Buksebleiene som holder tett hele natten

Uppdragstest

Buksebleiene som holder tett hele natten

Dukken ligger på ryggen mens urin injiseres til det oppstår lekkasje. Foto: SGS
For å måle absorpsjonshastigheten injiseres 75 ml urin i fire omganger med 10 minutters mellomrom. Foto: SGS
Tørrheten mot huden måles under et bestemt trykk. Foto: SGS
Bleiens ulike komponenter veies. Foto: SGS
Bleiens totale absorpsjonsevne måles ved at den får ligge i et vannbad i en fastsatt tid. Foto: SGS
Etter vannbadet sentrifugeres bleien for å måle væskevolumet den har absorbert. Foto: SGS
Laboratorietest

Buksebleier har blitt stadig vanligere for småbarnsforeldre. I årenes løp har buksebleiene blitt forbedret slik at de gir god beskyttelse mot lekkasje ikke bare om dagen, men også om natten.
- Forskjellene ligger mer i passformen for barnet ditt, forklarer Cedric Schoorens, testleder i laboratoriet SGS France, som har utført testene.

Laboratorietest
Testfakta Research Publisert: 28 Feb, 2022
Läs senare

Stadig flere foreldre vurderer å bytte til buksebleier når barnet begynner å reise seg og kanskje tar sine første skritt. Buksebleier har ofte bedre passform enn bleier med teip, fordi de tilpasser seg bedre til babyens kroppsform og bevegelser.

Buksebleier gir barnet like god beskyttelse mot lekkasje – forutsatt at størrelsen er riktig for barnet. I motsetning til tradisjonelle teipbleier er det ikke mulig å justere eller stramme buksebleiene. Hvis buksen er for stor eller ikke passer barnet skikkelig, øker risikoen for lekkasje.

- Den vanligste årsaken til lekkasje er nok at buksebleien ikke sitter helt riktig eller kanskje er snudd bak frem. Det kan kreves litt øvelse for at bleien skal sitte godt, sier Cedric Schoorens.

[PDF]

Testfakta har bedt et av de ledende testlaboratoriene for bleier og andre typer hygieneprodukter, det franske laboratoriet SGS, om å teste 14 ulike buksebleier i størrelse 4 på det nordiske markedet. Størrelsen, som ofte kalles Maxi, er vanligvis den første buksestørrelsen og er beregnet for barn mellom 7 og 11 kg – enkelte anbefaler den til og med til barn opptil 15 kg. Vektintervallet omfatter barn fra knapt ett år og frem til den første pottetreningen, noe som innebærer at de må passe for barn som krabber, løper, klatrer og leker.

Testen har vurdert alt fra lekkasje til hvor myk bleien er i totalt 15 ulike delmomenter basert på laboratoriets standardprotokoll for testing av bleier. Resultatene fra testen viste at de fleste bleier på markedet gir tilstrekkelig beskyttelse mot lekkasje, men at det finnes betydelige forskjeller i den samlede ytelsen.

Ingen av bleiene er best på alt. Enkelte absorberer svært godt, men er ikke så tørre mot huden. Andre takler rygg- og mageleie uten lekkasje, men ikke sideleie. Det som utmerker de beste bleiene er at de holder et gjennomgående høyt nivå og ikke feiler i noen av testmomentene. Sammenlagt best resultat får Pampers Premium Protection, som holder tett i alle posisjoner og er tørr mot huden.

Et av testmomentene simulerte bleiens evne til å absorbere og holde tett under en hel natts søvn. Dette er den hardeste testen, som viser hvor mye væske buksebleien tåler i ulike sovestillinger – på magen, ryggen og i sideleie. I testen injiserer laboratoriet en urinlignende væske på ulike steder for gutter og jenter, til bleien ikke lenger holder tett og begynner å lekke.

- Vi bruker samme protokoll som vi bruker for å teste egne nattbleier, sier Cedric Schoorens.

