består av spesialister og vanlige syklister med kobling til laboratoriet, har testkjørt syklene. 

De har lagt vekt på følgende faktorer: 

 • Elmotorens support og smidighet ved start og stopp 
 • Kraftig nedbremsing og start i motbakke 
 • Start med og uten el-assistanse 
 • Balanse, manøvrering og komfort 
 • Vibrasjoner og stabilitet 
 • Girenes funksjon 
 • Håndtakenes utforming og ergonomi 

Laboratoriet vurderte også: 

 • Om syklene viser tegn til vingling/risting ved lav og høy hastighet 
 • Displayets informasjon og lesbarhet 
 • Hvor enkelt det er å ta av, lade og sette på igjen batteriet
Sykkelens bremsekraft måles på testrigg på simulert vått underlag. Foto: Stefan Ernst.
Sykkelens bremsekraft måles på testrigg på simulert vått underlag. Foto: Stefan Ernst.

Karaktersetting 

Resultatet fra laboratorietesten er verdsatt og vektet sammen til en totalverdi i samråd med laboratoriet, med en skal fra 1 til 10 der 10 er best. 

Karakterene fra de ulike delmomentene er vektet slik: 

 • Rekkevidde og support 40 % 
 • Bremser 20% 
 • Kjøreegenskaper 20% 
 • Teknisk prestasjon 20%

TABLE OF TEST RESULTS

Fler nyheter

Laboratorietest

Ny test av luftrensere avslører store forskjeller i kapasitet

Testfaktas laboratorietest av luftrensere for rom av middels størrelse viser store forskjeller i evnen til å rense luften – til tross for likeverdig ytelse ifølge produsentenes opplysninger. Totalt er 13 modeller på det europeiske markedet testet og sammenlignet når det gjelder evnen til å eliminere luftforurensninger og allergene partikler.

Laboratorietest

Canvac luftrenser CLR6540V

Testfakta Research har på oppdrag fra Elon laboratorietestet Canvac CLR6540V luftrenser. Canvac har høy makskapasitet, klarer å rense rom opp til 15 kvadratmeter ved svært lavt lydnivå (20 dB) og er enkel å bruke.

Laboratorietest

Midun takmaling hvit helmatt

Testfakta Research har laboratorietestet Midun takmaling på oppdrag fra Byggmax. Midun presterer gjennomgående godt og oppfyller med god margin kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Midun Lett hånd- og fugesparkel

Testfakta Research har laboratorietestet Midun Lett hånd- og fugesparkel på oppdrag fra Byggmax. Midun presterer gjennomgående godt og oppfyller med god margin kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

 

Laboratorietest

Billige badehåndklær nesten like gode som de dyreste

Et badehåndkle skal tørke deg raskt, være slitesterkt og holde seg fint lenge. Vår laboratorietest viser at det er penger å spare. Av ni vanlige badehåndklær svarer nemlig både de eksklusive og de billigere alternativene til forventningene.

Laboratorietest

Rustas flyttekartong PRO

Testfakta Research har på oppdrag av Rusta AB gjennomført en laboratorietest av Rustas oppgraderte flyttekartong PRO. Rustas flyttekartong presterer gjennomgående godt og oppfyller med god margin kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Kvaliteten på lakken viktig for parkettens slitestyrke

Parkett på kjøkkenet eller i gangen? For 30 år siden var det utenkelig å legge et flott parkettgulv i de mest utsatte områdene av hjemmet. Men Testfaktas laboratorietest viser at de fleste parkettgulv i dag tåler hard belastning. Kvaliteten bestemmes som regel av overflatelakken, som er avgjørende for slitasje, flekker og slag mot gulvet.

Laboratorietest

Sommerens beste gassgrill - en stor test av seks merker

Det er stor variasjon i varmeegenskaper, rustbestandighet og gassforbruk mellom ulike gassgriller. Og dyrere griller er ikke alltid bedre, viser Testfaktas test av seks merker.

Laboratorietest

Den billigste kabinkofferten nesten like god som den dyreste

I dag er det mange som reiser med bare kabinkoffert, både på kortere og lengre reiser. Men Testfaktas test viser at kvaliteten varierer mellom de ulike produsentene.

Laboratorietest

Store forskjeller i test av vintersko for barn

Ingen liker å være våt og kald på beina. Men hvilken vintersko holder barnas føtter tørre og varme i regn og slaps? Testfakta har testet.

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta här.