Testfaktas test av vaskemaskiner

Testfaktas test av vaskemaskiner

Foto: SLG
Foto: SLG
Laboratorietest

Testfaktas tester utføres av uavhengige og spesialiserte test‑ og forskningslaboratorier i Testfaktas laboratorienettverk. Testene fokuserer på vaskemaskinenes evne til å vaske, skylle og sentrifugere, brukervennlighet og energieffektivitet. Formålet med testene er å løfte frem produkter med gode egenskaper, og å hjelpe fabrikanter og forhandlere med å utvikle sitt tilbud til forbrukeren.

Laboratorietest
Testfakta Research Publisert: 13 Okt, 2021
Läs senare

Laboratorietestene av vaskemaskiner baseres på offisielle krav og retningslinjer (EN 60456) og omfatter hovedmomentene rengjøringseffektivitet, skylleeffektivitet, sentrifugeringseffektivitet, energi‑ og vannforbruk, brukervennlighet samt konstruksjonskvalitet og sikkerhet.

Samtlige ytelsestester kjøres mot en standard-referansemaskin med gjennomgående god ytelse. Avvik mot referansemaskinen ligger til grunn for vurdering og karaktersetting av vaskemaskinens ytelse.
 

LABORATORIETESTEN

1. Funksjoner og spesifikasjoner
I et første trinn går laboratoriet gjennom vaskemaskinens dokumentasjon og noterer maskinens funksjoner og andre relevante fakta.

Foto: SLG
Foto: SLG

2. Rengjøringseffektivitet
Vaskemaskinens evne til å vaske rent testes for hvitvask, bomull ved 40 °C. Hvite bomullstekstiler med standardiserte flekker vaskes i fem omganger. Vaskemaskinen lastes med fylltekstiler i bomull ifølge angitt maksimalkapasitet.
Etter vask og tørk vurderes renheten instrumentelt og sammenlignes med resultatet for standard-referansemaskinen. Middelverdien fra fem vasker sammenlignet med referansemaskinen gir en indeks som ligger til grunn for vurdering og karaktersetting.

Standard tilsmussede stoffstrimler brukes for å bestemme vaskeytelsen. Foto: Anna Sigge
Standard tilsmussede stoffstrimler brukes for å bestemme vaskeytelsen. Foto: Anna Sigg

3. Skylleeffektivitet
Etter skylling sentrifugeres vasken, og skyllevannet samles opp for analyse av vaskemiddelrester. Innholdet av vaskemiddelrester sammenlignes med verdien for standard-referansemaskinen. Middelverdien fra fem skyllinger sammenlignet med referansemaskinen gir en indeks som ligger til grunn for vurdering og karaktersetting.

Foto: Anna Sigge
Foto: Anna Sigge

4. Sentrifugeringseffektivitet
Fuktighetsinnholdet etter sentrifugering måles ved veiing før og etter vask. Fuktighetsinnholdet sammenlignes med verdien for standard-referansemaskinen. Middelverdien fra fem sentrifugeringer ligger til grunn for vurdering og karaktersetting.

Veiing av testvask etter avsluttet program. Foto: SLG
Veiing av testvask etter avsluttet program. Foto: SLG

5. Programtid
Den totale programtiden for et komplett vaskeprogram (vask, skylling og sentrifugering) registreres.

Foto: SLG
Foto: SLG

6.Vanntemperatur
Vanntemperaturen og temperaturen i tekstilene under hovedvaskprogrammet måles kontinuerlig. Temperaturen bør ikke avvike for mye fra det valgte programmet – i dette tilfellet 40 °C – og være så stabil som mulig under hele hovedvaskprogrammet.

Det brukes en sensor for å måle vasketemperaturen inne i klesvasken. Foto: SLG
Det brukes en sensor for å måle vasketemperaturen inne i klesvasken. Foto: SLG

7.Energiforbruk
Det totale energiforbruket under et komplett vaskeprogram (vask, skylling og sentrifugering) registreres og settes i forhold til maskinens kapasitet i kilo. Energiforbruket sammenlignes med verdien for standard-referansemaskinen. Middelverdien for fem vask ligger til grunn for vurdering og karaktersetting. Jo lavere energiforbruk i kWh per kg vask, desto bedre energieffektivitet.

I den samlede vurderingen av energiforbruk tas det også hensyn til maskinens sentrifugeringseffektivitet med tanke på etterfølgende tørking av vasken.