I rygg- eller mageleie klarte alle bleiene å fange opp urinen på en tilfredsstillende måte. Det måtte 264 ml urin til før den beste bleien begynte å lekke, sammenlignet med litt over 200 ml for de dårligste. Dette er mer enn tre ganger urinblærens størrelse hos en gjennomsnittlig ettåring, som vanligvis tisser to til tre ganger i løpet av natten.

I sideleie, som kanskje ikke er like vanlig, var det imidlertid større forskjeller. De beste bleiene absorberte like godt i sideleie som i rygg- og mageleie, mens de dårligste bare klarte rundt 100 ml.

Når bleien har sugd opp barnets urin, er det viktig at bleien ikke føles fuktig mot huden, spesielt om natten når samme bleie sitter på over lengre tid. Fuktighet kan forårsake hudirritasjon, og bleien kan føles kald mot barnets hud.

Her spiller det stor rolle hvilke materialer som brukes og hvordan bleiens absorberende kjerne er konstruert. De beste bleiene suger raskt opp urinen og er gode på å kapsle inn væsken og holde det tørt mot huden til barnet. Når det gjelder oppsugingshastigheten var det stor forskjell mellom de beste og de dårligste bleiene. De raskeste klarte hele 75 ml på under 20 sekunder, sammenlignet med drøyt et minutt for de tregeste.

Oppsugingshastigheten er imidlertid ikke hele sannheten – også materialet som brukes som barriere mot barnets hud spiller en stor rolle for tørrheten.

Best på å kapsle inn og holde fuktigheten borte fra barnets hud var Libero Touch, selv om forskjellen mellom de beste bleiene i utvalget ikke var så stor.

Bleiens evne til å puste, eller slippe ut fuktighet, er også testet. I sammenhengen veier ikke dette like tungt som lekkasje og tørrhet, men det er viktig når vi begynner å nærme oss sommeren med varme og høyere luftfuktighet. Men også med bleier som puster bedre, som for eksempel Pampers Premium Protection og Libero Touch, eksponeres huden for fuktighet. Derfor er det viktig å lufte barnet og la huden få puste med jevne mellomrom.

Laboratoriets tester er utført på prøvedukker med standardmål og under sammenlignbare forhold i et strikt laboratoriemiljø. Barn finnes imidlertid i alle størrelser og former, og det er derfor viktig å ta hensyn til passformen og størrelsen for nettopp ditt barn.

 

Fakta om testen

Testfakta Research har på oppdrag av Procter & Gamle gjennomført en sammenlignende laboratorietest av buksebleier på det norske markedet.

Laboratorietesten er utført av SGS Courtray i Frankrike, et uavhengig test- og forskningslaboratorium spesialisert på testing av ulike typer sanitetsprodukter som bleier, bind og inkontinensbeskyttelse.

Før testen ble utvalget av bleier kartlagt, og det ble valgt ut et representativt utvalg av sammenlignbare bleier fra større varemerker og dagligvarekjedenes egne produkter. Kriterier for utvelgelse har vært buksebleier i størrelse 4.

Følgende bleier er testet:

  1. Pampers Premium Protection 
  2. Libero Touch
  3. Libero Up & Go 
  4. Änglamark 
  5. Lillego 

 

Laboratorietesten
Testen er utført ifølge laboratoriets standardprotokoll for buksebleier, utvidet med tester av bleienes mykhet, absorpsjonshastighet og beskyttelse mot lekkasje i sideleie.

Testen omfatter følgende parametere:

A. Tekniske egenskaper

B. Mekaniske egenskaper

C. Den absorberende kjernens oppsugingsevne

D. Absorpsjonshastighet

E. Tørrhet mot huden ved bruk på dagtid

F. Tørrhet mot huden ved bruk om natten

G. Beskyttelse mot lekkasje når barnet ligger på mage og rygg

H. Beskyttelse mot lekkasje med barnet i sideleie

I. Pusteevne

J. Mykhet

 

Tekniske egenskaper
Dokumentasjon av bleiens konstruksjon, materialer i ulike komponenter, vekt og tykkelse samt dimensjoner. I vurderingen er det kun tatt hensyn til bleiens vekt og tykkelse.

