Midun takmaling hvit helmatt

Midun takmaling hvit helmatt

Malingsforbruk per kvadratmeter malt flate vurderes. Foto: Matthieu Colin
Malingsforbruk per kvadratmeter malt flate vurderes. Foto: Matthieu Colin
Hvor mye skadelige stoffer malingen avgir, måles i 28 dager. Foto: Eurofins
Hvor mye skadelige stoffer malingen avgir, måles i 28 dager. Foto: Eurofins
Emisjon av skadelige stoffer fra malingen måles på en malt flate. Foto: Eurofins
Emisjon av skadelige stoffer fra malingen måles på en malt flate. Foto: Eurofins
Malingens hvithet måles med et såkalt spektrofotometer. Foto: Matthieu Colin
Malingens hvithet måles med et såkalt spektrofotometer. Foto: Matthieu Colin
For å vurdere utbedringsevnen, sammenlignes nyanse og struktur mellom de malte flatene. Foto: Matthieu Colin
For å vurdere utbedringsevnen, sammenlignes nyanse og struktur mellom de malte flatene. Foto: Matthieu Colin
I testene påføres malingen på ulike underlag med rull. Foto: Matthieu Colin
I testene påføres malingen på ulike underlag med rull. Foto: Matthieu Colin
Sluttresultatet på den malte flaten vurderes. Vurderingen omfatter flatens jevnhet, struktur og eventuelle spor av rullen. Foto: Matthieu Colin
Sluttresultatet på den malte flaten vurderes. Vurderingen omfatter flatens jevnhet, struktur og eventuelle spor av rullen. Foto: Matthieu Colin
Malingens dekkevne vurderes med måleinstrument. Foto: Matthieu Colin
Malingens dekkevne vurderes med måleinstrument. Foto: Matthieu Colin
Malingsforbruk per kvadratmeter malt flate vurderes. Foto: Matthieu Colin
Malingsforbruk per kvadratmeter malt flate vurderes. Foto: Matthieu Colin
Laboratorietest

Testfakta Research har laboratorietestet Midun takmaling på oppdrag fra Byggmax. Midun presterer gjennomgående godt og oppfyller med god margin kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest
Testfakta Research Publisert: 23 Okt, 2020
Läs senare

Testfaktas kvalitetsmerking stiller strenge krav. Takmalingen gjennomgår en standardisert testprosedyre som omfatter hovedmomentene dekkevne, brukervennlighet, sluttresultat og emisjon av flyktige organiske forbindelser.

For å oppfylle kriteriene for Testfaktas kvalitetsmerking, kreves det at takmalingen presterer gjennomgående godt i samtlige testmomenter, ikke avviker fra produktdeklarasjonen og ligger innenfor grenseverdien for emisjon av flyktige organiske stoffer. Kvalitetsstempelet Verified Quality & Performance garanterer dermed at produktet holder en gjennomgående høy kvalitet.

For å få en oppfatning av Miduns relative kvalitet og ytelse, er produktet testet og sammenlignet med Nordsjö Professional takmaling. Resultatet fra laboratorietesten viser at produktene er likeverdige.

Midun takmaling hvit helmatt

Laboratorietesten er utført av Eurofins ATS i Frankrike og Eurofins Produkt Testing i Danmark, der det danske laboratoriet utfører emisjonstestene og det franske har ansvar for å teste kvalitet og ytelse.

[PDF]

Testen omfatter følgende delmomenter:

Dekkevne
To brede, svarte striper males på en gipsplate og får tørke helt. De svarte stripene overmales med takmalingen i to omganger, med en tørketid på 4 timer mellom påføringene. Den malte flaten får deretter tørke i ytterligere 7 timer, og deretter måles og vurderes takmalingens dekkevne. Dekkevnen angis i prosent.

Sprekkdannelse
Malingen påføres i ulikt antall strøk opptil en tykkelse på maksimalt 2 mm (20 strøk). Etter 2 uker vurderes de ulike strøkene med hensyn til sprekkdannelse. Det laveste antallet strøk som gir opphav til sprekker, noteres. Jo flere antall strøk til sprekkdannelse, desto bedre.

Utbedringsmaling
For å simulere utbedringsmaling av en allerede malt flate, males en gipsplate med tre strøk maling. Etter 30 minutter og etter 7 dager males en mindre del av den allerede malte flaten på gipsplaten. Forskjell mellom den «utbedringsmalte» flaten og omgivende flater vurderes.

Sluttresultat
To strøk maling males på en gipsplate med en tørketid på 4 timer mellom strøkene. Den malte flaten får deretter tørke i ytterligere 7 timer, og deretter vurderes sluttresultatet. I vurderingen inngår overflatens finish, spor etter rull og eventuelle ujevnheter i den malte flaten.