8. Vannforbruk
Det totale vannforbruket under et komplett vaskeprogram (vask, skylling og sentrifugering) registreres og settes i forhold til maskinens kapasitet i kilo. Vannforbruket sammenlignes med verdien for standard-referansemaskinen. Middelverdien for fem vask ligger til grunn for vurdering og karaktersetting.

9. Brukervennlighet
Evalueringen av brukervennlighet består av følgende deler:

 • Manualen

 • Installasjon og oppstart

 • Innstillinger og valg av vaskeprogram

 • Knapper, brytere og display

 • Rengjøring av filter

 • Fylle på vaskemiddel

 • Rengjøring av filter og vaskemiddelkammer

Vurdering av filter. Foto: SLG
Vurdering av filter. Foto: SLG

10. Konstruksjonskvalitet og sikkerhet
I løpet av testen blir det gjort en overordnet vurdering av vaskemaskinens konstruksjon og kvalitet. Vurderingen omfatter også sikkerhet for brukeren. Forekomst av skarpe kanter, større gliper eller andre skaderisikoer noteres, og det samme gjøres for sikkerhetsmangler i strøm‑ og vannkoblinger.

Kontroll av produktsikkerhet og konstruksjonskvalitet. Foto: SLG
Kontroll av produktsikkerhet og konstruksjonskvalitet. Foto: SLG


TOLKING OG KARAKTERSETTING AV RESULTATET

Måleresultatene fra testen tolkes og karaktersettes i samråd med det utførende laboratoriet. Karaktersettingen gjøres på en skala fra 1 til 10, der 10 er best. Karakterer under 6 gis kun dersom ytelsen er dårlig, eller dårligere enn det man rimelig kan forvente for denne type produkt.

Karakterene fra de ulike delene av testen er slått sammen til en totalkarakter med følgende vekting:

A. Vaskeeffektivitet 60 %

 • Rengjøringseffektivitet 50 %

 • Skylleeffektivitet 25 %

 • Sentrifugeringseffektivitet 25 %

B. Konstruksjonskvalitet og sikkerhet 20 %

C. Energi‑ og vannforbruk 10 %

 • Sentrifugeringseffektivitet 33 %

 • Energiforbruk 33 %

 • Vannforbruk 33 %

D. Brukervennlighet 10 %


KRITERIER FOR TESTFAKTAS KVALITETSMERKING

Testfakta tester og verifiserer vaskemaskiner i ulike kategorier. Kategoriseringen gjøres ut fra vaskemaskinens deklarerte kapasitet.

Best i test

Best i test
I en benchmark-test der formålet er å kåre et testvinnende produkt, «Best i test», testes et representativt utvalg av sammenlignbare produkter for et spesifikt marked. Vaskemaskinen som presterer sammenlagt best (høyest totalkarakter), kåres som vinner.

Verified Quality & Performance

Verified Quality & Performance
I en verifiseringstest testes vaskemaskinen frittstående eller i sammenligning med noen få utvalgte referansemaskiner. Vurdering og karaktersetting følger samme retningslinjer som under en benchmark-test. Kriteriene for å kvalifisere seg til Testfakta Verified Quality & Performance er en totalkarakter på minimum 8,0 (+/- 2,5 %), og ingen av delkarakterene (A–D ovenfor) må være under 6,0 (+/- 2,5 %).

Fler nyheter

Laboratorietest

Rusta lyslenke

Testfakta Research har på oppdrag av Rusta AB gjennomført en laboratorietest av Rustas lyslenke Outdoor LED Light System. Rustas lyslenke er testet sammen med sammenlignbare lyslenker fra Jula og Markslöjd. Lyslenken fra Rusta presterer gjennomgående godt og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Den skarpeste kokkekniven skjærer ikke hull i lommeboka

En god kokkekniv i budsjettklassen? Testfakta har fått testet ti kniver med et pristak på 1000 kroner. Testen viser at mange kniver har høy kvalitet og at man kan få en virkelig god kokkekniv for noen hundrelapper. 

Laboratorietest

Testfaktas test av tørketromler

Testfaktas tester utføres av uavhengige og spesialiserte test‑ og forskningslaboratorier i Testfaktas laboratorienettverk. Testene fokuserer på tørketrommelens evne til å tørke vasken, støynivå, brukervennlighet og energieffektivitet. Formålet med testene er å løfte frem produkter med gode egenskaper, og å hjelpe fabrikanter og forhandlere med å utvikle sitt tilbud til forbrukeren.