Mekaniske egenskaper
For buksebleier omfatter de mekaniske egenskapene bare kraften som trengs for å rive opp bleiens sidepanel når bleien skal tas av barnet. Den optimale kraften ligger i intervallet 25–38 N per 50 mm, noe som innebærer at bleien er lett å rive opp, men ikke risikerer å løsne av seg selv eller ved at barnet drar i den.

Den absorberende kjernens oppsugingsevne
Kjernens totale oppsugingskapasitet måles (hvor mye væske den kan absorbere). De fleste bleier har en oppsugingskapasitet som med god margin overstiger behovet for et mindre barn. Dette er bare en måling som viser forskjeller i bleiens tekniske egenskaper og har ingenting, eller svært lite, å si for bleiens ytelse. Resultatet er derfor ikke tatt med i vurderingen.

Absorpsjonshastighet
Bleiens evne til rask oppsuging av urin. I testen injiseres 75 ml urin i fire omganger med 10 minutters mellomrom. Tiden for oppsuging av hver injeksjon måles, og det legges størst vekt på tiden for de to første injeksjonene.

Tørrhet mot huden ved bruk på dagtid
Bleiens evne til å holde seg tørr mot barnets hud simuleres for bruk på dagtid, dvs. når barnet står, går og sitter. Bleien plasseres på en dukke i stående posisjon, og kunstig urin injiseres i ulike områder for å simulere bruk på gutt eller jente. Fuktigheten mot barnets hud måles etter at bleien utsettes for lavt trykk over kortere tid.

Tørrhet mot huden ved bruk om natten
Bleiens evne til å holde seg tørr mot barnets hud simuleres for bruk på nattestid, dvs. når barnet sover. Bleien plasseres på en dukke i liggende posisjon, og kunstig urin injiseres i ulike områder for å simulere bruk på gutt eller jente. Under testen roteres dukken mellom rygg- og mageleie. Fuktigheten mot huden måles etter at bleien utsettes for høyere trykk over lengre tid sammenlignet med bruk på dagtid.

Beskyttelse mot lekkasje når barnet ligger på mage og rygg
Bleiens evne til å absorbere urinen før den begynner å lekke når barnet ligger på ryggen eller magen om natten. Bleien plasseres på en dukke i liggende posisjon, og kunstig urin injiseres i ulike områder for å simulere bruk på gutt eller jente. Under testen roteres dukken mellom rygg- og mageleie. Når bleien begynner å lekke avbrytes testen, og mengden injisert urin noteres, samt hvor lekkasjen har oppstått.

Beskyttelse mot lekkasje med barnet i sideleie
Bleiens evne til å absorbere urinen før den begynner å lekke når barnet ligger på siden om natten. Bleien plasseres på en dukke, og kunstig urin injiseres når dukken ligger på høyre eller venstre side. Når bleien begynner å lekke avbrytes testen, og mengden injisert urin noteres, samt hvor lekkasjen har oppstått.

Pusteevne
Bleiens evne til å puste (ventilere bort fuktighet) testes ved å måle mengden av fuktighet som bleien avgir på utsiden.

Mykhet
Bleiens mykhet på innsiden måles digitalt. Målingen omfatter fibrenes mykhet, overflatens struktur, overflatens densitet og hvor fleksibelt overflatesjiktet er.

 

Tolking og karaktersetting

Resultatene fra testen er karaktersatt i samråd med laboratoriet. Karakterene er satt på en 10-graders skala, der 10 er best. Karakterer under 6 er bare gitt hvis resultatene anses som dårlige eller betydelig dårligere sammenlignet med øvrige produkter i utvalget.