Påføring
Brukervennlighet ved påføring med rull vurderes. Hvor lett er malingen å jobbe med – renner den, drypper den og spruter den mye ved maling. Alle eventuelle problemer ved påføringen rapporteres.

Emisjonsanalyse
Laboratoriet har analysert hvor mye flyktige organiske forbindelser (VOC) takmalingen avgir til romluften. Flyktige organiske forbindelser er kjemikalier som kan forårsake allergiske plager, hodepine og kvalme. Målingen gjøres etter henholdsvis tre og 28 døgn. Resultatene fra analysen sammenlignes med lovfestede tyske krav for emisjon fra byggprodukter (AgBB). Det svenske regelverket regulerer ikke hvor mye VOC byggprodukter kan avgi.

 

TABLE OF TEST RESULTS

Fler nyheter

Laboratorietest

Rusta lyslenke

Testfakta Research har på oppdrag av Rusta AB gjennomført en laboratorietest av Rustas lyslenke Outdoor LED Light System. Rustas lyslenke er testet sammen med sammenlignbare lyslenker fra Jula og Markslöjd. Lyslenken fra Rusta presterer gjennomgående godt og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Den skarpeste kokkekniven skjærer ikke hull i lommeboka

En god kokkekniv i budsjettklassen? Testfakta har fått testet ti kniver med et pristak på 1000 kroner. Testen viser at mange kniver har høy kvalitet og at man kan få en virkelig god kokkekniv for noen hundrelapper. 

Laboratorietest

Testfaktas test av tørketromler

Testfaktas tester utføres av uavhengige og spesialiserte test‑ og forskningslaboratorier i Testfaktas laboratorienettverk. Testene fokuserer på tørketrommelens evne til å tørke vasken, støynivå, brukervennlighet og energieffektivitet. Formålet med testene er å løfte frem produkter med gode egenskaper, og å hjelpe fabrikanter og forhandlere med å utvikle sitt tilbud til forbrukeren.

Laboratorietest

Elvita tørketrommel CTT7800V

Testfakta Research har på oppdrag av elektronikk‑ og hvitevarekjeden Elon gjennomført en laboratorietest av Elvita tørketrommel. Tørketrommelen er testet sammen med sammenlignbare tørketromler fra Cylinda og Electrolux. Elvitas tørketrommel presterer gjennomgående godt og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Testfaktas test av vaskemaskiner

Testfaktas tester utføres av uavhengige og spesialiserte test‑ og forskningslaboratorier i Testfaktas laboratorienettverk. Testene fokuserer på vaskemaskinenes evne til å vaske, skylle og sentrifugere, brukervennlighet og energieffektivitet. Formålet med testene er å løfte frem produkter med gode egenskaper, og å hjelpe fabrikanter og forhandlere med å utvikle sitt tilbud til forbrukeren.

Laboratorietest

Elvita vaskemaskin CTM7840V

Testfakta Research har på oppdrag av elektronikk‑ og hvitevarekjeden Elon gjennomført en laboratorietest av Elvita vaskemaskin. Vaskemaskinen er testet sammen med sammenlignbare vaskemaskiner fra Cylinda og Electrolux. Elvitas vaskemaskin presterer gjennomgående godt og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Rustas ferdigblandede vindusspylervæske -18°C

Testfakta Research har på oppdrag av Rusta AB gjennomført en laboratorietest av Rustas ferdigblandede vindusspylervæske. Testen er utført av tyske Dekra og viser at spylervæsken presterer gjennomgående godt og oppfyller kravene til Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance med god margin.

Trådløs mister snart kraften

Trådløst høres praktisk ut, men plutselig kan det være slutt.

Testfaktas laboratorietest av sju batteridrevne støvsugere viser at en av dem ikke klarer mer enn seks minutters drift etter fullading.

– Med denne får man knapt nok støvsugd ett rom før man må stoppe, sier Albrecht Liskowsky, som er ansvarlig testleder på det tyske laboratoriet.

Elsykkelens bremser er for dårlige

Rekkevidden blir bedre og konstruksjonene mer stabile. Men noen av elsyklene har ikke gode nok bremser.

Laboratorietest

Best beskyttelse med den billigste sykkellåsen

Sykkelinteressen har skutt i været under pandemien. Samtidig har det vært en økning i antall sykkeltyverier. Hvilken lås skal man kjøpe for å stoppe tyven mest mulig effektivt? Testfakta har fått testet åtte vanlige sykkelåser, hvorav sju er sertifisert. Det viser seg at de billigste låsene gir best beskyttelse.

 

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta här.