Laboratorietest

Rusta glassrekkverk

Testfakta Research har på oppdrag av Rusta AB gjennomført en laboratorietest av Rustas glassrekkverk beregnet for montering på balkong. Rustas glassrekkverk er testet sammen med sammenlignbare glassrekkverk fra Bauhaus og Jula. Glassrekkverket fra Rusta presterer gjennomgående godt og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Rusta kaffetrakter Kitchen Gear

Testfakta Research har på oppdrag av Rusta AB gjennomført en laboratorietest av Rustas kaffetrakter Kitchen Gear. Rustas kaffetrakter er testet sammen med sammenlignbare traktere fra Braun og Coline. Kaffetrakteren fra Rusta presterer gjennomgående godt og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Rusta yogamatte Premium Grip

Testfakta Research har på oppdrag av Rusta laboratorietestet Rustas yogamatte Premium Grip. Yogamatten presterer gjennomgående godt og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Rusta yogamatte Premium Support

Testfakta Research har på oppdrag av Rusta laboratorietestet Rustas yogamatte Premium Support. Yogamatten presterer gjennomgående godt og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Kvalitetskontroll av Byggmax terrassevirke

Testfakta Research har på oppdrag fra Byggmax laboratorietestet og kontrollert kvaliteten på Byggmax terrassevirke. Resultatet for fire ulike batcher viser at terrassevirket oppfyller kravene til virkeskvalitet og impregnering, samt at de leverte lengdene tilsvarer spesifikasjonen.

Laboratorietest

Rusta dampstrykejern Berry 2200W

Testfakta Research har på oppdrag av Rusta AB gjennomført en laboratorietest av Rustas dampstrykejern Berry 2200 W. Rustas dampstrykejern presterer gjennomgående godt og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Elvita tørketrommel CTT7800V

Testfakta Research har på oppdrag av elektronikk‑ og hvitevarekjeden Elon gjennomført en laboratorietest av Elvita tørketrommel. Tørketrommelen er testet sammen med sammenlignbare tørketromler fra Cylinda og Electrolux. Elvitas tørketrommel presterer gjennomgående godt og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Elvita vaskemaskin CTM7840V

Testfakta Research har på oppdrag av elektronikk‑ og hvitevarekjeden Elon gjennomført en laboratorietest av Elvita vaskemaskin. Vaskemaskinen er testet sammen med sammenlignbare vaskemaskiner fra Cylinda og Electrolux. Elvitas vaskemaskin presterer gjennomgående godt og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance.

Laboratorietest

Rustas ferdigblandede vindusspylervæske -18°C

Testfakta Research har på oppdrag av Rusta AB gjennomført en laboratorietest av Rustas ferdigblandede vindusspylervæske. Testen er utført av tyske Dekra og viser at spylervæsken presterer gjennomgående godt og oppfyller kravene til Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance med god margin.

Trådløs mister snart kraften

Trådløst høres praktisk ut, men plutselig kan det være slutt.

Testfaktas laboratorietest av sju batteridrevne støvsugere viser at en av dem ikke klarer mer enn seks minutters drift etter fullading.

– Med denne får man knapt nok støvsugd ett rom før man må stoppe, sier Albrecht Liskowsky, som er ansvarlig testleder på det tyske laboratoriet.

Elsykkelens bremser er for dårlige

Rekkevidden blir bedre og konstruksjonene mer stabile. Men noen av elsyklene har ikke gode nok bremser.

Laboratorietest

Den beste luftrenseren utmerker seg ved å være effektiv under alle forhold

To fabrikater skiller seg ut i Testfaktas store laboratorietest av luftrensere med høy kapasitet, men Blueair 7700i står alene igjen på toppen av pallen når resultatene fra både maksimumsinnstilling og mer stillegående gange slås sammen.

– Både Blueair og Electrolux har høyere kapasitet enn konkurrentene i testen, forklarer Tobias Eriksson, testleder ved laboratoriet RISE i Borås.

Laboratorietest

Best beskyttelse med den billigste sykkellåsen

Sykkelinteressen har skutt i været under pandemien. Samtidig har det vært en økning i antall sykkeltyverier. Hvilken lås skal man kjøpe for å stoppe tyven mest mulig effektivt? Testfakta har fått testet åtte vanlige sykkelåser, hvorav sju er sertifisert. Det viser seg at de billigste låsene gir best beskyttelse.

 

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta här.