I totalkarakteren er delkarakterene for de ulike testparametrene vektet sammen som følger:

Beskyttelse mot lekkasje: 45 %

G. Beskyttelse mot lekkasje når barnet ligger på mage og rygg: 70 %
H. Beskyttelse mot lekkasje med barnet i sideleie: 30 %

Tørrhet mot huden: 25 %

E. Tørrhet mot huden ved bruk på dagtid: 20 %
F. Tørrhet mot huden ved bruk om natten: 60 %
D. Absorpsjonshastighet: 20 %
I. Pusteevne: 10 %
J. Mykhet: 10 %

Håndterbarhet, vekt og tykkelse: 10 %

B. Mekaniske egenskaper: 50 %
C. Vekt og tykkelse: 50 %

 

Interessante fakta

Hvert gram i økt vekt for en bleie forårsaker 5 kg mer avfall i løpet av den totale bleiebruken. Det betyr at forskjellen mellom de letteste og de tyngste gir cirka 70 kg mer avfall gjennom hele bleieperioden.

 

TABLE OF TEST RESULTS

Facebook Comments

Fler nyheter

Laboratorietest

Kvalitet koster når det gjelder arbeidsbukser

Et par behagelige, stretchy arbeidsbukser gjør arbeidet både enklere og mer behagelig. Testen viser at slitesterke bukser koster mer, men holder lenger, og er dermed både mer økonomiske i lengden og samtidig et bedre miljøvalg.

Laboratorietest

Clas Ohlson Ceramic Frying Pan

Testfakta Research har på oppdrag av Clas Ohlson AB gjennomført en laboratorietest av Clas Ohlsons non-stick-stekepanne med keramisk belegg. Clas Ohlsons stekepanne presterer svært godt til godt i samtlige av testens delmomenter og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance med god margin.

Laboratorietest

Clas Ohlson Vinterviken – kunstig juletre

Testfakta Research har på oppdrag av Clas Ohlson gjennomført en laboratorietest av Clas Ohlsons juletre Vinterviken. Juletreet er testet sammen med sammenlignbare juletrær fra Star Trading og Jula. Juletreet fra Clas Ohlson presterer gjennomgående godt i samtlige testmomenter og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance med god margin.

Laboratorietest

Dyr airfryer ingen garanti for perfekte pommes frites

En airfryer i budsjettklassen gir i mange tilfeller både bedre pommes frites og bruker mindre energi enn en dyrere variant. Dessuten er det lavere risiko for å brenne seg.

Laboratorietest

Vinterdresser – pris ingen garanti for kvalitet

Vi forventer at de skal holde barna tørre og tåle sklia og hard lek på lekeplassen. Dette er også tilfelle for flere av vinterdressene i Testfaktas test, men på langt nær alle. Og prisen er ingen garanti for kvalitet – testens dyreste dress utmerker seg negativt.

Laboratorietest

Rusta støvsugere Silence 700W

Testfakta Research har gjennomført en laboratorietest av Rusta støvsugere Silence på oppdrag fra Rusta AB. Rustas støvsuger er testet sammen med sammenlignbare støvsugere med ledning og pose fra blant annet Miele og Nilfisk. Støvsugeren fra Rustas fungerer generelt godt og oppfyller kravene til Testfaktas kvalitetsmerke Verified Quality & Performance.

Langtidstest av elsykler - resultater

1000 km i hverdagen – hvordan går det med elsykler utenfor laboratoriemiljøet?

Laboratorietest

Valget av oppvaskmiddel er viktigere enn noen tror

Testfakta har sammenlignet syv vanlige merker av oppvaskmiddel på det norske markedet og kan fortelle deg hvilke som er verdt pengene, og hvilke du kan hoppe over.

Laboratorietest

Hodelykter – uforutsigbare lyskilder i høstmørket

Høstmørket er en utfordring for alle som vil bevege seg fritt utendørs. Testfaktas store laboratorietest av hodelykter avslører ekstreme effektfall som øker risikoen for at det kan bli svart på løperunden eller lufteturen med hunden. Dessuten stemmer sjelden produsentenes angitte rekkevidde i meter.

Laboratorietest

Rusta badehåndkle Emma

Testfakta Research har på oppdrag av Rusta AB gjennomført en laboratorietest av Rustas badehåndkle Emma. Badehåndkleet Emma presterer gjennomgående godt i samtlige testmomenter og oppfyller kravene for Testfaktas kvalitetsmerking Verified Quality & Performance med god margin.

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta här.